بررسی نقش مصالح ساختمانی در بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به توسعه پایدار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 542

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC04_018

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

Abstract:

امروزه، ارائه راه حلهایی در زمینه کاهش مصرف منابع انرژی و آب، در راستای کاهش وابستگی به منابع انرژی تجدیدناپذیر و تحقق توسعه پایدار جهانی، در تمامی شاخه های علم و فناوری، مشاهده میشود. این موضوع به ویژه در مورد ساختمان و استفاده از مصالح ساختمانی، بسیار مشهود است چرا که نیمی از گازهای گلخانه ای انتشاریافته و مصالح خام مصرفی در دنیا، به ساختمانها ارتباط دارند. بنابراین استفاده صحیح از منابع طبیعی، اصول اکولوژیکی و مدیریت مناسب مصالح مصرفی، به بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ منابع انرژی تجدیدناپذیر، کمک میکند. از اینرو، شناخت مصالح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. معماری پایدار تفکر و نگرشی در راستای سازگاری طرحهای معماری و عملیات ساختمانی با محیط زیست و بهینه سازی مصر ف انرژی است. با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و کاهش ذخایر انرژی تجدیدناپذیر، بهره گیری از مصالحی که موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمان شوند از جمله اقدامات ضروری در ساختمان سازی است. پژوهش حاضر با رویکرد دست یابی به توسعه پایدار، با ارائه تعاریفی از مفهوم توسعه پایدار و مصالح هوشمند، به بررسی ساختار معماری پایدار در اقلیم ایران میپردازد.

Authors

علیرضا توانا

دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مرتضی کریمی دمنه

دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج