ارزیابی کارایی شعب بانک ملت استان کرمانشاه توسط روش ترکیبی بهترین-بدترین و تحلیل پوششی داده های شبکه ای

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 427

This Paper With 22 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EISTC07_028

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1399

Abstract:

ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است.از میان مدل و تکنیک ها ی مختلفی که به منظور ارزیابی عملکرد موجود است ، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی می باشد. در این مقاله سعی شده است ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای دو سطحی ارائه شود در این مدل دوسطح تجهیز منابع و کاربرد اقتصادی به عنوان سطوح مدل در نظرگرفته شده است در این تحقیق در نهایت میزان کارایی شعب بانک بر اساس تسهیلات،سود پرداختی، کارمزد دریافتی و مطالبات ایحادی محاسبه خواهد شد. جهت پیاده سازی نمونه 31 شعبه بانک ملت موجود در کرمانشاه برای دوره زمانی 1397 الی 1398 را مورد ارزیابی قرار می دهیم می باشد. در این تحقیق جهت حل مدل توسط مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای انجام محاسبات از نرم افزار گمز استفاده شده است و نتایج آن بر اساس متوسط کارایی در سال 1397 الی سال 1398 ارائه گردیده است. همچنین جهت بررسی ورودی های مسئله و وزن آنها از روش بهترین-بدترین استفاده شده است که نتایج نشان دهنده مزیت این مدل دارد زیر بسیاری از واحدها که در تحقیقات گذشته کارایی پایینی داشتند در این تحقیق دارای کارایی بالایی هستند.

Keywords:

تحلیل پوششی داده های شبکه ای , کارایی , روش بهترین-بدترین

Authors

محمدرضا جعفری

عضو هیات علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران