اثربخشی برنامه تلقیح استرس بر تبعیت از درمان بر اساس شاخص هموگلوبین گلیکوزیله (A۱C) در مبتلایان به دیابت نوع دو

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-9-3_004

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1400

Abstract:

مقدمه و هدف: عوارض و مشکلات دیابت با تبعیت از درمان قابل کنترل است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان تلقیح استرس بر تبعیت از درمان بیماران دیابت نوع ۲ با شاخص  HbA۱C  بوده است. مواد و روش ها: روش پژوهش، نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران دیابت نوع۲ دارای پرونده بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات در سال۹۹-۱۳۹۸بود. ۵۰ بیمار دیابتی نوع ۲ به صورت نمونه ­گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل همتاسازی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تبعیت از درمان و آزمایش همگلوبین A۱C برای هردو گروه بود. طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه­ای برای گروه آزمایش فنون آموزش تلقیح استرس اجرا گردید. پس از اجرای درمان روی هر دو گروه، مجددا پرسشنامه و آزمایش خون برای بررسی هموگلبین A۱C انجام گردید و داده­های گردآوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس یک­راهه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد که میانگین نمرات تبعیت از درمان دارویی تبعیت از رژیم غذایی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود. نتایج بیانگر کاهش معنی­دار میانگین هموگلوبین  A۱C در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود.اما کاهش میانگین نمرات تبعیت درمانی در فعالیت فیزیکی معنادار نبود. نتیجه گیری: یافته­های مطالعه حاضر می تواند به عنوان روشی جهت کنترل هموگلوبینA۱C به کار رود.

Authors

فاطمه نیکوئی

payamnoor univercity

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Azizi F, Hadaegh F. The rising trend of diabetes and ...
 • Deakin T, McShane CE, Cade JE, Williams RDRR. Group based ...
 • Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, ...
 • Delice G editor. International Diabetes Federation. ۲nd ed. IDF Diabetes ...
 • Mehdikhani S, Gohari MR, Banazade Z. Determining factors affecting fasting ...
 • Mahdavi AR, Etemad K, Haider M, Alavinia SM. The effect ...
 • Ziemer DC, Miller CD, Rhee MK, Doyle JP, Watkins C, ...
 • Rhee MK, Slocum W, Ziemer DC, Culler SD, Cook CB, ...
 • Ferrari M, Dal Cin M, Steele M. Self compassion is ...
 • Arimitsu K, Hofmann SG. Effects of compassionate thinking on negative ...
 • Sagarra R, Costa B, Cabré JJ, Solà-Morales O, Barrio F, ...
 • Rise MB, Pellerud A, Rygg LØ, Steinsbekk A. Making and ...
 • Takaki J, Yano E. Possible gender differences in the relationships ...
 • Glasgow RE. Social-environmental factors in diabetes: barriers to diabetes self-care. ...
 • Xiao L, Yank V, Wilson SR, Lavori PW, Ma J. ...
 • Daivadanam M, Absetz P, Sathish T, Thankappan KR, Fisher EB, ...
 • Haas L, Maryniuk M, Beck J, Cox CE, Duker P, ...
 • Dianne L. Chambiess WC. Sanderson VS, Suzanne BJ, Kenneth SP, ...
 • Molavi P, Mohammadnia H, Arab R, Atadokht A. The Comparison ...
 • Walker EA, Stevens KA, Persaud S. Promoting diabetes self-management among ...
 • Sanaie N, Bahramnezhad F, Zolfaghari M, Alhani F. The Effect ...
 • Valenzano M, Cibrario Bertolotti I, Valenzano A, Grassi G. Time ...
 • Choi SE, Rush EB. Effect of a short-duration, culturally tailored, ...
 • White N, Manning ML, Brawer R, Plumb J. Using Accreditation ...
 • Kaveh K, Kimmel PL. Compliance in hemodialysis patients: multidimensional measures ...
 • Sieber WJ, Newsome A, Fiorella M, Mantila H. Translating patient ...
 • Lorena A, and Hirsch B. Metrics Beyond Hemoglobin A۱C in ...
 • khosravi larijani M, Bahjati F, choobforoush zade A. The Effectiveness ...
 • Deakin T, McShane CE, Cade JE, Williams RDRR. Group based ...
 • Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, ...
 • Delice G editor. International Diabetes Federation. ۲nd ed. IDF Diabetes ...
 • Mehdikhani S, Gohari MR, Banazade Z. Determining factors affecting fasting ...
 • Mahdavi AR, Etemad K, Haider M, Alavinia SM. The effect ...
 • Ziemer DC, Miller CD, Rhee MK, Doyle JP, Watkins C, ...
 • Rhee MK, Slocum W, Ziemer DC, Culler SD, Cook CB, ...
 • Ferrari M, Dal Cin M, Steele M. Self compassion is ...
 • Arimitsu K, Hofmann SG. Effects of compassionate thinking on negative ...
 • Sagarra R, Costa B, Cabré JJ, Solà-Morales O, Barrio F, ...
 • Rise MB, Pellerud A, Rygg LØ, Steinsbekk A. Making and ...
 • Takaki J, Yano E. Possible gender differences in the relationships ...
 • Glasgow RE. Social-environmental factors in diabetes: barriers to diabetes self-care. ...
 • Xiao L, Yank V, Wilson SR, Lavori PW, Ma J. ...
 • Daivadanam M, Absetz P, Sathish T, Thankappan KR, Fisher EB, ...
 • Haas L, Maryniuk M, Beck J, Cox CE, Duker P, ...
 • Dianne L. Chambiess WC. Sanderson VS, Suzanne BJ, Kenneth SP, ...
 • Molavi P, Mohammadnia H, Arab R, Atadokht A. The Comparison ...
 • Walker EA, Stevens KA, Persaud S. Promoting diabetes self-management among ...
 • Sanaie N, Bahramnezhad F, Zolfaghari M, Alhani F. The Effect ...
 • Valenzano M, Cibrario Bertolotti I, Valenzano A, Grassi G. Time ...
 • Choi SE, Rush EB. Effect of a short-duration, culturally tailored, ...
 • White N, Manning ML, Brawer R, Plumb J. Using Accreditation ...
 • Kaveh K, Kimmel PL. Compliance in hemodialysis patients: multidimensional measures ...
 • Sieber WJ, Newsome A, Fiorella M, Mantila H. Translating patient ...
 • Lorena A, and Hirsch B. Metrics Beyond Hemoglobin A۱C in ...
 • khosravi larijani M, Bahjati F, choobforoush zade A. The Effectiveness ...
 • نمایش کامل مراجع