بررسی اثر پلاسما اتمسفری هوا بر روی مقدار K/s پارچه پلی استر در چاپ جوهر افشان به روش طراحی آزمایش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 336

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC12_308

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

Abstract:

در این مقاله چاپ تصعیدی مستقیم جوهرافشان روی پارچه پلیاستر آمایش شده با پلاسمای فشار اتمسفری گاز هوا به روش طراحی آزمایش مطالعه میشود. تاثیر متغییرهایی از جمله توان، سرعت، تعداد پردازش بر انرژی سطح پارچه و K/S نمونه های چاپی بررسی شده است. نتایج نشان دادند که میزان K/S با افزایش توان و سرعت کاهش یافته و با افزایش تعداد پردازش افزایش می یابد. همچنین برهمکنش فاکتورهای سرعت و تعداد پردازش تاثیر قابل توجهی بر میزان K/S داشت. از طرفی نتایج آنالیز سطح نشان دادند که با آمایش پلاسما، سطح به شدت قطبی شده و باعث برهمکنش بهتر جوهر و سطح میشود.

Authors

محمدرضا علی حسینی

تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

مجتبی جلیلی

تهران، پژوهشگاه رنگ، عضو هیات علمی گروه علوم و فناوری چاپ

محمدرضا خانی

تهران، دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما

بابک شکری

تهران، دانشگاه شهید بهشتی، استاد گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته