ناحیه بندی تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از مدل شبکه عمیق کانولوشنی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 934

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPIS06_010

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1399

Abstract:

ناحیه بندی تومورهای مغزی در تصويربرداری با تشديد مغناطيسی (MRI) چند حالته از جمله چالش برانگیزترین امور در تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی است. در این مقاله روشی خودكار بر پایه شبکه های عمیق عصبی جهت ناحیه بندی تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی دو بعدی ارائه شده است. این روش شامل مراحل پیش پردازش، انتخاب معماری شبکه، آموزش و آزمایش شبکه است. شبکه عمیق پيشنهادی در این پژوهش برپايه مدل یونت همراه با ساختار درونی اینسبشن نت و دنست نت است. دادگان مورد استفاده در اين پژوهش برتس 2019(MICCAI BraTS 2019) است. ارزیابی عملکرد شبکه پيشنهادي با استفاده از معیار دایس نشان می دهد، برای ناحیه بندی تومور مغزی، با استفاده از داده افزایی، این شبکه به ترتيب به دقت های 79%، 76% و 85% برای نواحی کل تومور، هسته تومور و بافت فعال تومور دست يافته است.

Authors

شبنم جعفرپورنشلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران

حمیدرضا صادق محمدی

دانشیار پژوهش، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، تهران