اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 302

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CBS-4-2_010

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان دانشجویان صورت گرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم تهران بود که از بین آن ها ۲۰ نفر به طور داوطلبانه انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه آزمایش (۱۰ نفر) و گروه کنترل (۱۰ نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ۲۸) استفاده گردید. گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای در فرایند گروه درمانی وجودی شرکت کرد، در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که درمان وجودی به شیوه گروهی در افزایش سلامت روان دانشجویان موثر است (۰۵/۰P<). پس از کنترل اثر پیش آزمون، تاثیر درمان وجودی به شیوه گروهی بر علایم جسمانی بررسی و فرضیه اول پژوهش تایید شد (۰۱۲/۰ ,p<۳۲۴/۷= F۱,۱۸). در مرحله بعد اثربخشی درمان وجودی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و بی خوابی دانشجویان بررسی و فرضیه فرعی دوم پژوهش تایید شد (۰۱/۰,p<۱۸/۱۳= F۱,۱۸). سپس اثربخشی درمان وجودی بر بهبود عملکرد اجتماعی دانشجویان بررسی و فرضیه فرعی سوم پژوهش هم تایید شد (۰۰۱/۰ ,p<۳۲۲/۱۹= F۱,۱۸). و در نهایت، تاثیر درمان وجودی به شیوه گروهی بر فرضیه فرعی چهارم، کاهش افسردگی دانشجویان بررسی شد و نتایج این فرضیه را تایید کرد (۰۵/۰ ,p<۱۴/۱۱=F۱,۱۸). لذا، استفاده از این روش گروه درمانی برای ارتقای سلامت روانی دانشجویان موثر توصیه می گردد.  

Authors

جواد خدادادی

- دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تربیت معلم، تهران، ایران

احمد اعتمادی

دانشیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

عزالدین علوی کاموسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • حسن آبادی، ح. (۱۳۸۵). مقایسه میزان اثربخشی سه روش گروه ...
 • سودانی، م؛ شجاعیان؛ م و نیسی، ع. (۱۳۸۹). اثربخشی معنادرمانی ...
 • فتحی آشیانی، ع. (۱۳۸۸). آزمون های سلامت روان. تهران: بعثت ...
 • فریش، م، بی. (۱۳۸۹). روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت ...
 • فخار، ف (۱۳۸۶). بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی ...
 • نظری، ع. م و ضرغامی، س. (۱۳۸۸). روان درمانی وجودی: ...
 • نوابی نژاد، ش. (۱۳۸۶). نظریه های مشاوره و روان درمانی ...
 • موسوی، ز. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سلامت ...
 • محمدپور، ا، ر. (۱۳۸۵). ویکتور امیل فرانکل بنیانگذار معنا درمانی: ...
 • یوسفی، ن؛ اعتمادی، ع؛ بهرامی، ف؛ فاتحی زاده، م؛ احمدی، ...
 • Alexander, C. Robert, A. & Victoria, M. (۲۰۰۴). Group Therapy ...
 • Bluvol, A. (۲۰۰۳). Quality of Life in Stroke Survivors and ...
 • Cohn, H., W. (۱۹۹۷). Existential Thought and Therapeutic Practice. ۱st ...
 • Corey, G., (۲۰۰۵). Theories and Practice of Counseling and Psychotherapy ...
 • Corey, G., Corey, M. (۱۹۹۲). Group Techniques. ۲nd ed. NY: ...
 • Corsini, R., J. (۲۰۰۳). Current Psychotherapies. ۶TH ed. Itasca: Peacock ...
 • Corsini, R., J. (۲۰۰۸). Handbook of Innovative Therapies. ۲nd ed. ...
 • Journal of Palliative Medicine ۹ (۶), ۱۳۷۶e۱۳۸۷ ...
 • Kegal, K. (۲۰۰۹). Homesickness in International College Students. Counseling Interventions. ...
 • McDaid, D., Mossialos, E., Thornicroft, G., Knap, M. (۲۰۰۷). Mental ...
 • Mumurdere, M. and Saks, K. (۲۰۰۶). The impact of negative ...
 • Schalok, R., L., Browns, I., and Cumins, R., A. (۲۰۰۲). ...
 • Seligman, M., E., P., & Csikszentmihalyi, M. (۲۰۰۰). Positive Psychology: ...
 • Seligman, M., E., P., Rashid, T., and Parks, A., C. ...
 • Smith, A. E. (۲۰۰۷). Quality of Life: A Review. Education ...
 • Snyder, C., R., Ingram, R., E. (۲۰۰۰). Handbook of Psychological ...
 • Strang, S. (۲۰۰۲). Spiritual/Existential Issues in Palliative Care. Thesis, Institute ...
 • Tomer, A. Eliason, G. Wong, P.T.P. (۲۰۰۸). Existential and Spiritual ...
 • Westmana, B. Bergenmarb, M. Anderssonc, L. (۲۰۰۶). Life, Illness and ...
 • Wilkinson, S. Perry, R. Blanchard, K. Linsell, L. (۲۰۰۸). Effectiveness ...
 • Wong, P., T. (۲۰۰۰). Meaning in Life and Meaning in ...
 • Yalom, I. D. and Vinograd, J. D. (۱۹۸۸). Bereavement group: ...
 • نمایش کامل مراجع