مطالعه مروری تنظیم شناختی هیجان، انواع راهبردها و آسیب شناسی روانی مرتبط با آن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 590

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE07_045

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر مروری بر تنظیم شناختی هیجان، انواع راهبردها و آسیب ناسی روانی مرتبط با آن می باشد. مطالب با انتخاب از مقالات پایان نامه ها و مطالعات اخیر در حوزه تنظیم هیجان مقوله بندی و مطرح شده است. تنظیم شناختی هیجان به مجموعه ای از راهبردهای شناختی گفته می شود که افراد از آنها برای تقویت، تضعیف و یا حفظ هیجانات خود استفاده می کنند تنظیم شناختی هیجان دارای راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه می باشد که این راهبردها در سلامت روان و عدم سلامت روان افراد تاثیر به سزایی دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش تنظیم هیجان فرایندی است که به افراد کمک می کند تا هیجاناتشان را تنظیم کنند بنابراین استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان منجر به سلامت روان و استفاده از راهبردهای منفی به بیماری روانی می انجامد. با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد برای افزایش سلامت روان استفاده از راهبردهای سازگارانه و عدم استفاده از راهبردهای ناسازگارانه ضروری می باشد.

Authors

منیره محمدی نژاد مطلق

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران