طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 317

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-17-3_005

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1399

Abstract:

مقدمه: تغییرات دهان ودندان در طی دوران بارداری در صورت عدم مراقبت مناسب و به موقع سبب عوارض جدی خواهد شد. دوران پیش از بارداری زمان مناسبی برای آموزش به زنان می باشد. مدل اعتقاد بهداشتی یکی از بهترین مدلها برای پیشگیری از بیماریهاست . لذا این مطالعه با هدف طراحی، اجرا وارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان ودندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 164 نفر از زنان خواستار فرزند در دو گروه مداخله و کنترل، وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پس از ارائه برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس مرحله پیش آزمون به گروه مداخله و گذشت دو ماه، مجدادا داده ها در مرحله پس آزمون جمع آوری و بوسیله آزمون های توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: آزمودنیها61/55 درصد نمره رفتار را بدست آوردند. شاخص پلاک دندانی  20/41±3/15بود. سازه های مدل 4/12 درصد از واریانس رفتار را پیش بینی کردند. بعد از مداخله رفتار و شاخص پلاک در گروه مداخله به ترتیب افزایش و کاهش معناداری نشان داد. نتیجه گیری: شاخص پلاک دندانی و رفتارهای بهداشتی زنان در حد مطلوبی قرار نداشت اما بعد از اجرای برنامه آموزشی افزایش یافت. استفاده از آموزشهای ارائه شده بر اساس این مدل برای ارتقاء بهداشت دهان ودندان در مادران توصیه می گردد.  

Authors

فاطمه زارع میرک آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

عباسعلی دهقانی تفتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

فهیمه رشیدی میبدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

عارفه دهقانی تفتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

زهره رهائی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • 1-Ebrahimipour H, Mohamadzadeh M, Niknami Sh, Ismaili H, Vafaii Najjar ...
 • 2-Shamsi M, Heidarnia A, Niknamami SH, M Rafiee M, Karimi ...
 • 3-Asgharnia M ¸ Mirblok F¸ Afarji R. Women's postpartum awareness ...
 • 4- Hajikazemi E, Mohseni SH, Oskouie F, Haghani H. The ...
 • 5- Bahri N, Iliati HR, Bahri N, Sajjadi M, Boloochi ...
 • 6- Pourabbas R ¸Alamdari Milani F. The effect of sodium ...
 • 7- Kirtiloglu T, Yavuz US. An assessment of oral self-care ...
 • 8- Glanz K , B Rimer , Viswanath K. Health ...
 • 9- Safari M, Shojaezadeh D, Ghofranipour FA, Theories, models, and ...
 • 10- SohrabiVafa M, Moeini, Hazavehei SMM, Soltanian AR, Rezaei L, ...
 • 11-Vakili MM, Hidarnia A, Niknami Sh, Mousavinasab N, effects of ...
 • 12- Hazavei MH, Malihe Sohrabi Vafa M, Babak Moeini ...
 • 13-Mazloomi Mahmoodabad SS, RoohaniTanekaboni N. Survey of some related factors ...
 • 14- RahmatiNajarkolaei F, Shamsaddin NiknamiSH, Aminshokravi F, Ahmadi F, Jafari ...
 • 15-Asadzandi M. Farsi Z, Najafi Mehri S, Karimizarchi AA. Educational ...
 • 16- Hajimiri KH, Sharifirad GH, Hasanzade A. The Effect of ...
 • 17- Biesbrock AR.Walters PA, Bartizek RD. Initial Impact of ...
 • 18- Bayat F,Karimi- Shahanjarini A, Bashirian S.Faradmal J. Assessment of ...
 • نمایش کامل مراجع