بررسی عددی تاثیر تعداد دندانه بر استهلاک انرژی در شیب شکن دندانه ای مورب با هوادهی طبیعی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC19_133

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

Abstract:

شیب شکن یکی از سازه هایی است که برای استهلاک انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. در شیب شکن دندانه ای مورب با توجه به اختلاط بیشتر آب و هوا استهلاک انرژی بیشتری نسبت به شیب شکن های ساده وجود دارد. آزمایشها برای سه شیب شکن دندانه ای مورب، یک دندانه، دو دندانه و سه دندانه در محدوده 0/15 تا 0/39 نسبت عمق بحرانی به ارتفاع شیب شکن (Yc/h) برای 6 دبی به صورت عددی به کمک نرم افزار Flow-3D شبیه سازی شده است. از روش آشفتگی RNG برای شبیه سازیها استفاده شد. در نهایت مشاهده شد که آزاد گذاردن کناره های دندانه های مورب تاثیر به سزایی در افزایش هوادهی و افزایش استهلاک انرژی دارد و در دبیهای بالا عملکرد بهتری نسبت به مدل تحقیقات پیشین از خود نشان داد همچنین در دبی های بالا در شیب شکن های دو دندانه و سه دندانه استهلاک انرژی بیشتری نسبت به مدل تک دندانه مشاهده شد که کارایی سازه را نشان میدهد.

Authors

محمدرضا نقاش

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی

الهام ایزدی نیا

استادیار گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی