تحلیل و بررسی تاثیر کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی با تاکید بر متغیرهای موثر بر کارایی (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط روبه بالا)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 264

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ATE-7-3_007

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1399

Abstract:

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

Keywords:

کارایی بازار کالا , کامیابی اقتصادی , شاخص رقابت پذیری جهانی

Authors

نغمه هنرور

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

همایون رنجبر

دانشیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

سارا قبادی

استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغر‌پور، حسین و محمد‌زاده، پرویز و منبعی، امید (1391). بررسی ...
 • امامی‌میبدی، علی (۱۳۷۹). اصول اندازه گیری کارایی. تهران: انتشارات موسسه ...
 • خداداد‌حسینی، حمید و آذر، عادل و شاه‌طهماسبی، اسماعیل (1390). اندازه‌گیری ...
 • صفریان، شیوا (۱۳۹۳). ارزیابی روابط متقابل بین کارایی بازار کالا ...
 • عبادی، جعفر (۱۳۷۰). مباحثی در اقتصاد خرد. تهران: انتشارات سمت. ...
 • میرا‌حسنی، منیر السادات (۱۳۹۲). بررسی تغییرات شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران طی ...
 • نجارزاده، رضا و تمنایی فر، سیما وگلی، یحیی (1391). بررسی ...
 • وارث، حامد و محمدی، شاپور و پروندی، یحیی (۱۳۹۱). تأثیر ...
 • هنرور، نغمه و رنجبر، همایون و قبادی، سارا (1397). بررسی ...
 • Asgharpour, H., & Mohammadzadeh, P., & Manbei, O. (2012). Investigating ...
 • Attar, K., & Fattahi, S., & Soheili, K. (2019). Investigating ...
 • Ebadi, J. (1370). Discussions in microeconomics. Tehran: Samat Publications. (In Persian) ...
 • Emami Meybodi, A. (2000). Principles of efficiency measurement. Tehran: Institute of ...
 • Enders, W. (1995). Applied econometric time series. John Wiley & ...
 • Fazael Ardakani, B., & Akbari Fard, H., & Jalaei, SA. ...
 • Hamalainen, T. (2003). National Competitiveness and Economic Growth: the Changing ...
 • Honarvar, N., & Ranjbar, H., & Ghobadi, S. (2018). Examining ...
 • Khodadad Hosseini, H., & Azar, A., & Shah Tahmasebi, I. ...
 • Lawton, T. (1999). Evalating European Competitiveness and Models for a ...
 • Lazonick, W. (2009). What is New and Permanent about the ...
 • Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag, ...
 • Lutkepohl, H., & Reimers, HE. (1992). Impulse Response Analysis of ...
 • Mira Hassani, M. (2013). Investigating the changes in Iran's competitiveness ...
 • Najarzadeh, R., & Tamnaeifar, S., & Gogli, Y. (2012). Investigating ...
 • Porter, M., & Schawb, K. (2008). The global competitiveness report ...
 • Romer, P. (1992). Two Strategies for Economic Development: Using Ideas ...
 • Radukic, S & Mastilo, Z & Zorana Kostic, Z & ...
 • Safarian, S. (2014). Assessing the interrelationships between commodity market inefficiency ...
 • Schwab, K. (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World ...
 • Sims, CA. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48 (10), 1-48. ...
 • Paul, A., & Tuhina, K., & Aditi, R. (2015). FDI ...
 • Tao, Z. (2018). Policies to Ensure Asia’s Sustained Economic Success. ...
 • Vares, H., & Mohammadi, S., & Parvandi, Y. (2012). The ...
 • Xia, R., & Liang, T., & Zhang, Y .(2012). Is ...
 • نمایش کامل مراجع