واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIR-12-48_013

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

Abstract:

هدف کلی از پژوهش فوق بررسی تاثیر امنیتی کردن و هدف ویژه آن بررسی تاثیر امنیتی کردن بر سیاست­گذاری عمومی در دوران پس از انقلاب اسلامی و آشوب های داخلی ایران است. با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری امنیتی، اندیشمندان و نویسندگان بسیاری، اقدام به ارایه مدل ها، شیوه ها و روش های مختلفی با بهره گیری از علوم گوناگون داشته اند. در این حال، یکی از نقاط مشترک و اساسی این مدل ها، تاکید بر شناخت مسئله به عنوان گام آغازین فرایند سیاست­گذاری است. برقراری و ایجاد یک محیط با ثبات از جمله دغدغه های هر حکومتی است. ما در این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که امنیتی کردن چه تاثیری در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست­گذاری عمومی دارد؟ امنیتی کردن موجب بخشی شدن مشکل در فرآیند سیاست­گذاری شده و سیاست­گذاری عمومی با در اولویت قراردادن مشکل امنیتی یا موضوع امنیتی طراحی عملیاتی و اجرایی می گردد.

Authors

صمد نوجوان

دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

پرویز احدی

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران: نویسنده مسئول

حسین احمدی سفیدان

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران