ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی فازی چندین هدفه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 448

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCIC04_007

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

در حل مسائل بهینه سازی، با افزایش تعداد اهداف، چالش هایی از قبیل تولید و حفظ پاسخ های بهینه، زمان بر شدن اجرا و کاهش توانایی جستجو را پیش رو داریم. در راستای مواجهه با این چالش ها، رویکردی جدید از الگوریتم جستجوی هارمونی در قالب بهینه سازی چندین هدفه بنام الگوریتم جستجوی هارمونی فازی چندین هدفه (MaOFHS) ارائه شده است. همچنین استفاده از منطق فازی جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم MaOFHS، از نوآوریهای رویکرد ارائه شده می باشد که منجر به همگرایی بهتر جبهه ی بهینه و کاهش پیچیدگی زمانی شده است. بهمنظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، نتایج بهینه سازی ۱۰ مورد از توابع محک چندین هدفه (Maf۱-Maf۱۰) با تعداد اهداف ۳، ۵، ۸ و ۱۸ با الگوریتم های NSGA-II, NSGA-III و MOEAD مقایسه شده است. این ارزیابی نشان دهنده ی برتری الگوریتم پیشنهادی در پیدا کردن یک توزیع مناسب از پاسخ ها بر روی جبهه بهینه در توابع محک انتخاب شده می باشد.

Keywords:

جستجوی هارمونی فازی چندین هدفه , جستجوی هارمونی , منطق فازی , بهینه سازی چندین هدفه , محاسبات تکاملی

Authors

سمیه عبدالجوادی

گروه نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

محمدرضا اکبرزاده توتونچی

گروه مهندسی برق، قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران