پلی آمید مبتنی بر اسپیروبیسیندان به عنوان پیش ماده کارآمد تنظیم مجدد حرارتی و غشای غربال مولکولی کربن برای افزایش جداسازی پروپیلن / پروپان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 396

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFE02_011

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

Abstract:

عملکرد بالای تنظیم مجدد حرارتی ( TR ) و غشای غربال مولکولی کربن ( CMS ) ساخته شده از یک پیش ماده پلیمری ریز متخلخل PIM-۶FDA-OH است که برای جداسازی پروپیلن از پروپان گزارش شده است . تنظیم مجدد حرارتی PIM-۶FDA-OH به غشای پلیبنزوکسازول مربوطه ( PBO ) که منجر به تولید انتخاب پذیری گاز خالصC۳H۶/C۳H۸ ۱۵ و نفوذپذیریBarrer۱۴ ، C۳H۶ شده است، آن را در بالای سطح بالایی C۳H۶/C۳H۸ پلیمری قرار داده است . برای اولین بار خواص گاز مخلوط C۳H۶/C۳H۸ پلیمر TR بررسی شده و نفوذ پذیری ۱۱Barrer ، C۳H۶ و انتخاب پذیری C۳H۶/CzHg ، ۱۱- نشان داده می شود ، اساسا مستقل از فشار اولیه تا ۵bar است . غشای CMS ساخته شده با استفاده در ۶۰۰°C بهبود زیادی را در عملکرد نشان می دهد همانطور که با انتخاب پذیری گاز خالص C۳H۶/CaHa ، ۳۳ و نفوذپذیری ۴۵Barrer ، C۳H۶ نشان می دهد . انتخاب پذیری گاز مخلوط C۳H۶/C۳H۸ از ۲۴ به ۱۵ و از ۲ به ۵ بار فشار خوراک به دلیل افزایش نفوذپذیری C۳H۶ کاهش می یابد ، به احتمال زیاد ناشی از جذب رقابتی بدون هیچگونه شواهدی از منعطف شدن است .

Keywords:

پلی آمید ریز حفره , پلیمر TR , غربال مولکولی کربن , جداسازی الفین / پارافین , انعطاف پذیری

Authors

ریحانه تابع الحجه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد آبادان