ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Book
Title

تحلیل اجمالی فرایند اجرای مسکن مهر

رده بندی دیویی : 363/580955
ISBN : 978-600-113-204-9
رده بندی کنگره : 1397 2ر9الف/7288/78شماره کتابشناسی ملی: 5458981
COI: R-1224505Publish: 6 June 2021
Publish Year: 1397Page: 112
زبان اصلی Book: Persian دسته بندی علمی Book: مسکن و معماری - معماری و شهرسازی
View: 79

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Book را که دارای 112 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

Abstract:

تامین مسکن اقشار کم درآمد، وظیفه و ب هدنبال آن، از برنام ههای همه کشورها بوده است. با گسترش شهرنشینی در ایران و مهاجرت گسترده از روستا به شهر، تغییر الگوی سکونت از خانواده های گسترده به خانوارهای مستقل و همچنین، رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان دردهه اخیر، تامین مسکن از نیازهای اصلی خانوارها بوده که دولت ها همواره ب هدنبال راهکاری برای آن بود هاند. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکل تامین مسکن گروه های کم درآمد همواره از مسائل اساسی دولت ها بوده و به این منظور سیاست های مختلفی همچون واگذاری زمین دولتی، فروش متری مسکن، واگذاری مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک، حمایت از انبوه سازان، حمایت از مسکن اجاره ای، واگذاری حق بهره برداری از زمین به کار گرفته شده است. طرح مسکن مهر گسترده ترین برنامه ساخت و عرضه متمرکز مسکن در یکصد سال ۱ میلیون واحد مسکونی آغاز / اخیر کشور است که از سال ۱۳۸۶ با هدف احداث ۵ می توان آن را به عنوان یک چرخش ساختاری در سیاست گذاری و تمرکز بر » گردید و نوشته .« هدف تامین واحدهای مسکونی ملکی برای گروه های کم درآمد قلمداد نمود حاضر برآن است که ضمن ارائه گزارشی مختصر از طرح مسکن مهر، به ارائه یک برش تحلیلی از برنامه ها و اقدامات این طرح بپردازد. در این راستا، ابتدا فرضیاتی مستخرج از تجربیات بین المللی ب هعنوان چارچوب ورود به بحث ارائه شده و در ادامه، به اهداف مسکن مهر و حجم تعهدات آن، گزارش اقدامات انجام شده در دولت نهم و دهم و ادامه ی آن در دولت یازدهم پرداخت هشده است. در تحلیل و ارزیابی این طرح، لازم است به این نکته توجه شود که طرح مسکن مهر ب هعنوان برنام هی ویژه ای مورد تحلیل قرار می گیرد که میزان ورود دولت در برنام هریزی، تصویب قوانین و لوایح مرتبط و مدیریت ساخ توسازها و حجم اعتبارات و نقدینگی اختصاص داده شده به آن، بی سابقه بوده است. به تبع آن، لازم است که انتظارات برآمده از این طرح در تناسب با اولویتی که به آن در برنام ههای دولت نهم و دهم ازنظر اعتباری، قانونی و سازمانی داده شده است، مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل و ارزیابی این طرح در سه بخش -۱ برنامه ریزی کالبدی و مدیریت ساخت، ۲- ارزیابی اقتصادی و ۳- ارزیابی اجتماعی طرح انجام شده است. بخش نخست با روش تحلیل محتوای برنام هها از سطوح راهبردی و سیاس تگذاری تا طر حها و تحق قپذیری آن، از طریق بررسی مصداق های غالب صورت گرفته است. ارزیابی انجام شده در بخش های دوم و سوم مبتنی بر تحلیل کمی و کیفی می باشد.

Book COI Code

This Book COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1224505/

پیش گفتار Book

«مسکن» به عنوان یکی از نخستین نیازهای انسان بوده و حق طبیعی ساکنین هر سکونتگاهی محسوب می شود. با گسترش شهرنشینی در ایران و مهاجرت گسترده از روستا به شهر ، تغییر الگوی سکونت از خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای و مستقل و همچنین ، رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان در دهه اخیر، تامین مسکن از نیازهای اصلی خانوارها بوده که دولت ها همواره به دنبال راهکاری برای آن بوده اند. هر یک از سیاستهای مسکن، آثار و پیامدهایی برای کشور داشته که نیازمند بررسی و ارزیابی است. طرح مسکن مهر گسترده ترین برنامه ساخت و عرضه متمرکز مسکن در تاریخ اخیر کشور است که از سال ۱۳۸۶ با هدف احداث ۱/۵ میلیون واحد مسکونی و افزایش آن به حدود دو میلیون و سیصد واحد کلید خورد و به  ۲/۲۱۰/۰۰۰ واحد، تسهیلات بانکی پرداخت شد. این طرح که می توان آن را به عنوان یک چرخش ساختاری در سیاست گذاری و تمرکز بر هدف تامین واحدهای مسکونی ملکی برای گروه های کم درآمد قلمداد نمود، می توانست فرصت های بی شماری را در جهت تامین مسکن در اختیار دولت قرار دهد. این طرح، به دلیل گستردگی، آثار و پیامدهای دامنه داری در ابعاد مختلف بر کشور داشته و از این رو نیازمند توجه جدی و ارزیابی عمیق و همه جانبه است. براین اساس، طرح حاضر به دنبال ارائه یک تحلیل کلان از سیاستگذاری مسکن مهر و اثرات آن در راستای محورهای اقتصادی- اجتماعی- کالبدی و فنی بوده است. این گزارش، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظر ان مرتبط تهیه شد و با دستور وزیر محترم راه و شهرسازی وقت مقرر شد که به عنوان یک گزارش ملی به چاپ رسد. مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی آمادگی دارد گزارشهای تحلیلی و علمی دیگر را درمورد طرح مسکن مهر پس از طی مراحل و تایید شورای انتشارات منتشر نماید. 

فهرست مطالب Book

(برای نمایش کلیک نمایید)
Support