کاهش رسوب ورودی به مخزن سد جیرفت با ترازکاهی بستر آبراهه بالادست

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 332

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC19_087

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

Abstract:

آبراهه های بالادست سدها تحت تاثیر جریان عبوری و مواد تشکیل دهنده بستر، نقش زیادی در انتقال رسوب به مخزن سدها را دارند. به منظور جلوگیری از پر شدن حجم مخازن سدها از رسوب و خطرات احتمالی پیش رو، از راهکارهای موجود می توان به ترازکاهی بستر آبراهه بالادست اشاره نمود. ترازکاهی بستر بالادست یا از طریق ایجاد لایه سپر و یا استفاده از شیب پایدار بستر امکان پذیر می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های هیدرومتری و دانه بندی مربوط به آبراهه بالادست سد جیرفت و رابطه میر- پیتر و مولر اندازه مصالح لایه سپر و شیب بستر پایدار آبراهه تعیین شده و به ارائه نتایج پرداخته شده است.

Keywords:

لایه سپر , شیب پایدار , رابطه میر- پیتر و مولر , ترازکاهی بستر

Authors

محمد محمودی راد

استادیار گروه مهندسی عمران، مجتمع آموزش عالی بم