بررسی و حل مشکلات ناشی از استفاده موتورهای هیدروژنی در خودرو و تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 338

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPM-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

در این مطالعه هدف بررسی خصوصیات هیدروژن و عملکرد آن به عنوان یک سوخت پاک در موتورهای هیدروژنی می باشد. زمینی کهدر آن زندگی میکنیم با توجه به رشد زیاد جمعیت و صنعتی شدن، روز به روز به بحرانهایی نظیر آلودگی و تخریب محیط زیستنزدیک می شود. این آلودگی در بلند مدت می تواند سبب به چالش انداختن زندگی ما انسان ها در این کره خاکی باشد. در این تحقیقابتدا به معرفی سوخت هیدروژن و دلیل پیدایش آن پرداخته و سپس ویژگی های این سوخت برای بکارگیری در صنعت حمل و نقلشرح داده شده است. سپس طراحی و تغییرات مورد نیاز در موتور خودرو برای آماده شدن و استفاده از سوخت هیدروژن مورد بررسیقرار گرفته شده است. طبیعتا استفاده از سوخت هیدروژن میتواند معایبی داشته باشد که در این پژوهش به مشکلات وجود آمده جهتاستفاده از سوخت و راه حل آنها نیز پرداخته شده است.

Authors

میثم بلاسی

کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو، دانشکده فنی بندرانزلی، ایران

رضا محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه تفرش ، ایران

یوسف گلین امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه تفرش، ایران