تاثیر اندازه ذرات اکسید روی بر احیای کربوترمی آن به کمک مطالعات تجربی و تئوری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 172

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMI-3-4_004

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

Abstract:

فرایند احیای کربوترمی به عنوان یکی از روش?های صنعتی استخراج فلز روی از دیرباز مطرح بوده است. امروزه نیز بازیابی روی به روش احیای کربوترمی از غبار کوره?های قوس الکتریکی مورد توجه بسیاری ازپژوهشگران قرار گرفته است. از آنجا که این فرایندیک واکنش مرزی حالت جامد (احیای مستقیم) بین ذرات اکسید روی و کربن محسوب می?شود، لذا نرخ احیا به شدت به اندازه ذرات واکنش?گرها حساس است. در این پژوهش اثر اندازه ذرات اکسید روی بر سینتیک فرایند به روش وزن?سنجی حرارتی همدما بررسی شده است. همچنین به منظور�تفسیر داده?های تجربی بدست آمده، یک مدل ریاضی ارائه شده که انطباق قابل قبولی بر نتایج تجربی دارد. در ادامه تاثیر فاکتورهای نسبت فعالیت واکنش?های درگیر در سیستم و نسبت مقداری واکنش?گرها بر میزان تبدیل اکسید روی جامد پیش?بینی شده است.

Authors

Mohammad Nusheh

Engineering, Islamic Azad university, Zanajn branch