بررسی و تحلیل فرآیندهای چرخه موتور

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 552

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPM-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

از آنجایی که فرآیندهای درون محفظه احتراق از نوع فرآیندهای ترمودینامیکی است، ضرورت دارد که فرآیندهای درون موتور ازدیدگاه ترمودینامیکی نیز مورد بررسی واقع گردد. لذا در این تحقیق نخست به تحلیل چرخه اتو که مدل مناسبی برای موتورهایبنزینی است، پرداخته گردیده و سپس چرخه دیزل مورد ارزیابی واقع گردید. و در آخر چرخه دوگانه تشریح گردیده است. چرخهاتو که توسط آقای نیکلاس اتو ارائه شده است، یک چرخه ترمودینامیکی است که برای تحلیل فرآیندهای یک موتور اشتعال – جرقه ایمورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام شکلگیری هر یک از این فرآیندها، مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی همچون فشار، دما و حجمتغییر می نماید. چرخه اتو مدل مناسبی برای تحلیل این تغییرات در یک موتور اشتعال – جرقهای میباشد. چرخه دیزل نیز که توسطآقای رودلف دیزل ارائه گردیده است، برای تحلیل موتورهای اشتعال – تراکمی استفاده می گردد. مدل مناسبی است که می توان بهوسیله آن فرآیندهای ترمودینامیکی یک موتور دیزل را بررسی نمود. در چرخه دیزل نیز همچون چرخه اتو فرض شده است که فضایسیلندر به صورت محبوس بوده و هیچگونه مکش و تخلیه ای رخ نمیدهد. در هنگام احتراق نیز فرض بر آن است که هیچ واکنششیمیایی رخ نمیدهد و صرفا تبادل گرما با محیط وجود دارد. در چرخه دوگانه، با دقت در فرآیندهای چرخه اتو و چرخه دیزلمیتوان دریافت که تفاوت اصلی این چرخه ها در فرآیند احتراق آنها می باشد. به طوری که فرآیند احتراق در چرخه اتو، یک فرآیندحجم ثابت است؛ اما در چرخه دیزل، فرآیند احتراق به صورت یک فرآیند فشار ثابت می باشد.

Authors

سیدمحمدرضا حسینی علی آباد

مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو

فرید حمزه ای

کارشناس فروش و امور حسابداری شرکت فنی و مهندسی آرمان خودرو پیشگامان ایرانیان

سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

عادل سعیدی پور

مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی امور ورزش شرکت فولاد خوزستان