تغییرات اقلیمی؛ توافق، پاریس، آینده بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر آینده جهان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 523

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF05_001

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1399

Abstract:

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، امروزه به مهم ترین چالش محیط زیست در ابعاد جهانی تبدیل شده است. به طوری که در 100 سال اخیر دمای جهانی به اندازه 0.74 درجه سانتی گراد افزایش داشته و متوسط افزایش دمای کره زمین در اواخر قرن حاضر حدود 3 درجه سانتی گراد خواهد بود.مسئله مصرف سوخت های فسیلی، در نهایت موجب شد تا کشورها به فکر توافقی جامع در زمینه کاهش مصرف انرژی های فسیلی و جایگزینی آنها بیفتند و در نهایت در پاریس به آن دست یابند.تغییرات شدید اقلیمی سبب انقراض گونه ها، کاستن از تنوع زیستی و تاثیرات عمیق اجتماعی، اقتصادی در جهان و به طبع آن در ایران می شود. این تغییرات به حدی است که می تواند حیات گیاهی و جانوری را در سیاره به مرز نابودی کشانده و با تاثیر بر ذوب یخ های قطبی موجب بالاآمدن آب دریاها و در نتیجه غرق شدن بسیاری از نواحی ساحلی، بنادر و جزایر در دنیا شود. این تغییرات در کشور ما هم بر منابع آبی، بارش، میزان تبخیر، طول فصل رشد و... تاثیر گذار خواهند بود.به طور کلی گرمایش جهانی موجب تاثیر قابل توجه بر کشاورزی،اقلیم،گردشگری و تنوع زیستی می شود. در تحقیق حاضر سعی شده تا با استفاده از روش مرور منابع، تاثیر تغییر اقلیم بر جنگل های هیرکانی، فضای سبز شهری،گرد و غبار در کشور، کلان شهرهای کشور، طول فصل رشد، کشاورزی، بیابان زایی و منابع آبی مطالعه شود.

Authors

محمد توکلی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی