عوامل موثر بر توسعه پایدار با تاکید بر مدیریت شهر هوشمند

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 298

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEIC01_001

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

شهر هوشمند اصطلاحی است که هنوز در ادبیات عامه چندان شناخته شده نیست؛ نخستین مفهومی که به ذهن مخاطب متبادر می کند، شهری است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و زیرساخت های ارتباطات مدیریت می شود. در نتیجه در چنین شهری شاهد ارتقای خدمات رسانی به شهروندان و برقراری مدیریتی کارآمد خواهیم بود. برای داشتن زندگی شهری سالم تر و پویاتر استفاده از دانش ارتباطات و فناوری اطلاعات، امری گریزناپذیر است و جامعه جهانی به سمت شهرهای هوشمند حرکت می کند. شهر هوشمند در ادبیات مدیریتی و سیستمی، به عنوان یک »کلان سیستم هوشمند« شناخته شده که به صورت هوشمند مدیریت می شود. چنین شهری مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی، صنعتی و ... بوده که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین، بروزرسانی و بهینهسازی زیرساختهای شهری، بهبود کیفیت زندگی و مواردی دیگر از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه سازی فرآیندهای مدیریت شهری پرداخته می شود. در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر عوامل موثر بر توسعه پایدار با تاکید بر مدیریت شهر هوشمند با روش توصیفی می باشد که در گام نخست شهر هوشمند و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شده، در گام بعد، مولفه های کلیدی شهر هوشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . نتیجه پژوهش نشان می دهد همانطور که مناطق شهری همچنان در حال گسترش و رشد میباشند، فناوری شهر هوشمند نیز در کنار افزایش ثبات و ارتقای سطح خدمت به شهروندان، گسترش می یابد. با استفاده از ارتباطات فراگیر، داده های باز، امنیت و راهکارهای کسب درآمد نرم افزاری، ما میتوانیم نیازهای شهر هوشمند را برای تجربه ای بسیار بهبود یافته برای همه شرکا در اکوسیستم تطبیق دهیم.

Authors

حسین عبداله ئی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش: تشکیلات و روش ها)، دانشگاه پیام نور غرب تهران