تونلسازی با سپر تحت گلوگاه راه آهن در مناطق خاک نرم

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 322

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF05_016

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

امروزه با توجه به توسعه شهرها و مدرن شدن جوامع و کمبود سوختهای فسیلی، نیاز به یک روش حمل و نقل سریع و ارزان با کمترین اثراتمخرب زیست محیطی حس میشود . مترو های شهری یکی از مود های حمل و نقلاست که علاوه بر ارزان و سریع بودن، مصرف سوخت کمتری دارد و آسیبکمتری به محیط زیست می رساند . اما احداث مترو و تونل به ویژه درخاک های نرم با چالش هایی روبروست . در این مقاله مروری که به روشتوصیفی پیمایشی تهیه شده است به بررسی تونل سازی با سپر تحتگلوگاه راه آهن در خاک نرم پرداختیم و مشخص شد که با بهسازی زمین ،تقویت شمع ها و پارامترهای کنترل راندن سپر میزان جابجایی وتغییر شکل خط آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

Authors

مهسا نجار

دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پگاه جعفری حقیقت پور

پسادکتری عمران- راه و ترابری ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی