بررسی تطبیقی عشق و مرگ در منظومه ی «اصلی و کرم » آذربایجان و نمایشنامه ی «رومئو و ژولیت » ویلیام شکسپیر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 448

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCTHC01_039

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1400

Abstract:

نگاهی به جهان آثار ادبی ثابت می کند که وجود اشتراکات فرهنگی در ادبیات جهان، مسئله ای ناگزیر است. این اشتراکات، گاه در شعر، گاه در داستان، گاه افسانه ها و اساطیر و گاه در هنرهای مدرن تر مانند تئاتر یا سینما، کاملا مشهود است. یکی از مسائلی که در غالب قصص عاشقانه رخ می دهد، مسئله ی دلدادگی خاص بین دو قهرمان است که دارای ویژگی های متمایزی است. در بخشی از این قصص، عشق به مرگ دو قهرمان منجر می شود. یافته های تطبیقی تحقیق نشان می دهد عشق و مرگ در منظومه ی اصلی و کرم و نمایشنامه ی رومئو و ژولیت، اشتراکات و افتراقاتی را رقم می زند. نتایج پژوهش نشان می دهد، علیرغم نگاه دنیوی شکسپیر به مسئله ی عشق، دو مضمون عشق و مرگ در غالب قصص دارای پیوندی هستند که به سبب مقدس بودنشان، به وصال کام جویانه ی دنیوی منجر نمی شود و به نظر می رسد همین خود عاملی است در جهت مانا بودن این قصصدر بین ملل و فرهنگ های جهان؛ چرا که ممکن است در پس وصال دنیوی، آسیب های دنیوی نیز دامنگیرشان می شد و امر قدسی در آنها محقق نمی شد. پژوهش حاضر از منابع کتابخانه ای بهره برده و تلاش کرده به صورت تحلیل کیفی به بحث و بررسی بپردازد.

Authors

هادی ولی پور قره قیه

مدرس مرکز علمی کاربری فرهنگی و هنر الف