بررسی ارتعاشات غیر خطی نانو لوله حامل سیال در بستر ویسکوپاسترناک در شرایط مرزی متفاوت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 319

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECME11_011

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1400

Abstract:

در این مقاله به بررسی و تجزیه تحلیل پاسخ ارتعاشات غیر خطی نانو لوله حامل سیال بر بستر ویسکو پاستر ناک تحت میدان مغناطیسی با استفاده از تیوری گرادیان کرنش غیر محلی پرداخته شده است. نانو لوله حامل سیال تحت تاثیر بار هارمونیک قرار گرفته شده است. خاصیت ماده نانو لوله توسط رابطه ساختاری کلویت وبت مدل سازی شده است. برای به دست آوردن معادلات دیفرانسیل غیر خطی از روش گلرکین استفاده شده است، ابتدا تجزیه تحلیل بر روی سیستم خطی انجام می شود، سپس اثرات پارامتر غیر محلی، پارامتر مقیاس طول و مبدان مغناطیسی بررسی می شود در این حالت پارامترهای مذکور در پیوستگی تاثیر بسزایی دارند.

Keywords:

ارتعاشات غیر خطی , نانو لوله حامل سیال , گرادیان غیر محلی

Authors

شهرام شاه حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی موسسه آموزش عالی ادیبان