اثرهای غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی

Publish Year: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPBUD-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

Abstract:

در این مقاله، اثرهای احتمالی غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی را بررسی می کنیم وشواهدی از وقفه ساختاری معنادار در تابعی که رشد اقتصادی را به تورم مرتبط می سازد می یابیم. برآورد وقفه، زمانی است که نرخ تورم هشت درصد باشد. در این نرخ، تورم هیچ اثری بر رشد نخواهد داشت و حتی ممکن است اثر مثبت کمی هم بر رشد داشته باشد. در صورتی که نرخ تورم بیش از هشت درصد باشد، برآورد اثر تورم بر نرخهای رشد معنادار و بزرگ، و در نهایت، موثر است. همچنین اثبات می کنیم که در صورت نادیده گرفتن وقفه ساختاری، برآورد اثر تورم بر رشد تورش دار خواهد بود.