بررسی اقتصادی و تحلیل و مقایسه بین دو سیستم گوگرد زدایی از سوخت مازوت و سولفورزدایی از دود دودکش

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
DOI: 10.30503/nripress.2020.040
Document ID: R-1194224
Publish: 2 May 2021
View: 3,812
Pages: 944
Publish Year: 1393
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

سرانه تولید برق و روند رو به رشد آن یکی از شاخص های مهم است که نشان دهنده پیشرفت صنعتی ، اقتصادی و افزایش رفاه کشورها است. به طریقی که افزایش ظرفیت تولید باید پاسخگوی رشد اقتصادی و صنعتی هر کشور باشد. از طرفی یکی از مهمترین اصول در توسعه پایدار طرح های صنعتی وعمرانی کشور، ظرفیت و پتانسیل پذیرش محیط از نظر دریافت آلاینده ها است به طوری که کنترل و کاهش میزان آلودگی منتشره از صنایع در هر منطقه عاملی اصلی در سلامت جامعه بشری و محیط زیست و همچنین توسعه پایدار طرح های صنعتی در آن منطقه می باشد. در صنعت برق همانند سایر صنایع، با توجه به روند روبه رشد تولید و مصرف انرژی در دو دهه گذشته و سهم عمده نیروگاه های حرارتی در این تولید باید آلودگی های گازی، آبی و جامد منتشره از نیروگاه های حرارتی در هر منطقه برآورد شده و در صورت تخطی آن از مقادیر مجاز زیست محیطی چاره ای برای آن اندیشیده شود.

پیش گفتار Report

سوخت مصرفی اکثر نیروگاه های بخاری کشور، در بیش از نیمی از سال مازوت با گوگرد 2/5 الی 3/5 درصد می باشد که در اثر احتراق حجم بالایی گاز SO2 از طریق دودکش به اتمسفر منتشر نموده و موجب ایجاد باران های اسیدی و اثرات مخرب زیست محیطی می گردد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، سوخت سنگین با گوگرد حدود 3/5-2/5 % در پالایشگاه ها پس از خروج از برج تقطیر وارد واحد هیدروتریتینگ (hydrotreating) می گردد و گوگرد سوخت تا حد 1-0/5 %کاهش می یابد. از طرفی استانداردهای مجاز آلاینده های خروجی دودکش توسط سازمان های محیط زیست دنیا و کشورمان تدوین شده که صنایع را موظف به رعایت حد مجاز از طریق نصب سیستم سولفور زدا می نمایند.

بر اساس آزمایش هایی که طی پروژه '' تدوین اطلس آلودگی نیروگاه های کشور'' روی کلیه واحدهای نیروگاه های کشور در چهار فصل در سال 86 انجام گرفت انتشار گاز SO2 از دودکش اکثر واحدهای بخاری مازوت سوز از حد مجاز تعیین شده این آلاینده در کشور بالاتر بود، به گونه ای که میزان متوسط انتشار گازSO2 این نیروگاه ها ppm 1360 در شرایط استاندارد تعیین شده بود. این امر برای برخی نیروگاه ها نظیر نیروگاه شازند اراک حادتر می باشد به گونه ای که میزان غلظت SO2 در آنالیز دود دودکش این نیروگاه در سال 1387 برابر ppm 1638 و در سال 1392 در محدوده 1741ppm-1312 گزارش شده است.

حد مجاز آلاینده SO2 در خروجی دودکش نیروگاه ها در ایران برابر ppm 800 (با اکسیژن 3 %در دود) و در اتحادیه اروپا با توجه به ظرفیت نیروگاه و نوع سوخت، میزان مجاز نشر گاز SO2 برای نیروگاه های مازوت سوز بالای 300 مگاوات ترمال ( 114 مگاوات)، برابر Nm3/mg 200 و یا ppm 140 می باشد. همچنین استاندارد EPA برای SO2 با سوخت مازوت در نیروگاه های بخاری برابر kwh/g 7/10 می باشد. بنابراین انتشار آلاینده های SO2 نیروگاه های کشور بسیار بالا تر از استانداردهای اتحادیه اروپا و EPA می باشد.

این پروژه در چهار مرحله تعریف شده است که نتایج مورد انتظار به عنوان خروجی های اصلی آن به شرح زیر می باشد:

- مطالعه و بررسی روش های متفاوت سولفورزدایی از دو بعد گوگردزدایی از سوخت مازوت و سولفورزدایی از گاز دودکش و طبقه بندی سیستم های متعارف با توجه به مزایا و معایب هر سیستم (انواع تر یا خشک، دور ریز، قابل احیاء)

- بررسی فنی و اقتصادی انواع روش های گوگرد زدایی از سوخت مازوت بر اساس درصد گوگرد خروجی

- بررسی فنی، اقتصادی و امکان سنجی اجرای روش های سولفور زدایی از گاز دودکش برای نیروگاه های جدید و قدیم

- بررسی اقتصادی و تحلیل حساسیت بین دو سیستم سولفور زدایی از سوخت مازوت و سولفور زدایی از دود

بر این اساس در این گزارش تمامی روش های سولفور زدایی از سوخت و گاز دودکش مورد بررسی قرار گرفته و در انتهای گزارش روش های نامناسب حذف گردیدند.

گزارش مرحله اول توسط آقایان و خانم ها پیمان پورمقدم، زهرا دلاورمقدم، مهندس سوسن داوری و امیر سهرابی کاشانی ، تهیه و توسط خانم دکتر ساناز جعفر زاده داور محترم پروژه بررسی شده و نظارت آن توسط سازمان توسعه برق انجام می گیرد.

فهرست مطالب Report

فهرست مطالب

گزارش مرحله اول

فصل اول - مطالعه و بررسی روش های حذف گوگرد از مازوت

۱ - ۱ -نمونه سوخت مصرفی نیروگاه

۱ - ۲ -استانداردهای موجود برای میزان مجاز گوگرد در مازوت

۱ - ۳ -روشهای تجاری و غیر تجاری گوگرد زدایی از مازوت

۱ - ۳ - ۱ -گوگرد زدایی به روش هیدروتریتینگ

۱ - ۳ - ۱ - ۱ -مولفه های فرآیندی در هیدروتریتینگ کاتالیستی

۱ - ۳ - ۲ -گوگرد زدایی استخراجی

۱ - ۳ - ۳ -استخراج توسط مایعات یونی

۱ - ۳ - ۴ -گوگرد زدایی الکتروشیمیایی

۱ - ۳ - ۵ -گوگرد زدایی توسط سدیم

۱ - ۳ - ۶ -گوگرد زدایی توسط قلیای سوزآور

۱ - ۳ - ۷ -گوگرد زدایی آلکیلاسیونی

۱ - ۳ - ۸ -گوگرد زدایی جذبی توسط جاذب‌های جامد

۱ - ۳ - ۹ -گوگرد زدایی اکسایشی

۱ - ۳ - ۱۰ -گوگرد زدایی بیولوژیکی

۱ - ۳ - ۱۱ -گوگرد زدایی به کمک سیال فوق بحرانی

۱ - ۴ -عوامل مؤثر در انتخاب فرآیند گوگرد زدایی از سوخت

فصل دوم : مطالعه و بررسی روش های گوگرد زدایی از دود دودکش

۲ - ۱ -دی اکسید گوگرد و سهم نیروگاه ها در انتشار آن

۲ - ۲ -وضعیت نیروگاه شازند اراک از لحاظ انتشار SO2

۲ - ۳ -تاریخچه گوگرد زدایی از گاز دودکش

۲ - ۴ -موقعیت فعلی تأسیسات FGD در جهان

۲ - ۵ -استانداردهای حد مجاز انتشار SO2 از دودکش نیروگاه ها

۲ - ۶ -فن آوری‌های رایج گوگرد زدایی از گاز دودکش

۲ - ۶ - ۱ -جاذب های مورد استفاده در گوگرد زدایی از گاز دودکش

۲ - ۶ - ۲ -عوامل موثر در انتخاب روش گوگرد زداییFGD

۲ - ۶ - ۳ - فرآیندهای شستشوی تر

۲ - ۶ - ۳ - ۱ - فرآیندهای گوگرد زدایی شستشوی تر به کمک آهک یا سنگ آهک

۲ - ۶ - ۳ - ۱ - ۱ -اسکرابر تر با دوغاب آهک

۲ - ۶ - ۳ - ۱ - ۲ -اسکرابر تر با دوغاب سنگ آهک (اکسیداسیون طبیعی)

۲ - ۶ - ۳ - ۱ - ۳ -اسکرابر تر با دوغاب آهک سنگ آهک (اکسیداسیون اجباری)

۲ - ۶ - ۳ - ۲ -اسکرابر تر با استفاده از ترکیبات منیزیم

۲ - ۶ - ۳ - ۲ - ۱ - روش بهینه شده دوغاب آهک با منیزیم

۲ - ۶ - ۳ - ۲ - ۲ -روش دو قلیایی دوغاب منیزیم /آهک

۲ - ۶ - ۳ - ۲ - ۳ -استفاده از محلول هیدروکسید منیزیم یک بار گذر

۲ - ۶ - ۳ - ۳ - فرآیندهای گوگرد زدایی شستشوی تر با استفاده از ترکیبات سدیم

۲ - ۶ - ۳ - ۳ - ۱ -شستشوی تر به روش دو قلیایی سدیم / آهک

۲ - ۶ - ۳ - ۳ - ۲ -محلول سدیم یک بار گذر

۲ - ۶ - ۳ - ۴ -اسکرابر تر با استفاده از خاکستر قلیایی

۲ - ۶ - ۳ - ۵ -استفاده از آب دریا به عنوان جاذب

۲ - ۶ - ۴ - فرآیندهای خشک

۲ - ۶ - ۴ - ۱ -خشک کن پاششی

۲ - ۶ - ۴ - ۱ - ۱ -خشک کن پاششی با آهک

۲ - ۶ - ۴ - ۱ - ۲ -خشک کن پاششی با سدیم

۲ - ۶ - ۴ - ۲ -رأکتور بستر سیال

۲ - ۶ - ۴ - ۳ -تزریق جاذب در کانال دود

۲ - ۶ - ۴ - ۴ - پاشش مستقیم مواد جاذب در کوره

۲ - ۶ - ۵ -فرآیندهای FGD با تولید محصول جانبی

۲ - ۶ - ۵ - ۱ - فرآیندهای FGD با محصول گچ

۲ - ۶ - ۵ - ۱ - ۱ -فرآیند دو قلیایی سولفات آلومینیوم اسنگ آهک

۲ - ۶ - ۵ - ۱ - ۲ -فرآیند دو قلیایی آمونیاک / آهک

۲ - ۶ - ۵ - ۲ -فرآیندهای FGD با محصول کود شیمیایی

۲ - ۶ - ۵ - ۲ - ۱ اسکرابر آمونیاک یک بار گذر

۲ - ۶ - ۵ - ۳ -فرآیندهای FGD با محصول اسید سولفوریک

۲ - ۶ - ۵ - ۳ - ۱ اسکرابر آمونیاک همراه با بازیابی اسید

۲ - ۶ - ۵ - ۳ - ۲ -اسکرابر اکسید منیزیم

۲ - ۶ - ۵ - ۳ - ۳ -تبدیل مستقیم اسید سولفوریک، SNOx

۲ - ۶ - ۵ - ۳ - ۴ -تبدیل مستقیم با اسید سولفوریک به همراه کاهش NOx

۲ - ۶ - ۵ - ۴ -فرآیندهای FGD با محصول گاز SO2

۲ - ۶ - ۵ - ۴ - ۱ اسکرابر آب سرد همراه با عریان سازی حرارتی

۲ - ۶ - ۵ - ۴ - ۲ -اسکرابر سولفید سدیم همراه با بازیابی حرارتی (ولمن لرد)

۲ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ -شستشو با حلال آلی همراه با بازیابی حرارتی (سولیناکس)

۲ - ۶ - ۵ - ۴ - ۴ -استفاده از کربن فعال همراه با بازیابی حرارتی

۲ - ۷ -عوامل مؤثر در انتخاب فرآیند FGD

نتیجه گیری

منابع

پیوست الف - محاسبه میزان متوسط انتشار SO2 منتشر شده از نیروگاه های بخاری ایران

پیوست ب - تعيين اختلاف قیمت مازوت کم گوگرد و مازوت با گوگرد بالا

پیوست پ - آنالیز مازوت تحویلی به نیروگاه شازند اراک

پیوست ج - ظرفیت سیستم های FGD نصب شده برای کشورهای مختلف تا سال ۲۰۰۰

گزارش مرحله دوم

فصل اول از گزارش مرحله دوم : مطالعه انواع روش های حذف گوگرد از سوخت مازوت و انتخاب روش های مناسب و تجاری

۱ - ۱ -آلودگی و ناخالصی های موجود نفت خام و برش های تقطیر

۱ - ۱ - ۱ -توزیع گوگرد در برش های تقطير

۱ - ۲ -انواع روش های گوگرد زدایی از مازوت

۱ - ۳ -انتخاب روش منتخب گوگرد زدایی از مازوت در نیروگاه شازند اراک

۱ - ۴ -هیدروتریتینگ کاتالیستی انواع برش های نفتی

۱ - ۴ - ۴ -هیدروترینینگ مازوت ( باقیمانده برج اتمسفری)

فصل دوم از گزارش مرحله دوم : تهیه لیست شرکت های فعال (مشاور - پیمانکار - کارفرما) در زمینه طراحی و ساخت واحدهای گوگرد زدا از مازوت

۲ - ۱ -ظرفیت واحدهای نصب شده هیدروتریتینگ در دنیا تا سال ۲۰۱۲

۲ - ۱ - ۱ - مشخصات واحدهای نصب شده هیدروتریتینگ مازوت در دنیا تا سال ۲۰۱۲

۲ - ۲ - معرفی شرکت های مشاوره داخلی در زمینه گوگرد زدایی از مازوت

فصل سوم از گزارش مرحله دوم : تعیین درصد بهینه گوگرد زدایی از مازوت بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست و همچنین استانداردهای مطرح بین المللی برای حد مجاز انتشار S02 از دودکش نیروگاه ها

۳ - ۱ - تعیین حداقل میزان گوگرد زدایی مازوت به منظور دستیابی به حد مجاز انتشار SO2

۳ - ۲ -حد مجاز انتشار SO2 از دودکش نیروگاه ها

۳ - ۳ -برآورد میزان SO2 موجود در دود دودکش ناشی از احتراق مازوت

۳ - ۱ -نتیجه گیری

فصل چهارم از گزارش مرحله دوم : تشریح مکانیزم واکنش ها، کاتالیست و مواد مصرفی،فلودیاگرام فرایندی و تجهیزات بکار گرفته شده در فرآیند هیدروتریتینگ و همچنین پارامترهای فیزیکی، شیمیایی ، ترمودینامیکی و فرآیندی

۴ - ۱ - مکانیزیم واکنش های هیدروتریتینگ سوخت مازوت

۴ - ۲ -انواع کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند هیدروترینینگ

۴ - ۳ - فلودیاگرام فرایند هیدروتریتینگ مازوت

۴ - ۴ -تجهیزات مورد استفاده در فرآیند هیدروتریتینگ

۴ - ۴ - ۱ -رأکتورهای فرآیند هیدروتریتینگ

۴ - ۴ - ۲ -اسکرابر فشار بالای آمین

۴ - ۴ - ۳ -کمپرسور جریان هیدروژن بازگشتی

۴ - ۴ - ۴ -جداکننده های گاز - مایع

۴ - ۴ - ۵ -برج استریپر

۴ - ۴ - ۶ -کوره

۴ - ۴ - ۷ -مبدل حرارتی

۴ - ۴ - ۸ -کولر هوایی

۴ - ۵ - مؤلفه های فرآیندی

۴ - ۵ - ۱ -شرایط عملیاتی

۴ - ۵ - ۲ -فشار جزئی هیدروژن درون راکتور

۴ - ۵ - ۳ -سرعت فضایی و زمان ماند

۴ - ۵ - ۴ -دمای واکنش

۴ - ۵ - ۵ -عمر کاتالیست

۴ - ۵ - ۶ -نوع خوراک

۴ - ۶ -توزیع محصولات جانبی حاصل از فرآیند هیدروتریتینگ

۴ - ۷ -طراحی راکتور های هیدروتریتینگ

۴ - ۷ - ۱ -واکنش های مورد استفاده در طراحی هیدروتریتینگ

۴ - ۷ - ۲ -سینتیک واکنش های استفاده شده در مدل سازی و دو

۴ - ۷ - ۳ -گرمای واکنش ها

۴ - ۷ - ۴ -محاسبه دما در هر منطقه از راکتور

فصل پنجم از گزارش مرحله دوم: تشریح فرآیندهای های جانبی

۵ - ۱ - واحد شیرین سازی گاز و جذب H2S

۵ - ۱ - ۱ -جذب شیمیایی با آمین

۵ - ۱ - ۲ -جذب شیمیایی با کربنات

۵ - ۱ - ۳ -جذب فیزیکی توسط فرآیند Selexol

۵ - ۱ - ۴ -جذب فیزیکی توسط فرآیند مورفی ضرب

۵ - ۱ - ۵ -انتخاب فرایند شیرین سازی

۵ - ۱ - ۶ -اجزاء مختلف واحد جذب شیمیایی با آمین

۵ - ۱ - ۶ - ۱ -مخزن تبخير فلش

۵ - ۱ - ۶ - ۲ -جوش آور آمین

۵ - ۱ - ۶ - ۳ -برج استریپر احیاء آمین

۵ - ۱ - ۶ - ۴ -کندانسور بالای برج احياء و مخزن تجمع مایع برگشتی

۵ - ۱ - ۶ - ۵ -مبدل حرارتی آمینهای احیا شده / مصرف شده

۵ - ۱ - ۶ - ۶ -خنک کننده محلول آمین احیا شده

۵ - ۱ - ۶ - ۷ -فیلتراسیون تصفیه محلول آمین

۵ - ۱ - ۶ - ۸ - پمپاژ محلول آمین

۵ - ۱ - ۷ -طراحی واحد جذب آمین

۵ - ۱ - ۷ - ۱ -طراحی برج جذب آمین

۵ - ۲ -واحد بازیابی گوگرد (کلاوس)

۵ - ۲ - ۱ -شرح فرایند

۵ - ۲ - ۲ -کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند کلاوس

۵ - ۲ - ۳ -جزاء مختلف واحد كلاوس و ملاحظات آنها

۵ - ۲ - ۳ - ۱ -درام گاز اسیدی

۵ - ۲ - ۳ - ۲ -دمنده هوای احتراق

۵ - ۲ - ۳ - ۳ - مشعل اصلی احتراق و رآکتور حرارتی

۵ - ۲ - ۳ - ۴ -بویلر بازیافت حرارتی

۵ - ۲ - ۳ - ۵ -کندانسور گوگرد

۵ - ۲ - ۳ - ۶ - پیش گرم کن

۵ - ۲ - ۳ - ۷ -رأکتور کاتالیستی

۵ - ۲ - ۳ - ۸ -گودال گوگرد

۵ - ۳ - واحد تولید هیدروژن

۵ - ۳ - ۱ -رفرمینگ بخار گاز طبیعی

۵ - ۳ - ۱ - ۱ -شرح فرآیند

۵ - ۳ - ۱ - ۲ -راکتورهای متعارف رفرمینگ گاز طبیعی با بخار آب

۵ - ۳ - ۱ - ۳ -مؤلفه های فرایندی

۵ - ۳ - ۱ - ۴ -کاتالیست های رفرمینگ با بخار متان

۵ - ۳ - ۱ - ۵ -سینتیک و مکانیزم واکنش رفرمینگ با بخار متان

فصل ششم از گزارش مرحله دوم : طراحی مقدماتی واحد هیدروتریتینگ به همراه تعیین فضای مورد نیاز و جانمایی تجهیزات layout مقدماتی)

۶ - ۱ - تعیین ظرفیت واحد هیدروتریتینگ مازوت

۶ - ۲ -شبیه سازی تجهیزات فرآیندی و تعیین شرایط عملیاتی

۶ - ۳ -نتایج شبیه سازی تجهیزات فرآیندی سناریوی اول: استاندارد اروپا)

۶ - ۳ - ۱ -شرح کلی واحد هیدروتریتینگ (سناریوی اول: استاندارد اروپا)

۶ - ۳ - ۲ -شرح کلی واحد شیرین سازی SRU (سناریوی اول: استاندارد اروپا)

۶ - ۳ - ۳ -طراحی مقدماتی تجهیزات (سناریوی اول: استاندارد اروپا)

۶ - ۴ -نتایج شبیه سازی تجهیزات فرآیندی (سناریوی دوم: استاندارد ایران)

۶ - ۴ - ۱ -شرح کلی واحد هیدروتریتینگ (سناریوی دوم: استاندارد ایران)

۶ - ۴ - ۲ -شرح کلی واحد شیرین سازی SRU (سناریوی دوم: استاندارد ایران)

۶ - ۴ - ۳ -طراحی مقدماتی تجهیزات (سناریوی دوم: استاندارد ایران)

۶ - ۵ -جانمایی تجهیزات (Layout مقدماتی) و برآورد فضای مورد نیاز

فصل هفتم از گزارش مرحله دوم : ارزیابی اقتصادی احداث واحد هیدروترینینگ در نیروگاه منتخب و امکان سنجی اجرا با توجه به فرآیندهای عملیاتی، فضای مورد نیاز و اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح

۷ - ۱ -مقدمه

۷ - ۲ -تعاريف

۷ - ۲ - ۱ -هزینه های ثابت سرمایه گذاری

۷ - ۲ - ۲ -هزینه جاری سالیانه

۷ - ۲ - ۳ -ضریب استهلاک

۷ - ۳ -مبنای محاسبه هزینه مواد و نیروی انسانی در ایران

۷ - ۴ -برآورد اقتصادی واحدها به تفکیک نوع و ظریفت

۷ - ۱ - ۱ -برآورد اقتصادی واحد کلاوس مطابق با طراحی استاندارد ایران

۷ - ۱ - ۲ -برآورد اقتصادی واحد کلاوس مطابق با طراحی استاندارد اروپا

۷ - ۱ - ۳ -برآورد اقتصادی واحد شیرین سازی آمین مطابق با طراحی استاندارد ایران

۷ - ۱ - ۴ -برآورد اقتصادی واحد شیرین سازی آمین مطابق با طراحی استاندارد اروپا

۷ - ۱ - ۵ -برآورد اقتصادی واحد هیدروتریتینگ مطابق با طراحی استاندارد ایران

۷ - ۱ - ۶ -برآورد اقتصادی واحد هیدروتریتینگ مطابق با طراحی استاندارد اروپا

۷ - ۱ - ۷ -برآورد اقتصادی واحد تولید هیدروژن رفرمینگ گاز طبیعی استاندارد ایران)

۷ - ۱ - ۸ -برآورد اقتصادی واحد تولید هیدروژن رفرمینگ گاز طبیعی استاندارد اروپا)

۷ - ۵ -برآورد هزینه کلی گوگرد زدایی از سوخت مازوت

۷ - ۶ -امکان سنجی اجرای فرآیند گوگرد زدایی

نتیجه گیری گزارش مرحله دوم

منابع گزارش مرحله دوم

پیوست الف- از گزارش مرحله دوم آنالیز مازوت تحویلی به نیروگاه شازند اراک

پیوست ب- از گزارش مرحله دوم اطلاعات مربوط به مشخصات دود و میزان کارکرد نیروگاه شازند اراک

پیوست پ- از گزارش مرحله دوم برنامه محاسباتی تعیین کیفیت دود حاصل از احتراق مازوت در دودکش نیروگاه های بخاری در برنامه Matlab

پیوست ج- از گزارش مرحله دوم جزئیات طراحی واحد هیدروتریتینگ

پیوست د- از گزارش مرحله دوم لیست اسامی و ظرفیت نصب شده واحدهای هیدروتریتینگ در پالایشگاه های دنیا تا سال ۲۰۱۲

گزارش مرحله سوم
فصل اول از گزارش مرحله سوم: مطالعه و بررسی روش های گوگرد زدایی از دود دودکش

مقدمه

۱ - ۱ - فرآیندهای شستشویتر

۱ - ۱ - ۱-تجهیزات تماس دهنده گاز مایع مورد استفاده در اسکرابر های تر

۱ - ۱ - ۱ - ۱ -تماس دهنده با نیروی پیشران گاز

۱ - ۱ - ۱ - ۲ -تماس دهنده با نیروی پیشران مایع

۱ - ۱ - ۲ -تماس دهنده محلول آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۱ -تجهیزات مورد استفاده در اسکرابر محلول آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۲ -نسبت استوکیومتری جاذب مورد نیاز در اسکرابر محلول آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۳ -نسبت گاز /مایع

۱ - ۱ - ۲ - ۴ -ءPH محلول جاذب

۱ - ۱ - ۲ - ۵ -سرعت عبور دود در اسکرابر تر آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۶ -کارایی اسکرابر تر آهک در حذف S02

۱ - ۱ - ۲ - ۷ -مسائل مربوط به ساخت اسکرابر تر آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۸ -شرکتهای ارائه کننده اسکرابر تر آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۹ -داده های عملیاتی اسکرابر محلول آهک

۱ - ۱ - ۲ - ۱۰ -مزایا و معایب اسکرابر تر آهک

۱ - ۱ - ۳ -اسکرابر اکسیداسیون اجباری سنگ آهک (LSFO)

۱ - ۱ - ۳ - ۱ -جاذب مورد استفاده

۱ - ۱ - ۳ - ۲ -پارامترهای مهم طراحی اسکرابر سنگ آهک با اکسیداسیون اجباری

۱ - ۱ - ۳ - ۳ -سرعت عبور دود در اسکرابر تر LSFO

۱ - ۱ - ۳ - ۴ -میزان آب در گردش فرآیند LSFO

۱ - ۱ - ۳ - ۵ -کارایی فرآیند LSFO

۱ - ۱ - ۳ - ۶ -شرکت های ارائه کننده فرآیند LSFO

۱ - ۱ - ۳ - ۷ -داده های عملیاتی اسکرابر فرآیند LSFO

۱ - ۱ - ۳ - ۸ -مزایا و معایب فرآیند LSFO

۱ - ۱ - ۴ -روش بهبود یافته محلول آهک با منیزیم (MEL)

۱ - ۱ - ۴ - ۱ -جاذب مورد استفاده

۱ - ۱ - ۴ - ۲ -پارامترهای مهم طراحی اسکرابر آهک ارتقا یافته با منیزیم

۱ - ۱ - ۴ - ۳ -میزان آب در گردش فرآیند MEL

۱ - ۱ - ۴ - ۴ -سرعت عبور دود در اسکرابر تر MEL

۱ - ۱ - ۴ - ۵ -کارایی فرآیند MEL

۱ - ۱ - ۴ - ۶ -شرکت های ارائه کننده فرآیند MEL

۱ - ۱ - ۴ - ۷ -مزایا و معایب فرآیند MEL

۱ - ۱ - ۵ -اسکرابر محلول هیدروکسید منیزیم یک بار گذر

۱ - ۱ - ۵ - ۱ -شیمی فرآیند

۱ - ۱ - ۵ - ۲ -نسبت استوکیومتری جاذب در اسکرابر هیدروکسید منیزیم یکبار گذر

۱ - ۱ - ۵ - ۳ -نسبت گاز/ مایع

۱ - ۱ - ۵ - ۴ -ء PH محلول جاذب

۱ - ۱ - ۵ - ۵ -کارایی اسکرابر تر هیدروکسید منیزیم در حذف SO2

۱ - ۱ - ۵ - ۶ -شرکت های ارائه کننده اسکرابر تر هیدروکسید منیزیم

۱ - ۱ - ۵ - ۷ -مزایا و معایب اسکرابر تر هیدروکسید منیزیم

۱ - ۱ - ۶ -اسکرابر تر دو قلیایی سدیم / آهک

۱ - ۱ - ۶ - ۱ -نسبت گاز مایع در اسکرابر دو قلیایی

۱ - ۱ - ۶ - ۲ -ء pH محلول جاذب در اسکرابر دو قلیایی

۱ - ۱ - ۶ - ۳ -سرعت عبور دود در اسکرابر دو قلیایی

۱ - ۱ - ۶ - ۴ -کارایی اسکرابر دو قلیایی در حذف S02

۱ - ۱ - ۶ - ۵ -شرکت های ارائه کننده اسکرابر دو قلیایی

۱ - ۱ - ۶ - ۶ -داده های عملیاتی اسکرابر دو قلیایی

۱ - ۱ - ۶ - ۷ -مزایا و معایب فرآیند اسکرابر دو قلیایی

۱ - ۱ - ۷ -اسکرابر محلول سدیم دور ریز

۱ - ۱ - ۷ - ۱ -استوکیومتری و میزان جاذب مورد نیاز در اسکرابر محلول سدیم یک بار گذر

۱ - ۱ - ۷ - ۲ -نسبت گاز مایع در اسکرابر محلول سدیم یک بار گذر

۱ - ۱ - ۷ - ۳ -ءpH محلول جاذب در اسکرابر محلول سدیم یک بار گذر

۱ - ۱ - ۷ - ۴ -سرعت عبور دود در اسکرابر محلول سدیم یک بار گذر

۱ - ۱ - ۷ - ۵ -کارایی اسکرابر محلول سدیم یک بار گذر در حذف SO2

۱ - ۱ - ۷ - ۶ -شرکت های ارائه کننده اسکرابر محلول سدیم دور ریز

۱ - ۱ - ۷ - ۷ -داده های عملیاتی اسکرابر محلول سدیم یک بار گذر

۱ - ۱ - ۷ - ۸ -مزایا و معایب اسکرابر محلول سدیم دور ریز

۱ - ۲ -روش های خشک

۱ - ۲ - ۱ -خشک کن های پاششی

۱ - ۲ - ۱ - ۱ - پارامترهای عملکردی طراحی خشک کن های پاششی

۱ - ۲ - ۱ - ۲ -تجهیزات خشک کن پاششی

۱ - ۲ - ۲ -خشک کن پاششی آهک LSD

۱ - ۲ - ۲ - ۱ -جاذب مورد استفاده

۱ - ۲ - ۲ - ۲ -محصولات جانبی تولیدی

۱ - ۲ - ۲ - ۳ -مکان نصب

۱ - ۲ - ۲ - ۴ - پارامترهای مهم طراحی اسکرابر

۱ - ۲ - ۲ - ۵ -تجهیزات مورد نیاز

۱ - ۲ - ۲ - ۶ -شرکت های ارائه کننده فرآیند LSD

۱ - ۲ - ۲ - ۷ -مزایا و معایب فرآیند LSD

۱ - ۲ - ۳ -خشک کن پاششی کربنات سدیم

۱ - ۲ - ۳ - ۱ -استوکیومتری و میزان جاذب مورد نیاز در خشک کن پاششی کربنات سدیم

۱ - ۲ - ۳ - ۲ -کارایی خشک کن پاششی کربنات سدیم در حذف SO2

۱ - ۲ - ۳ - ۳ -شرکت های ارائه کننده خشک کن پاششی کربنات سدیم

۱ - ۲ - ۳ - ۴ -مشخصات فرایندی خشک کن پاششی کربنات سدیم

۱ - ۲ - ۳ - ۵ -مزایا و معایب اسکرابر خشک کن پاششی با کربنات سدیم

۱ - ۲ - ۴ -برج های بستر سیال (CFB)

۱ - ۲ - ۴ - ۱ -عملکرد اسکرابر بستر سیال

۱ - ۲ - ۴ - ۲ -جاذب مورد استفاده

۱ - ۲ - ۴ - ۳ -محصولات جانبی تولیدی

۱ - ۲ - ۴ - ۴ -مکان نصب

۱ - ۲ - ۴ - ۵ -پارامترهای مهم طراحی اسکرابر

۱ - ۲ - ۴ - ۶ -تجهیزات مورد نیاز

۱ - ۲ - ۴ - ۷ -شرکت های ارائه کننده فرآیند CFB

۱ - ۲ - ۴ - ۸ -مزایا و معایب فرآیند CFB

۱ - ۲ - ۵ -پاشش مستقیم جاذب در کوره

۱ - ۲ - ۵ - ۱ -عوامل موثر بر راندمان

۱ - ۲ - ۵ - ۲ -جاذب مورد استفاده در فرآیند پاشش مستقیم جاذب در کوره

۱ - ۲ - ۵ - ۳ -استوکیومتری و میزان جاذب مورد نیاز

۱ - ۲ - ۵ - ۴ -کارایی تزریق مستقیم آهک در کوره برای حذف S02

۱ - ۲ - ۵ - ۵ -زائدات تولیدی

۱ - ۲ - ۵ - ۶ -زمان مورد نیاز برای نصب تجهیزات

۱ - ۲ - ۵ - ۷ -فضای مورد نیاز برای احداث واحد

۱ - ۲ - ۵ - ۸ -میزان انرژی مصرفی

۱ - ۲ - ۵ - ۹ -شرکت های ارائه کنند فرآیند پاشش مستقیم جاذب در کوره

۱ - ۲ - ۵ - ۱۰ -مزایا و معایب فرآیند پاشش مستقیم جاذب در کوره

۱ - ۳ - فرآیندهای FGD با تولید محصول جانبی SO2 و مشتقات آن

۱ - ۳ - ۱ - فرآیند دو قلیایی سولفات آلومینیوم / سنگ آهک شرکت Dowa

۱ - ۳ - ۱ - ۱ -ءpH محلول

۱ - ۳ - ۱ - ۲ -استوکیومتری و میزان جاذب مصرفی روش Dowa

۱ - ۳ - ۱ - ۳ -کارایی فرآیند Dowa

۱ - ۳ - ۱ - ۴ -شرکت های ارائه کننده فرآیند Dowa

۱ - ۳ - ۱ - ۵ -مزایا و معایب فرآیند Dowa

۱ - ۳ - ۲ -روش های مبتنی بر استفاده از آمونیاک برای حذف SO2

۱ - ۳ - ۳ -اسکرابر آمونیاک با اکسیداسیون اجباری

۱ - ۳ - ۳ - ۱ - پارامترهای مهم طراحی

۱ - ۳ - ۳ - ۲ -شرکت های ارائه کننده اسکرابر آمونیاک با اکسیداسیون اجباری

۱ - ۳ - ۴ -اسکرابر آمونیاک یک بار گذر

۱ - ۳ - ۴ - ۱ -استوکیومتری و میزان جاذب مصرفی در روش ATS

۱ - ۳ - ۴ - ۲ -محصولات جانبی این فرآیند

۱ - ۳ - ۴ - ۳ -کارایی فرآیند ATS

۱ - ۳ - ۴ - ۴ -شرکت های ارائه کننده فرآیند ATS

۱ - ۳ - ۴ - ۵ -مزایا و معایب فرآیند ATS

۱ - ۳ - ۵ -اسکرابر آمونیاک همراه با بازیابی اسید

۱ - ۳ - ۵ - ۱ -شرایط عملیاتی

۱ - ۳ - ۵ - ۲ -ءpH محلول

۱ - ۳ - ۵ - ۳ -دمای عملیاتی

۱ - ۳ - ۵ - ۴ -شرکت های ارائه کننده فرآیند Cominco

۱ - ۳ - ۵ - ۵ -مزایا و معایب فرآیند Cominco

۱ - ۳ - ۶ -اسکرابر اکسید منیزیم

۱ - ۳ - ۶ - ۱ -شرایط عملیاتی

۱ - ۳ - ۶ - ۲ -pH محلول

۱ - ۳ - ۶ - ۳ -شرکت های ارائه کننده اسکرابر اکسید منیزیم

۱ - ۳ - ۶ - ۴ -مزایا و معایب فرآیند اسکرابر اکسید منیزیم

۱ - ۳ - ۷ -تبدیل مستقیم اسید سولفوریک، SNOx

۱ - ۳ - ۷ - ۱ -شرایط عملیاتی

۱ - ۳ - ۷ - ۲ -وضعیت انتشار آلاینده

۱ - ۳ - ۷ - ۳ -وضعیت ضایعات تولیدی فرآیند

۱ - ۳ - ۷ - ۴ -کاتالیست

۱ - ۳ - ۷ - ۵ -انرژی تولیدی و مصرف شده در فرآیند SNOx

۱ - ۳ - ۷ - ۶ -شرکت های ارائه کننده فرآیند SNOx

۱ - ۳ - ۷ - ۷ -مزایا و معایب فرآیند SNOx

۱ - ۳ - ۸ -روش ولمن لرد

۱ - ۳ - ۸ - ۱ - پارامترهای فرآیند

۱ - ۳ - ۸ - ۲ -شرکت های ارائه کننده روش ولمن لرد

۱ - ۳ - ۸ - ۳ -مزایا و معایب

۱ - ۳ - ۹ -فرایند جذب فیزیکی با کربن فعال

۱ - ۳ - ۹ - ۱ - پارامترهای فرآیند

۱ - ۳ - ۹ - ۲ -شرکت های ارائه کننده روش کربن فعال

۱ - ۳ - ۹ - ۳ -مزایا و معایب

۱ - ۴ -انتخاب سیستم های سولفورزدایی

۱ - ۴ - ۱ -انتخاب سیستم های تر سولفورزدایی

۱ - ۴ - ۱ - ۱ -پارامترهای تاثیر گذار بر اقتصاد طرح

۱ - ۴ - ۱ - ۲ -عوامل فنی

۱ - ۴ - ۲ -انتخاب سیستم های خشک و نیمه خشک سولفورزدایی

۱ - ۴ - ۲ - ۱ - بررسی اقتصادی سیستم های خشک و نیمه خشک سولفورزدایی

۱ - ۴ - ۲ - ۲ -عوامل فنی

۱ - ۴ - ۳ - انتخاب روش های سولفورزدایی با تولید محصول جانبی قابل استفاده

۱ - ۴ - ۳ - ۱ -بررسی اقتصادی

۱ - ۴ - ۳ - ۲ -عوامل فنی

فصل دوم از گزارش مرحله سوم: بررسی اقتصادی روش های منتخب سولفورزدایی از دود دودکش

۲ - ۱ -مقدمه ،canaceae

۲ - ۲ -تعیین مشخصات دود حاصل از احتراق

۲ - ۳ -مبنای محاسبه هزینه مواد و نیروی انسانی در ایران

۲ - ۴ - روابط مورد استفاده در برآورد هزینه های ثابت و عملیاتی سولفورزدایی

۲ - ۵ -برآورد اقتصادی فرآیند سولفورزدایی اسکرابر تر سنگ آهک (LSFO)

۲ - ۵ - ۱ -برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند سولفورزدایی LSFO

۲ - ۶ -برآورد اقتصادی فرآیند بهینه شده اسکرابر آهک با منیزیم (MEL)

۲ - ۶ - ۱ -برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند سولفورزدایی MEL

۲ - ۷ -مقایسه اقتصادی فرآیندهای سولفورزدایی تر منتخب

۲ - ۸ - برآورد اقتصادی فرآیند خشک کن پاششی آهک (LSD)

۲ - ۸ - ۱ -برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند سولفورزدایی LSD

۲ - ۹ -برآورد اقتصادی فرآیند SNOx

۲ - ۱۰ -مقایسه اقتصادی فرآیندهای منتخب سولفورزدایی از دود دودکش

۲ - ۱۱ -تحلیل حساسیت و امکان سنجی اجرای فرآیندهای منتخب

نتیجه گیری گزارش مرحله سوم

مراجع گزارش مرحله سوم

گزارش مرحله چهارم

فصل اول از گزارش مرحله چهارم: مطالعه انواع روش های حذف گوگرد از سوخت مازوت و انتخاب روش های مناسب و تجاری

۱- ۱- خلاصه ای از نتایج بدست آمده در گزارش مرحله دوم (گوگردزدایی از سوخت مازوت)

۱ - ۱ - ۱ - انتخاب سناریوی مناسب فرآیند گوگردزدایی از سوخت مازوت جهت مقایسه نتایج آن با فرآیند منتخب سولفورزدایی از دود

۱ - ۱ - ۲ - نتایج شبیه سازی و طراحی واحد هیدروتریتینگ برای سناریوی استاندارد اروپا

۱ - ۱ - ۱ - ۱ -شرح واحد هیدروتریتینگ مازوت برای استاندارد اروپا

۱ - ۱ - ۱ - ۲ -شرح واحد شیرین سازی SRU

۱ - ۱ - ۱ - ۳ -برآورد فضای مورد نیاز تجهیزات

۱ - ۱ - ۲ -مبنای محاسبه هزینه مواد و نیروی انسانی احداث واحد هیدروترینینگ

۱ - ۱ - ۳ -برآورد هزینه کلی گوگرد زدایی از سوخت مازوت

۱ - ۱ - ۴ -تعیین هزینه متعادل شده گوگردزدایی از مازوت به روش هیدروتریتینگ

۱ - ۲ -خلاصه ای از نتایج بدست آمده در گزارش مرحله سوم (سولفورزدایی از دود دودکش نیروگاه ها)

۱ - ۲ - ۱- مبنای محاسبه هزینه مواد و نیروی انسانی احداث واحد سولفورزدایی از دود دودکش نیروگاه ها

۱ - ۲ - ۲ -نحوه محاسبه هزینه متعادل شده سولفورزدایی از دود دودکش نیروگاه ها

۱ - ۳ - مقایسه اقتصادی و امکان سنجی فرآیندی دو سیستم گوگرد زدایی از سوخت مازوت و سولفورزدایی از دود

نتیجه گیری گزارش مرحله چهارم


فهرست جداول

گزارش مرحله اول

جدول (۱-۱) - ویژگی های اختصاصی سوخت های سنگین

جدول (۱-۲) - استاندارد میزان گوگرد موجود در مازوت سنگین، در کشورهای کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا

جدول (۱-۳) - استاندارد میزان گوگرد موجود در مازوت سبک، در کشورهای کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا

جدول (۱-۴) - کاربردهای فرآیند هیدروتریتینگ در پالایشگاه

جدول (۱-۵) - مولفه های فرآیندی هیدروتریتینگ برش ها و باقیمانده برج تقطیر اتمسفری و خلاء

جدول (۱-۶) - گوگرد زدایی الکتروشیمیایی ترکیبات سنگین نفتی

جدول (۱-۷) - گوگرد زدایی قلیایی ترکیبات نفتی مختلف

جدول (۱-۸) - خلاصه ای از روش های گوگرد زدایی از مازوت

جدول (۲-۱) - وضعیت تولید SO2 نیروگاه های بخاری ایران و نیروگاه های زغال سنگ سوز کشور آمریکا

جدول (۲-۲) - میزان متوسط انتشار SO2 منتشر شده از نیروگاه شازند اراک در طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

جدول (۲-۳) - غلظت گاز SO2در گاز دودکش نیروگاه شازند اراک و متوسط کشوری آن

جدول (۲-۴) - درصد نیروگاه های زغال سنگ سوز مجهز به سیستم FGD تا سال ۲۰۱۱

جدول (۲-۵) - استانداردهای ملی محدوده مجاز انتشار گوگرد

جدول (۲-۷) - فرآیندهای گوگرد زدایی شستشوی تر به کمک آهک یا سنگ آهک

جدول (۲-۸) - فرآیندهای تجاری گوگرد زدایی تر با آهک، اصلاح شده با منیزیم

جدول (۲-۹) - فرآیندهای گوگرد زدایی شستشوی تر با استفاده از ترکیبات سدیم

جدول (۲-۱۰)‌ - مشخصات کلی سیستم اسکرابر تر با آب دریا

جدول (۲-۱۱) - خشک کن های پاششی FGD تجاری سازی شده

جدول (۲-۱۲) - مشخصات کلی رآکتور بستر سیال

جدول (۲-۱۳) - مشخصات کلی سیستم تزریق جاذب در کانال دود

جدول (۲-۱۴) - مشخصات کلی سیستم پاشش مواد جاذب در کوره

جدول (۲-۱۵) - مشخصات کلی فرآیند دو قلیایی سولفات آلومینیوم سنگ آهک

جدول (۲-۱۶) - مشخصات کلی سیستم استفاده از محلول هیدروکسید منیزیم یک بار گذر

جدول (۲-۱۷) - مشخصات کلی فرآیندهای FGD با محصول کود شیمیایی

جدول (۲-۱۸) - مشخصات کلی فرآیندهای FGD با محصول اسید سولفوریک

جدول (۲-۱۹) - مشخصات کلی فرآیندهای FGD با محصول گاز SO2

جدول (۲-۲۰) - مشخصات انواع فرآیندهای FGD

جدول نتیجه گیری (۱)- خلاصه ای از روش های گوگرد زدایی از مازوت

جدول نتیجه گیری (۲)- مشخصات روش های مختلف گوگردزدایی از دود دودکش

گزارش مرحله دوم

جدول (۱-۱) - مهم ترین گونه های ترکیبات آلاينده موجود در نفت خام به همراه فرمول شیمیایی آنها

جدول (۱-۲) - توزیع گونه های گوگردی در برش های مختلف نفتی یک نمونه نفت خام با ۱/ ۲% گوگرد

جدول (۱-۳) - مشکلات موجود در به کارگیری روش های غیر تجاری گوگرد زدایی از سوخت مازوت

جدول (۱-۴) - لیست اسامی و سهم واحدهای مختلف گوگرد زدایی، در سال ۲۰۱۲

جدول (۱-۵) - مشخصات فرآیندهای تجاری شده هیدروتریتینگ برش های مختلف نفتی

جدول (۱-۶) - مشخصات خوراک و محصولات واحد هیدروتریتینگ ( GULF- HDS) برای دو نوع مازوت

جدول (۱-۷) - مشخصات محصولات هیدروترینینگ مازوت در شرایط عملیاتی سخت

جدول (۲-۱) - لیست اسامی و سهم واحدهای مختلف گوگرد زدایی، در سال ۲۰۱۲

جدول (۲-۲) - مشخصات واحدهای نصب شده هیدروتریتینگ مازوت

جدول (۲-۳) - لیستی از شرکت های مشاور دارای تجربه در زمینه پروژه های گوگرد زدایی از محصولات نفتی

جدول (۳-۱) - استانداردهای موجود برای حد مجاز انتشار SO2 در نیروگاه های مازوت سوز و زغال سنگ سوز در کشور های ایران، آمریکا،اتحادیه اروپا و چین

جدول (۳-۲) - درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده سوخت مازوت نیروگاه شازند اراک (پیوست الف)

جدول (۳-۳) - درصد مولی اجزای تشکیل دهنده سوخت مازوت نیروگاه شازند اراک

جدول (۳-۴) - میزان هوای مورد نیاز برای هر یک از واکنش های احتراق

جدول (۳-۵) - میزان مولی گازهای حاصل از واکنش های احتراق

جدول (۴-۱) - مشخصات عمومی کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند هیدروتریتینگ

جدول (۴-۲) - رایجترین اشکال کاتالیست های تجاری به همراه اندازه آنها

جدول (۴-۳) - اجزای تشکیل دهنده واحد هیدروتریتینگ

جدول (۴-۴) - اجزای داخلی دو نوع رآکتور با شرایط کار کرد جریان تک فازی گاز و جریان دو فازی گاز مایع

جدول (۴-۵) - روابط مربوط به انتقال حرارت دو بخش تایشی و جابه جایی کوردها

جدول (۴-۶) - شرایط عملیاتی مورد استفاده در هیدروتریتینگ برش ها و باقیمانده برج تقطیر اتمسفری و خلاء

جدول (۴-۷) - میزان مورد نیاز جریان دور ریز هیدروژن در انواع فرآیندهای هیدروتریتینگ

جدول (۴-۸) - زمان کارکرد و عمر کاتالیست های تجاری

جدول (۴-۹) - توزيع اجزای موجود در یک نمونه خوراک و محصولات تولیدی فرایند ARDS

جدول (۴-۱۰) - نمونه ای از واکنش های مورد استفاده در طراحی راکتور هیدروتریتر

جدول (۴-۱۱)-گرمای واکنش شکسته شدن پیوندهای گوگردی توسط هیدروژن

جدول (۴-۱۲)-گرمای واکنش شکسته شدن پیوندهای گوگردی و نیتروژن توسط هیدروژن

جدول (۵-۱) - سناریوهای ارائه شده برای فرآیندهای جانبی

جدول (۵-۲) - خصوصیات حلال های فیزیکی

جدول (۵-۳) - مشخصات آمینهای مورد استفاده در فرآیند جذب H2S

جدول (۵-۴) - دامنه دمای عملیاتی جوش آور برای آمینهای تولید شده در ایران

جدول (۵-۵) - غلظتهای محلول آمین و همچنین نسبت مول اسید به مول جاذب

جدول (۵-۶) - ترکیب مواد موجود در کاتالیست های سری PSR

جدول (۵-۷) - مشخصات فرایندی و مکان به کارگیری کاتالیست های سری PSR در فرآیند کلاوس

جدول (۵-۸) - تأثیر شرایط عملیاتی بر رفرمر بخار گاز طبیعی

جدول (۵-۹) - پارامترهای سینتیک و تعادلی واکنش SMR

جدول (۶-۱) - میزان، مدت زمان و شرایط ذخیره مازوت در نیروگاه شازند اراک

جدول (۶-۲) - سناریوهای در نظر گرفته شده برای طراحی واحد هیدروتریتینگ مازوت نیروگاه شازند اراک

جدول (۶-۳) - شرایط دمایی و مشخصات مبدل های بازیاب واحد هیدروتریتینگ مازوت در سناریوی اول: استاندارد اروپا

جدول (۶-۴) - لیست تجهیزات مورد استفاده در فرآیندهای هیدروتریتینگ، جداسازی و شیرین سازی (سناریوی اول: استاندارد اروپا)

جدول (۶-۵) - نتایج طراحی پمپ 100-P

جدول (۶-۶) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 100-P

جدول (۶-۷) - تعیین اندازه پمپ 100-P و مشخصات پمپ پیشنهادی

جدول (۶-۸) - مشخصات رآکتور 100-R

جدول (۶-۹) - مشخصات راکتور 101-R

جدول (۶-۱۰) - مشخصات طراحی کمپرسورهای C- 100 A & B

جدول (۶-۱۱) - مشخصات طراحی مبدل های E100 A& B

جدول (۶-۱۲) - TEMA Sheet مبدل های E100 A& B

جدول (۶-۱۳) - مشخصات طراحی مبدل های 101-E

جدول (۶-۱۴) - TEMA Sheet مبدل 101-E

جدول (۶-۱۵) - نتایج طراحی پمپ 101-P

جدول (۶-۱۶) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 101-P

جدول (۶-۱۷) - تعیین اندازه پمپ 101-P و مشخصات پمپ پیشنهادی

جدول (۶-۱۸) - مشخصات طراحی مبدل های 102-E

جدول (۶-۱۹) - TEMA Sheet مبدل 102-E

جدول (۶-۲۰) - مشخصات طراحی مبدل های 103-E

جدول (۶-۲۱) - TEMA Sheet مبدل 103-E

جدول (۶-۲۲) - نتایج طراحی پمپ 102-P

جدول (۶-۲۳) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 102-P

جدول (۶-۲۴) - تعیین اندازه پمپ 102-P و مشخصات پمپ پیشنهادی

جدول (۶-۲۵) - مشخصات طراحی مبدل هوایی 100-AC

جدول (۶-۲۶) - خروجی نرم افزار ACHE HUDSON برای کولر هوایی 100-AC

جدول (۶-۲۷) - مشخصات طراحی جدا کننده 100-SP

جدول (۶-۲۸) - مشخصات جریان های ورودی و خروجی از جدا کننده 100-SP

جدول (۶-۲۹) - مشخصات طراحی جدا کننده 101-SP

جدول (۶-۳۰) - مشخصات جریان های ورودی و خروجی از جدا کننده 100-SP

جدول (۶-۳۱) - مشخصات طراحی برج استریپر 100-F

جدول (۶-۳۲) - مشخصات فرآیندی برج استریپر 100-F

جدول (۶-۳۳) - مشخصات طراحی کندانسور 100-COND

جدول (۶-۳۴) - TEMA Sheet کندانسور 100-COND

جدول (۶-۳۵) - مشخصات طراحی کمپرسور 101-K

جدول (۶-۳۶) - مشخصات طراحی مبدلهای 104-E

جدول (۶-۳۷) - TEMA Sheet مبدل 104-E

جدول (۶-۳۸) - مشخصات طراحی برج جذب 100-SC

جدول (۶-۳۹) - مشخصات فرآیندی برج جذب 100-SC

جدول (۶-۴۰) - مشخصات طراحی جدا کننده 100- SP- SRU

جدول (۶-۴۱) - مشخصات جریان های ورودی و خروجی از جدا کننده 100- SP-SRU

جدول (۶-۴۲) - مشخصات طراحی مبدل 100- E- SRU

جدول (۶-۴۳) -TEMA Sheet مبدل 100- E- SRU

جدول (۶-۴۴) - مشخصات طراحی ری بویلر 101- E- SRU

جدول (۶-۴۵) -TEMA Sheet ریبویلر 101- E- SRU

جدول (۶-۴۶) - مشخصات طراحی کندانسور 100- COND- SRU

جدول (۶-۴۷) -TEMA Sheet کندانسور 100- COND- SRU

جدول (۶-۴۸) - مشخصات طراحی برج استریپر Reg Stripper

جدول (۶-۴۹) - مشخصات فرآیندی برج استریپر Reg Stripper

جدول (۶-۵۰) - مشخصات طراحی مبدل 102- E- SRU

جدول (۶-۵۱) -TEMA Sheet مبدل 102- E- SRU

جدول (۶-۵۲) - نتایج طراحی پمپ 100- P- SRU

جدول (۶-۵۳) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 100- P-SRU

جدول (۶-۵۴) - تعیین اندازه پمپ 100- P- SRU و مشخصات پمپ پیشنهادی

جدول (۶-۵۵) - شرایط دمایی و مشخصات مبدل های بازیاب واحد هیدروترینینگ مازوت در سناریوی اول: استاندارد اروپا

جدول (۶-۵۶) - لیست تجهیزات مورد استفاده در فرآیندهای هیدروتریتینگ، جداسازی و شیرین سازی (سناریوی دوم: استاندارد ایران)

جدول (۶-۵۷) - نتایج طراحی پمپ 100-P

جدول (۶-۵۸) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 100-P

جدول (۶-۵۹) - تعیین اندازه پمپ 100-P و مشخصات پمپ پیشنهاد

جدول (۶-۶۰) - مشخصات رآکتور 100-R

جدول (۶-۶۱) - مشخصات راکتور 101-R

جدول (۶-۶۲) - مشخصات طراحی کمپرسورهای C- 100 A & B

جدول (۶-۶۳) - مشخصات طراحی مبدل های E100 A& B

جدول (۶-۶۴) - TEMA Sheet مبدل های E100 A & B

جدول (۶-۶۵) - مشخصات طراحی مبدل های 101-E

جدول (۶-۶۶) - TEMA Sheet مبدل 101-E

جدول (۶-۶۷) - مشخصات طراحی مبدل های 102-E

جدول (۶-۶۸) - TEMA Sheet مبدل 102-E

جدول (۶-۶۹) - نتایج طراحی پمپ 101-P

جدول (۶-۷۰) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 101-P

جدول (۶-۷۱) - تعیین اندازه پمپ 101-P و مشخصات پمپ پیشنهادی

جدول (۶-۷۲) - مشخصات طراحی مبدل هوایی 100-AC

جدول (۶-۷۳) - خروجی نرم افزار ACHE HUDSON برای کولر هوایی 100-AC

جدول (۶-۷۴) - مشخصات طراحی جدا کننده 100-SP

جدول (۶-۷۵) - مشخصات جریان های ورودی و خروجی از جدا کننده 100-SP

جدول (۶-۷۶) - مشخصات طراحی جدا کننده 101-SP

جدول (۶-۷۷) - مشخصات جریان های ورودی و خروجی از جدا کننده 101-SP

جدول (۶-۷۸) - مشخصات طراحی جدا کننده 102-SP

جدول (۶-۷۹) - مشخصات جریان های ورودی و خروجی از جدا کننده 101-SP

جدول (۶-۸۰) - مشخصات طراحی کندانسور 100-COND

جدول (۶-۸۱) - TEMA Sheet کندانسور 100-COND

جدول (۶-۸۲) - مشخصات طراحی کمپرسور 101-K

جدول (۶-۸۳) - مشخصات طراحی مبدل های 104-E

جدول (۶-۸۴) - TEMA Sheet مبدل 103-E

جدول (۶-۸۵) - مشخصات طراحی برج جذب 100-SC

جدول (۶-۸۶) - مشخصات فرآیندی برج جذب 100-SC

جدول (۶-۸۷) - مشخصات طراحی جدا کننده 100- SP- SRU

جدول (۶-۸۸) - مشخصات جریانهای ورودی و خروجی از جدا کننده 100- SP-SRU

جدول (۶-۸۹) - مشخصات طراحی مبدل 100- E- SRU

جدول (۶-۹۰) - TEMA Sheet مبدل 100- E- SRU

جدول (۶-۹۱) - مشخصات طراحی ری بویلر 101- E- SRU

جدول (۶-۹۲) - TEMA Sheet ری بویلر 101- E- SRU

جدول (۶-۹۳) - مشخصات طراحی کندانسور 100- COND- SRU

جدول (۶-۹۴) TEMA Sheet کندانسور 100- COND- SRU

جدول (۶-۹۵) - مشخصات طراحی برج استریپر Reg Stripper

جدول (۶-۹۶) - مشخصات فرآیندی برج استریپر Reg Stripper

جدول (۶-۹۷) - مشخصات طراحی مبدل 102- E- SRU

جدول (۶-۹۸) - TEMA Sheet مبدل 102- E- SRU

جدول (۶-۹۹) - نتایج طراحی پمپ 100- P- SRU

جدول (۶-۱۰۰) - تعیین اندازه و مشخصات خطوط لوله پمپ 100- P-SRU

جدول (۶-۱۰۱) - تعیین اندازه پمپ 100- P - SRU و مشخصات پمپ پیشنهادی

جدول(۶-۱۰۲) - اندازه تجهیزات سناریوی گوگرد زدایی بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

جدول (۶-۱۰۳) - اندازه تجهیزات سناریوی گوگرد زدایی بر اساس استاندارد ایران

جدول (۷-۱) - سناریوهای در نظر گرفته شده در برآورد اقتصادی واحد هیدروتریتینگ مازوت

جدول (۷-۲) - هزینه مواد و نیروی انسانی (استاندارد ایران)

جدول (۷-۳) - مشخصات خوراک ورودی و میزان گوگرد تولیدی واحد کلاوس (استاندارد ایران)

جدول (۷-۴) - هزینه های جاری واحد کلاوس (استاندارد ایران)

جدول (۷-۵) - هزینه های سرمایه گذاری كل واحد كلاوس (استاندارد ایران)

جدول (۷-۶) - ارزیابی اقتصادی واحد کلاوس (استاندارد اروپا)

جدول (۷-۷) - مشخصات خوراک ورودی به واحد شیرین سازی آمین (استاندارد ایران)

جدول (۷-۸) - هزینه خرید و نصب تجهیزات واحد شیرین سازی آمین (استاندارد ایران)

جدول (۷-۹) - ارزیابی اقتصادی واحد شیرین سازی آمین (استاندارد ایران)

جدول (۷-۱۰) - هزینه خرید و نصب تجهیزات واحد شیرین سازی امین (استاندارد اروپا)

جدول (۷-۱۱) - ارزیابی اقتصادی واحد شیرین سازی آمین (استاندارد اروپا)

جدول (۷-۱۲) - ارزیابی اقتصادی واحد هیدروتریتینگ (استاندارد ایران)

جدول (۷-۱۳) - ارزیابی اقتصادی واحد هیدروتریتینگ (استاندارد اروپا)

جدول(۷-۱۴) - ارزیابی اقتصادی واحد رفرمینگ بخار گاز طبیعی استاندارد ایران)

جدول (۷-۱۵) - ارزیابی اقتصادی واحد رفرمینگ بخار گاز طبیعی (استاندارد اروپا)

جدول (۷-۱۶) - برآورد هزینه کلی گوگرد زدایی از هر بشکه مازوت

جدول (۷-۱۷) - هزینه های گوگرد زدایی از مازوت برای دوره کارکرد ۵ ماهه

جدول (۷-۱۸) - هزینه های گوگرد زدایی از مازوت برای دوره کار کرد ۱ ساله

گزارش مرحله سوم

جدول (۱-۱)- مشخصات روشهای مختلف سولفور زدایی از دود دودکش (بر اساس جدول نتیجه گیری (۲) گزارش مرحله اول)

جدول (۱-۲) - بازدهی اسکرابر تر محلول آهک

جدول (۱-۳) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر تر محلول آهک

جدول (۱-۴) - دادهای عملیاتی اسکرابرهای محلول آهک برای برخی از نیروگاه های ایالات متحده

جدول (۱-۵)- مزایا و معایب اسکرابر تر آهک

جدول (۱-۶) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر تر LSFO

جدول (۱-۷) - دادهای عملیاتی اسکرابرهای LSFO برای برخی از نیروگاه های ایالات متحده

جدول (۱-۸)- مزایا و معایب اسکرابر ترLSFO

جدول (۱-۹) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر تر MEL

جدول (۱-۱۰) - مزایا و معایب اسکرابر تر هیدروکسید منیزیم

جدول (۱-۱۱) - اسامی شرکتهای ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر تر هیدروکسید منیزیم دور ریز

جدول (۱-۱۲) - مزایا و معایب اسکرابر تر هیدروکسید منیزیم

جدول (۱-۱۳) - اسامی شرکتهای ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر دو قلیایی

جدول (۱-۱۴) - دادهای عملیاتی اسکرابر دو قلیایی برای برخی از نیروگاههای ایالات متحده

جدول (۱-۱۵) - مزایا و معایب اسکرابر دو قلیایی سدیم /آهک

جدول (۱-۱۶) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر محلول سدیم دور ریز

جدول (۱-۱۷) - دادهای عملیاتی اسکرابر محلول سدیم دور ریز برای برخی از نیروگاههای ایالات متحده

جدول (۱-۱۸)- مزایا و معایب اسکرابر محلول سدیم دور ریز

جدول (۱-۱۹) - مشخصات تعدادی از واحدهای نصب شده خشک کن پاششی

جدول (۱-۲۰) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر نیمه خشک

جدول (۱-۲۱) - مزایا و معایب فرآیند LSD

جدول (۱-۲۲) - اسامی شرکتهای ارائه دهنده تکنولوژی خشک کن پاششی با کربنات سدیم

جدول (۱-۲۳) - اسامی مشخصات فرآیندی مورد استفاده در طراحی یک نمونه خشک کن پاششی کربنات سدیم

جدول (۱-۲۴) - مزایا و معایب خشک کن پاششی با کربنات سدیم

جدول (۱-۲۵) - استوکیومتری در روش CFB

جدول (۱-۲۶) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی بستر سیال چرخان

جدول (۱-۲۷) - مزایا و معایب فرآیند CFB

جدول (۱-۲۸) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی پاشش مستقیم جاذب در کوره

جدول (۱-۲۹) - مزایا و معایب خشک کن پاششی با کربنات سدیم

جدول (۱-۳۰) - مزایا و معایب فرآیند Dowa

جدول (۱-۳۱) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر آمونیاک با اکسیداسیون اجباری

جدول (۱-۳۲) - مزایا و معایب فرآیند اسکرابر آمونیاک با اکسیداسیون اجباری

جدول (۱-۳۳) - اسامی شرکتهای ارائه دهنده اسکرابر آمونیاک به روش ATS

جدول (۱-۳۴) - مزایا و معایب فرآیند ATS

جدول (۱-۳۵) - داده های عملیاتی فرآیند Cominco

جدول (۱-۳۶) - مزایا و معایب فرآیند Cominco

جدول (۱-۳۷) - داده های عملیاتی اسکرابر اکسید منیزیم

جدول (۱-۳۸) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی اسکرابر اکسید منیزیم

جدول (۱-۳۹) - مزایا و معایب فرآیند اسکرابر اکسید منیزیم

جدول (۱-۴۰) - داده های عملیاتی و شرایط فرآیندی یک واحد SNOx در ایتالیا

جدول (۱-۴۱) - میزان انتشار آلاینده های خروجی فرآیند SNOx در مقابل سایر روش های متداول

جدول (۱-۴۲) - میزان زائدات های خروجی از فرآیند SNOx و اکسیداسیون اجباری سنگ آهک

جدول (۱-۴۳) - گرمای تولیدی و بازیابی شده در فرآیند SNOX

جدول (۱-۴۴) - تأثیر فرآیند SNOx در نرخ ناخالص و خالص حرارت بویلر در فرآیند SNOx

جدول (۱-۴۵) - مزایا و معایب فرآیند SNOx

جدول (۱-۴۶) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی ولمن لرد

جدول (۱-۴۷) - مزایا و معایب فرآیند ولمن لرد

جدول (۱-۴۸) - اسامی شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی Mitsui-BF

جدول (۱-۴۹) - مزایا و معایب فرآیند Mitsui-BF

جدول (۱-۵۰)- مؤلفه های فنی و اقتصادی موثر در انتخاب فرآیند سولفورزدایی

جدول (۱-۵۱) - آمار استفاده از روش های مختلف FGD در دنیا و آمریکا

جدول (۱-۵۲) - هزینه ثابت سرمایه گذاری و عملیاتی روش های تر سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۵۳) - میزان جاذب مصرفی و نسبت استوکیومتری روش های تر سولفورزدایی از دود دودکش

جدول (۱-۵۴) - نسبت L /G روش های مختلف از روش های تر سولفورزدایی از دود دودکش

جدول (۱-۵۵) - نوع و میزان برخی فاضلاب و پسماندهای خروجی از روش های تر سولفورزدایی

جدول (۱-۵۶) - میزان افت فشار در روش های مختلف سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۵۷) - مزیت های فنی و اقتصادی روش های تر سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۵۸) - هزینه ثابت سرمایه گذاری و عملیاتی روش های خشک و نیمه خشک سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۵۹) - نسبت استوکیومتری روش های خشک و نیمه خشک سولفورزدایی از دود دودکش

جدول (۱-۶۰) - مزیت های فنی و اقتصادی روش های خشک و نیمه خشک سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۶۱) - هزینه ثابت سرمایه گذاری و عملیاتی روش های مختلف سولفور زدایی با تولید محصول جانبی

جدول (۱-۶۲)- مزیت های فنی و اقتصادی سولفور زدایی با تولید محصول جانبی

جدول (۲-۱) - هزینه مواد و نیروی انسانی (میزان متوسط گزارش شده در ایران)

جدول (۲-۲) - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری واحدهای LSFO با ظرفیت ۳۰۰ تا ۹۰۰ مگاوات

جدول (۲-۳) - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند LSFO برای نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی شازند

جدول (۲-۴)- برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری واحدهای MEL با ظرفیت ۳۰۰ و ۵۰۰ مگاوات

جدول (۲-۵) - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند MEL برای نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی شازند

جدول (۲-۶) - مقایسه هزینه های این دو روش به همراه جاذب مصرفی و پسماند تولیدی

جدول (۲-۷) - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری واحدهای LSD با ظرفیت ۳۰۰ و ۵۰۰ مگاوات

جدول (۲-۸)- برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند LSD برای نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی شازند

جدول (۲-۹) - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری واحدهای SNOx با ظرفیت ۳۰۰ و ۵۰۰ مگاوات

جدول (۲-۱۰)- برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری فرآیند SNOx برای نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی شازند

جدول (۲-۱۱) - هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری عملیاتی و همچنین هزینه های یکنواخت شده سولفورزدایی از دود دودکش نیروگاه شازند برای سه روش منتخب LSD LSFO و SNOx

جدول (۲-۱۲) - مشخصات مواد مورد استفاده در فرآیندهای سولفورزدایی منتخب در نیروگاهی با ظرفیت 1300 MW

جدول (۲-۱۳) - میزان پسماند یا محصول تولیدی فرآیندهای سولفورزدایی برای یک نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی

جدول (۲-۱۴) - فضای مورد نیاز برای احداث فرآیندهای سولفورزدایی برای یک نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی

جدول (۲-۱۵) - راندمان جداسازی فرآیندهای سولفورزدایی منتخب

جدول (۲-۱۶) - میزان مصرف و تولید انرژی در فرآیندهای سولفورزدایی منتخب

گزارش مرحله چهارم

جدول (۱-۱)- مقادیر درصد بهینه گوگرد زدایی از مازوت برای رسیدن به حد مجاز انتشار S02 از دودکش نیروگاه ها

جدول (۱-۲) - سناریوهای در نظر گرفته شده برای طراحی واحد هیدروتریتینگ مازوت نیروگاه شازند اراک

جدول(۱-۳) - سناریوهای در نظر گرفته شده در برآورد اقتصادی واحد هیدروتریتینگ مازوت

جدول (۱-۴) - هزینه مواد و نیروی انسانی (استاندارد ایران)

جدول (۱-۵) - برآورد هزینه کلی گوگرد زدایی از هر بشکه مازوت

جدول (۱-۶) - هزینه های گوگرد زدایی از مازوت برای دوره کار کرد ۱ ساله

جدول (۱-۷) - برآورد هزینه کلی گوگرد زدایی از هر بشکه مازوت در استاندارد اروپا

جدول (۱-۸) - روش های بررسی شده سولفور زدایی از دود دودکش در گزارش مرحله سوم

جدول (۱-۹) - مزیت های فنی و اقتصادی روش های تر سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۱۰) - مزیت های فنی و اقتصادی روش های خشک و نیمه خشک سولفور زدایی از دود دودکش

جدول (۱-۱۱) - مزیت های فنی و اقتصادی سولفور زدایی با تولید محصول جانبی

جدول (۱-۱۲) - هزینه مواد و نیروی انسانی (میزان متوسط گزارش شده در ایران)

جدول (۱-۱۳) - هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های

نمایش کامل متن

Keywords:

گروه پژوهشی محیط زیست