نقش معلمان در توسعه هوش هیجانی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,064

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC05_122

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1400

Abstract:

در پژوهش حاضر تلاش شده است هوش هیجانی به عنوان شاخصه ای مهم در امر یادگیری کودکان بررسی شود و هدف از تحریر این مقاله آشنایی معلمان با هوش هیجانی و راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای پربازده کردن یادگیری دانش آموزان می باشد. روش جمع آوری اطلاعات این جستار، کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که معلمان برای پرورش هوش هیجانی ابتدا باید هوش هیجانی و مولفه های آن را بشناسند، در تقویت هوش هیجانی خود بکوشند و سپس برای پرورش هوش هیجانی دانش آموزان متناسب با مولفه ها فعالیت هایی را طراحی کنند و برنامه درسی را با فعالیت های طراحی شده تلفیق نمایند تا ضمن پرورش هوش هیجانی، انگیزه دانش آموزان برای یادگیری برانگیخته شود و یادگیری به صورت عمیق انجام شود.

Authors

منصوره ممشلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

بی بی منیره قاضی

استادیار موسسه آموزش عالی شمس واحد گنبد کاوووس