ایجاد حفره بر روی دیواره فین های امبدد به منظور افزایش بازدهی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 421

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL12_009

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

در این مقاله به طراحی فین های جدید برای استیم ایر هیترهای موجود در نیروگاه طوس مشهد پرداخته شده است. استیم ایر هیتردستگاهی است که عمل تبادل حرارت بین دو جریان هوا و یک سیال داغ را برعهده دارد. در این تجهیز سیال داغ از درون لوله ها و هوا ازروی لوله ها جریان می یابد. برای افزایش نرخ انتقال حرارت بین دو جریان، فین را برروی لوله ها نصب می کنند. به همین منظور با طراحیفین مناسب برای این تجهیز می توان نرخ انتقال حرارت مبدل را به میزان قابل توجهی افزایش و به دنبال آن وزن مبدل و افت فشار آن راکاهش داد. در این مقاله ما پس از تحقیق پیرامون فین های روز دنیا، فین های حفره دار شعاعی را به دلیل کم بودن هزینه اجرایی و بازدهیبالا انتخاب و در شرایط عملیاتی استیم ایر هیترهای ثانویه موجود در نیروگاه مورد سنجش قرار دادیم. مدلسازی توسط نرم افزارAutodesk CFD با طراحی سه مدل با حفره های ۴ و ۶ و ۸ میلی متری انجام شد و در انتها با فین های امبدد بدون حفره متناظر مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن بود که هرکدام از مدلهای ۴ و ۶ و ۸ میلیمتری به ترتیب دارای افزایش ۱۰/۶۶ و ۲۰/۱۳ و ۳۴/۴۶ درصدی نرخ انتقال حرارت نسبت به مدل بدون حفره خود می باشند.

Keywords:

Authors

سجاد بالفروش

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا ارجمندزاده

استادیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه شاهرود

سعید میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف