بسترسازی برای کسب دانش ضمنی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان؛ مطالعه موردی: مقایسه ایران و کره جنوبی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAHBORD-16-63_002

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1400

Abstract:

در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به جایگاه موثر ترین عامل تولید و خلق ارزش افزوده دست یافته است. در نتیجه، شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح دانایی، مورد توجه قرار گرفته است. دست یابی به این مهم نیز نیازمند شناسایی ماهیت دانش و منابع خلق آن است. یکی از دستاوردهای معرفت شناسی در دهه های اخیر، شناسایی دانش ضمنی و اهمیت آن بوده است. دانش ضمنی مهم ترین بخش دانش است و بیشترین نقش را در دستیابی به الگوی تولید دانش بنیان ایفا می کند. بنابراین، این مقاله در پی شناسایی راه های بسترسازی برای کسب دانش ضمنی موردنیاز برای اصلاح الگوی تولید، به مقایسه ایران و کره جنوبی از جهت فعالیت های اقتصادی رایج می پردازد. در این مقاله از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و دستاورد آن شناسایی این اصل است که تحقق اقتصاد دانش بنیان، مستلزم تمرکز بر فعالیت های تولیدی مولد در راستای خلق دانش ضمنی موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. به عبارت دیگر، اقتصاد و جامعه دانش بنیان، میوه طبیعی یک جامعه تولید محور است.

Keywords:

واژگان کلیدی: اقتصاد دانش بنیان , دانش ضمنی , فعالیت های مولد