مروری کوتاه بر تاثیر محاسبات DFT در سنتز فیشر-تروپش و کاتالیست های کبالت برای سنتز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 606

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFE02_025

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

Abstract:

استفاده از محاسبات تئوری تابعی چگالی DFT یک روش جدید، کاربردی و بسیار کارآمد برای بررسی و فهم واکنش های شیمیایی است. در این مقاله مروری سعی شده تا با بررسی چند نمونه از تحقیقات آزمایشگاهی و تئوری پیرامون موضوع سنتز فیشر-تروپش و یکی از مهم ترین کاتالیست های این سنتز یعنی کاتالیست کبالت )Co(، اهمیت استفاده از روش های محاسباتی در شیمی بیان شود. سه نوع از انواع کاتالیست کبالت که توسط پژوهشگران حوزه شیمی محاسباتی بررسی گردیده بود در این مطالعه مورد بحث واقع شده است. با این مرور کوتاه تا حدودی روشن شد که سطوح کبالت از کاتالیست های بسیار مناسب برای سنتز ارزشمند فیشر-تروپش هستند.

Authors

مصطفی ترکاشوند

دانشجوی تحصیلات تکمیلی، دانشکده شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهکامه رنجبر

دانشجوی تحصیلات تکمیلی، دانشکده شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر