ارزیابی ضریب رفتار سازه از طریق ظرفیت فروریزش سازه ها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 483

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF11_004

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1400

Abstract:

ضریب رفتار سازه (R) پارامتر مهمی در ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ها می باشد که دربرگیرنده خصوصیاتی مانند شکل پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه است. این ضریب با توجه به نوع سیستم باربر سازه و تمهیداتی که برای شکل پذیر کردن آن به کار برده شده است و با رعایت محدودیت های آیین نامه ای تعیین می گردد. هر سازه را با ۴۴ عدد شتابنگاشت استاندارد مربوط به حوزه دور، تحت رفتار غیر خطی بررسی و متوسط آن در ضریب شکل طیفی ضرب می شود تا ظرفیت فروریزش سازه بدست آید. حاصل این ظرفیت شناخت کامل رفتار سازه از بازه خطی تا غیرخطی و حد فروریزش است که قابلیت سازه را در تحمل زلزله کاملا شفاف می نماید. در این پژوهش ضریب رفتار سازه (R Factor) در طراحی مدل های سازه ۵ و ۱۰ طبقه یرای سیستم قاب خمشی ویژه طبق آیین نامه- ASCE۷-۰۵ برابر R=۸ در نظر گرفته شد، نتایج پژوهش نشان می دهد مقدار ضریب رفتار برای سازه ۵ طبقه برابر با R=۶ و برای سازه ۱۰ طبقه برابر با R=۵ بدست آمد، که مقادیر بدست آمده ضریب رفتار مدل های الگو نسبت به مقدارضریب رفتار استفاده شده در طراحی کمتر بوده و مقداری اختلاف دارد.

Authors

امیر اکبری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه علاء الدوله سمنانی گرمسار