بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر شاخص های حدی بارش (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMR-9-17_025

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

     به طور عموم وقوع پدیده­های حدی جوی-اقلیمی نظیر بارش­ های سنگین و تغییرات ناگهانی بیشترین دامنه خسارت وارده به منابع آب، کشاورزی و حتی زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص داده است. لذا داشتن شناخت لازم از میزان این پدیده­ ها تغییرات و پیش بینی آنها کمک شایانی در جهت برنامه­ ریزی دقیق­ تر در حوزه­ های آبخیز مختلف خواهد داشت که این امر سبب کاهش اثرات منفی ناشی از بروز این پدیده ­ها و سود جستن از اثرات مثبت آنها خواهد شد. سیگنال­های اقلیمی که بیانگر تغییرات دما و فشار هوا در اقیانوس­ها هستند، یکی از تاثیرگذارترین پارامترها در مقیاس جهانی بر الگوهای آب و هوایی به ویژه بارش محسوب می­شوند، لذا با توجه به اثرگذاری عوامل بزرگ مقیاس اقلیمی بر رخدادهای حدی، با بررسی تاثیر این سیگنال­ها دقت پایش و پیش­بینی سیلاب­ها افزایش می ­یابد. این تحقیق با هدف شناسایی الگوهای پیوند از دور موثر بر شاخص­ های حدی بارش درمحدوده استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمادی از مناطق خشک کشور که دارای نوسانات شدید اقلیمی می­باشد صورت می­ پذیرد.. به منظور انجام این تحقیق در گام نخست داده­های روزانه بارش ۶ ایستگاه سینوپتیک طی بازه زمانی ۲۰۱۴-۱۹۸۷ از سازمان هواشناسی کشور و ۱۹ شاخص پیوند از دور برای همان بازه زمانی از دو پایگاه داده­های مرکز ملی پیش­بینی محیطی- مرکز ملی پژوهش ­های جوی NCEP/NCAR و مرکز پیش بینی اقلیمی وابسته به سازمان پژوهش­های جوی و اقیانوسی ایالات متحده اخذ گردید. سپس با استفاده از داده­ های بارشی، شاخص­ های حدی بارش محاسبه گردید. در ادامه میزان ارتباط شاخص ­های پیوند از دور وشاخص­ های حدی بارش بررسی شد. در گام بعد با استفاده از روش گام به گام مدل­های رگرسیونی میزان تاثیر گذاری شاخص­های پیوند از دور نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شاخص­های پیوند ازدور  TSA, TNI, NINO۱, EA, NINO۴, PDO, PNAو NAO دارای تاثیرات معنی­ داری بر شاخص ­های حدی بارش می ­باشند که البته این تاثیرات در هر ایستگاه و برای هر شاخص متفاوت می­ باشد بطوریکه در ایستگاه خاش بیشترین میزان همبستگی با شاخص­ های پیوند از دور را شاخص حدی R۵۰ از خود نشان داده است در صورتیکه در ایستگاه چابهار R۱۰ بیشترین میزان همبستگی را از خود بروز داده است. همچنین مشخص گردید که شاخص­ های پیوند ازدور تا ۳۰ درصد تغییرات شاخص ­های حدی را تبیین می­ کنند.  

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, M., H. Lashkari, Gh. Keykhosravi and M. Azadi. ۲۰۱۵. ...
 • Alizadeh, A., M. Erfanian and H. Ansari. ۲۰۱۱. Assessment of ...
 • Askari, A., F. Rahimzadeh, N. Mohammadian and E. Fattahi. ۲۰۰۷. ...
 • Balling, J., M.S., Keikhosravi, S. Sen Roy and J. Khoshhal. ...
 • Bannayan, M., S. Sanjani, A. Alizadeh, S. Sadeghi and A. ...
 • Besselaar, E.J.M., A.M.G. Tank and T.A. Buishand. ۲۰۱۲. Trends in ...
 • Borna, R. and A. Jahan. ۲۰۱۵. Trend analysis of extreme ...
 • Casanueva, A., C. Rodriguez, M.D. Frias and R. Gonzalez. ۲۰۱۴. ...
 • Donat, M.G., L.V. Alexander, H. Yang, I. Durre, R. Vose ...
 • Fallah Ghalhari, Gh. and J. Khoshhal. ۲۰۰۹. Prediction of spring ...
 • Fallah Ghalhari, Gh., A. Masoudian, J. Khoshhal and M. Habibi. ...
 • Fang, X, A. Wang, S. Fong, W. Lin and J. ...
 • Fattahi, E. and F. Rahimzadeh. ۲۰۰۹. The ENSO relation with ...
 • Fischer, E.M. and R. Knutti. ۲۰۱۴. Detection of spatially aggregated ...
 • Ghaedamini, H. and S.M.J. Nazemosadat. ۲۰۱۲. Evaluation of the effects ...
 • Gorman, P. ۲۰۱۵. Precipitation Extreme under climate change, Curr clim ...
 • Hughes, B.L. and A.M. Saunders. ۲۰۰۱. Seasonal prediction of European ...
 • Isabel, M., P. delima, M. Ramos and M. trigo. ۲۰۱۳. ...
 • Jiang, F., R.J. Hu, S.P. Wang, Y. Zhang and L. ...
 • Kharin, V.V., F.W. Zwiers, X. Zhang and M. Wehner. ۲۰۱۳. ...
 • Khorshiddost, A.M., Y. Ghavidel and K. Abbaszadeh. ۲۰۱۰. The application ...
 • Khosravi, M., S. Karimi and M. Saligheh. ۲۰۰۷. The relationship ...
 • Kutiel, H. ۲۰۱۱. A review on the impact of North ...
 • Mahmodi, P., M. Khosravi, S.A. Masoudian and B. Alijani. ۲۰۱۵. ...
 • Moetamedi, M., K. Ehteramian and A. Shahabfar. ۲۰۰۷. The study ...
 • Moradi, H. ۲۰۰۴. NAO index and effect over climate of ...
 • Masoudian, A. ۲۰۰۵. The effect of ENSO over Iran precipitation, ...
 • Masoumpor, J., M. Miri, R. Doostan and J. Sahraei. ۲۰۱۳. ...
 • Mousavi Bayegi, M., Gh.A. Falah Ghalhari and M. Habibi Noukhandan. ...
 • Muller, G.V. and T. Ambrizzi. ۲۰۰۷. Teleconnection patterns and rossby ...
 • Munir sheikh, M., N. Manzoor, J. Ashraf and M.L. Shrestha. ...
 • Nazemosadat, M.J., A. Ansari Basir and M. Pishvaei.۲۰۰۷. Significance level ...
 • Nazemosadat, M.J. and H. Ghaedamini. ۲۰۱۱. Evaluation of the effects ...
 • Peralta Hernandez, A.R., R.C. Balling and L.R. Barba Martinez. ۲۰۰۹. ...
 • Rahimzadeh, F., A. Hedayat Dezfouli and A. Poorasgharian. ۲۰۱۱. Assessment ...
 • Revadekar, J.V. and A. Kulkarni. ۲۰۰۸. The elnino southren oscillation ...
 • Selahi, B., A.M. Khorshiddost and Y. Ghavidel.۲۰۰۷.The relationship between fluctuations ...
 • Shirmohammadi, Z., H. Ansari, A. Alizadeh and A. Mohammadian.۲۰۱۲. The ...
 • Tramblay, Y., S. El Adlouni and E. Servat. ۲۰۱۳. Trends ...
 • Valverde, M. and J. Marengo. ۲۰۱۴. Extreme rainfall indices in ...
 • Wallace, J.M. and D.S. Guzzler. ۱۹۸۱. Teleconnections in the geo ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۵/۱۵۲۰-۰۴۹۳(۱۹۸۱)۱۰۹۲.۰.CO;۲Willems, P. ۲۰۱۳. Multidecadal oscillatory behavior of rainfall extremes in ...
 • Yan, Z., P.D. Jones and T.D. Davies. ۲۰۰۲. Trends of ...
 • Yarahmadi, D. and Gh. Azizi. ۲۰۰۷. Multivariate analysis of relation ...
 • Yin, H., M.G. Donat, L.V. Alexander and Y. Sun. ۲۰۱۵. ...
 • Zhai, PM. and X. Pan. ۲۰۰۳. Trends in Temperature extremes ...
 • Zhang, X., E. Aguilar and S. Sensoy. ۲۰۰۵. Trends in ...
 • Zhang, Q., C.Y. Xu and Z.X. Zhang. ۲۰۰۸. Changes of ...
 • Zhao, C., W. Wang and W. Xing. ۲۰۱۲. Regional analysis ...
 • Ahmadi, M., H. Lashkari, Gh. Keykhosravi and M. Azadi. ۲۰۱۵. ...
 • Alizadeh, A., M. Erfanian and H. Ansari. ۲۰۱۱. Assessment of ...
 • Askari, A., F. Rahimzadeh, N. Mohammadian and E. Fattahi. ۲۰۰۷. ...
 • Balling, J., M.S., Keikhosravi, S. Sen Roy and J. Khoshhal. ...
 • Bannayan, M., S. Sanjani, A. Alizadeh, S. Sadeghi and A. ...
 • Besselaar, E.J.M., A.M.G. Tank and T.A. Buishand. ۲۰۱۲. Trends in ...
 • Borna, R. and A. Jahan. ۲۰۱۵. Trend analysis of extreme ...
 • Casanueva, A., C. Rodriguez, M.D. Frias and R. Gonzalez. ۲۰۱۴. ...
 • Donat, M.G., L.V. Alexander, H. Yang, I. Durre, R. Vose ...
 • Fallah Ghalhari, Gh. and J. Khoshhal. ۲۰۰۹. Prediction of spring ...
 • Fallah Ghalhari, Gh., A. Masoudian, J. Khoshhal and M. Habibi. ...
 • Fang, X, A. Wang, S. Fong, W. Lin and J. ...
 • Fattahi, E. and F. Rahimzadeh. ۲۰۰۹. The ENSO relation with ...
 • Fischer, E.M. and R. Knutti. ۲۰۱۴. Detection of spatially aggregated ...
 • Ghaedamini, H. and S.M.J. Nazemosadat. ۲۰۱۲. Evaluation of the effects ...
 • Gorman, P. ۲۰۱۵. Precipitation Extreme under climate change, Curr clim ...
 • Hughes, B.L. and A.M. Saunders. ۲۰۰۱. Seasonal prediction of European ...
 • Isabel, M., P. delima, M. Ramos and M. trigo. ۲۰۱۳. ...
 • Jiang, F., R.J. Hu, S.P. Wang, Y. Zhang and L. ...
 • Kharin, V.V., F.W. Zwiers, X. Zhang and M. Wehner. ۲۰۱۳. ...
 • Khorshiddost, A.M., Y. Ghavidel and K. Abbaszadeh. ۲۰۱۰. The application ...
 • Khosravi, M., S. Karimi and M. Saligheh. ۲۰۰۷. The relationship ...
 • Kutiel, H. ۲۰۱۱. A review on the impact of North ...
 • Mahmodi, P., M. Khosravi, S.A. Masoudian and B. Alijani. ۲۰۱۵. ...
 • Moetamedi, M., K. Ehteramian and A. Shahabfar. ۲۰۰۷. The study ...
 • Moradi, H. ۲۰۰۴. NAO index and effect over climate of ...
 • Masoudian, A. ۲۰۰۵. The effect of ENSO over Iran precipitation, ...
 • Masoumpor, J., M. Miri, R. Doostan and J. Sahraei. ۲۰۱۳. ...
 • Mousavi Bayegi, M., Gh.A. Falah Ghalhari and M. Habibi Noukhandan. ...
 • Muller, G.V. and T. Ambrizzi. ۲۰۰۷. Teleconnection patterns and rossby ...
 • Munir sheikh, M., N. Manzoor, J. Ashraf and M.L. Shrestha. ...
 • Nazemosadat, M.J., A. Ansari Basir and M. Pishvaei.۲۰۰۷. Significance level ...
 • Nazemosadat, M.J. and H. Ghaedamini. ۲۰۱۱. Evaluation of the effects ...
 • Peralta Hernandez, A.R., R.C. Balling and L.R. Barba Martinez. ۲۰۰۹. ...
 • Rahimzadeh, F., A. Hedayat Dezfouli and A. Poorasgharian. ۲۰۱۱. Assessment ...
 • Revadekar, J.V. and A. Kulkarni. ۲۰۰۸. The elnino southren oscillation ...
 • Selahi, B., A.M. Khorshiddost and Y. Ghavidel.۲۰۰۷.The relationship between fluctuations ...
 • Shirmohammadi, Z., H. Ansari, A. Alizadeh and A. Mohammadian.۲۰۱۲. The ...
 • Tramblay, Y., S. El Adlouni and E. Servat. ۲۰۱۳. Trends ...
 • Valverde, M. and J. Marengo. ۲۰۱۴. Extreme rainfall indices in ...
 • Wallace, J.M. and D.S. Guzzler. ۱۹۸۱. Teleconnections in the geo ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۵/۱۵۲۰-۰۴۹۳(۱۹۸۱)۱۰۹۲.۰.CO;۲Willems, P. ۲۰۱۳. Multidecadal oscillatory behavior of rainfall extremes in ...
 • Yan, Z., P.D. Jones and T.D. Davies. ۲۰۰۲. Trends of ...
 • Yarahmadi, D. and Gh. Azizi. ۲۰۰۷. Multivariate analysis of relation ...
 • Yin, H., M.G. Donat, L.V. Alexander and Y. Sun. ۲۰۱۵. ...
 • Zhai, PM. and X. Pan. ۲۰۰۳. Trends in Temperature extremes ...
 • Zhang, X., E. Aguilar and S. Sensoy. ۲۰۰۵. Trends in ...
 • Zhang, Q., C.Y. Xu and Z.X. Zhang. ۲۰۰۸. Changes of ...
 • Zhao, C., W. Wang and W. Xing. ۲۰۱۲. Regional analysis ...
 • نمایش کامل مراجع