پیش بینی تغییرات بافت کریستالی در فولاد IF حین آزمون پیچش گرم

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMI-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

Abstract:

بررسی تاثیر بافت کریستالی بر طراحی و کنترل خواص مکانیکی و فیزیکی نهایی قطعات صنعتی امروزه به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. برای آن که شبیه سازی بافت کریستالی کارایی لازم را داشته باشد و پارامترهایی که بافت کریستالی را کنترل می کنند به درستی انتخاب شود باید روش شبیه سازی و مدلی که استفاده می شود به درستی تعیین گردند. در این مقاله تمرکز بر معرفی یک روش مناسب مبتنی بر ترکیب شبیه سازی المان محدود با مدل پلاستیسیته کریستالی خود سازگار می باشد. با استفاده از شبیه سازی المان محدود و مدل پلاستیسیته کریستالی ، تغییرات بافت کریستالی یک فولاد IF بعد از آزمون پیچش گرم پیش بینی گردید. برای اطمینان از صحت مدل، آزمون پیچش گرم در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد بر نمونه های فولادی اعمال گردید و بافت کریستالی نمونه ها توسط روش پراش الکترون برگشتی به-دست آمد و با نتایج شبیه سازی مقایسه شدند که تطبیق قابل توجهی بین نتایج تجربی و شبیه سازی مشاهده گردید. در این تحقیق نشان داده شد که روش تاریخچه متغیر تغییر شکل و روش به کار گرفته شده در این تحقیق می تواند بافت کریستالی و از جمله جهات کریستالی ایده آل و شدت بافت کریستالی نهایی را دقیق تر پیش بینی نماید.

Authors

علیرضا کلاهی

پژوهشکده فناوری نانو، پژوهشگاه مواد و انرژی