تاثیر زاویه و سرعت محوری بر فرکانس طبیعی و پایداری پوسته مخروط ناقص متحرک محوری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 405

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME29_357

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

Abstract:

سازه های پوسته ای کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف مهندسی و صنعت دارند، که از آن جمله میتوان به حوزه های عمده ای در مهندسی هوافضا، مکانیک، عمران، پزشکی و صنایع دریایی اشارهنمود. در بسیاری از صنایع مذکور از پوسته های مخروطی استفاده می شود که در این مطالعه تاثیر سرعت و زاویه مخروط بر فرکانس طبیعی پوسته مخروطی از جنس آلیاژ هوشمند در حالت سوپرالاستیک بررسی می گردد. ابتدا معادلات ساختاری و تعادل را در مختصات منحنی الخط متعامد و برای پوسته در حالت کلی با در نظر گرفتن غیر خطی هندسی به دست آورده و سپس با اعمال فرضیاتسادهسازی در تئوری غیرخطی دانل، کلیه معادلات غیر خطی حاکم بر پوسته مخروطی را می نویسیم. در ادامه با اعمال اصل همیلتون معادلات حرکت که به صورت معادلات مشتق جزئی می باشند، بهدست خواهند آمد و با انتخاب تابع تنش ایری مناسب و ساده سازی معادلات و همچنین انتخاب بسط مودال مناسب و استفاده از روش گالرکین معادلات حرکت را به صورت معادلات دیفرانسیل معمولیخواهیم نوشت. برای حل معادلات در حالت خطی، با استفاده از تئوری اغتشاشات و روش مقیاس زمانی چندگانه، فرکانس سیستم در حالت خطی استخراج خواهد شد.. در ادامه به تحلیل نتایج حاصلشده در حالت خطی پرداخته و نتایج را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل سرعت محوری، زاویه راس مخروط بر روی پاسخ سیستم بررسی خواهد شد.

Authors

هادی وحیدی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی، تهران

علی رحمانی هنزکی

دانشیاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی، تهران،

مجید شاه قلی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی، تهران