اثربخشی روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPS-4-15_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان صورت گرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی (به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین زنانی که در کلاس های روان شناسی خانه سلامت شهرداری منطقه ۵ تبریز شرکت کرده بودند، با توجه به نمره پایین در مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (RSPWB)، ۲۴ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش مداخله روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی به مدت ۸ جلسه (هفته ای یک جلسه ۲ ساعته) اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل بعداز اعمال متغیر مستقل از نظر بهزیستی روان شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۰۱/۰>p ). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود بهزیستی روان شناختی زنان موثر است.

Keywords:

روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری , گروه درمانی , بهزیستی روان شناختی

Authors

هادی اسمخانی اکبری نژاد

کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

احمد اعتمادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فریبا نصیرنژاد

کارشناس مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احدی، حسن؛ یوسفی لویه، جید؛ صالحی، مهدیه و احمدی، ابراهیم. ...
 • اشکانی، نجمه. (۱۳۸۸). اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقا زندگی ...
 • اکبری، ابوالقاسم. (۱۳۸۷). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران، نشر رشد ...
 • ایمانی زاد، اعظم. (۱۳۸۶). بررسیاثربخشیآموزشمهارتحلمسالهبرافزایشسازگاریفردی-اجتماعی زنانمطلقهشهرکرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ...
 • بیابانگرد، اسماعیل. (۱۳۸۱). اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی- عاطفی الیس ...
 • بیانی، علی اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی. (۱۳۸۷). روایی ...
 • حسنی، فریبا؛ محزونی نجف آبادی، مهشید و لطفی کاشانی، فرح. ...
 • رجبی، غلامرضا و کارجو کسمایی، سونا. (۱۳۹۱). اثربخشی مشاورهی گروهی ...
 • رحمانی، حمیرا. (۱۳۸۷). مقایسهفشارروانی،اضطرابومسئولیتپذیریدرمادرانکودکانتالاسمی و مادرانعادیشهراهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد ...
 • رحیمیان، حوریه بانو. (۱۳۸۱). نظریه های مشاوره و روان درمانی. ...
 • رنجبر، فرحدخت؛ اشک تراب، طاهره و دادگری، آتنا. (۱۳۸۹). بررسی ...
 • شارف، ریچارد اس. (۲۰۰۴). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ...
 • شفیع آبادی، عبدالله. (۱۳۹۲). پویایی گروه و مشاوره گروهی. تهران: ...
 • صادقی، احمد؛ احمدی، سیداحمد و عابدی، محمد رضا. (۱۳۸۱). بررسی ...
 • کار، آلن. (۲۰۰۵). روان شناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندی ...
 • ولی زاده، شیرین و امامی پور، سوزان. (۱۳۸۶). تاثیر درمان ...
 • Azimi H; Jannati Y & Mahmoudi G. (۲۰۰۳). Text of ...
 • Barekatain, M; Taghavi, T; Salehi, M & Hasanzadeh, A. (۲۰۰۵). ...
 • Buss, D. (۲۰۰۰). The evolution of happiness. American Psychologist. ۵۵ ...
 • David, D; Kangas, M.; Schnur, J. B & Montgomery, G.H. ...
 • Ellis, A. (۱۹۹۹). Rational- Emotive Behavior Therapy and cognitive Behavior ...
 • Froggatt, W. (۲۰۰۵). A Brief Introduction To Rational Emotive Behaviour ...
 • Hauser, R. M; Springer; K. W & Pudrovska, T. (۲۰۰۵). ...
 • Karademas, E. (۲۰۰۷). Positive and negative aspects of well-being: Common ...
 • Leahy, R. L. (۱۹۹۶). Cognitive Therapy: Basic principle & applications. ...
 • Lindfors, P; Berntsson, B & Lundberg, U. (۲۰۰۶(. Factor structure ...
 • Malkinson, R. (۲۰۱۰). Cognitive-Behavioral Grief Therapy: The ABC Model of ...
 • Myers, D. G. (۲۰۰۰). The funds, friends, and faith of ...
 • Rosner, R. (۲۰۱۱). Albert Ellis’ Rational-Emotive Behavior Therapy. Adolescent Psychiatry, ...
 • Ryan, R. M & Deci, E. L. (۲۰۰۱). To be ...
 • Sava, F. A; Yates, B. T; Lupu, V; Szentagotai, A ...
 • TRIP, S; VERNON, A & McMAHON, J. (۲۰۰۷). Effectiveness of ...
 • Turner, M & Barker, J. B. (۲۰۱۳). Examining the Efficacy ...
 • Warren, R; McLellarn, R & Ponzoha, C. (۱۹۸۸). Rational-emotive therapy ...
 • نمایش کامل مراجع