تحلیل استعاره های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 49 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LS-7-12_004

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400

Abstract:

هدف این پژوهش، توصیف و تحلیل حوزه های مفهومی به کار رفته در استعاره های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی مطرح شده توسط فوکونیه و ترنر (۱۹۹۸، ۲۰۰۲) می باشد. در این نظریه، برای توصیف و تحلیل استعاره ها از فضاهای ذهنی استفاده می شود که عبارتند از: دو فضای دروندادی، یک فضای عام و یک فضای آمیخته. در این پژوهش، فضاهای ذهنی هر استعاره در بوستان سعدی توصیف شده است تا مشخص شود در هر استعاره از چه حوزه های مفهومی در ساخت فضاهای ذهنی استفاده گردیده است. سپس، معنادار بودن و یا معنادار نبودن استفاده از این حوزه های مفهومی با استفاده از آزمون خی دو در نرم افزار اس. پی. اس. اس. اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد حوزه های مفهومی به کار رفته در استعاره های بوستان سعدی را می توان در ۱۳ گروه دسته بندی نمود که عبارتند از: (۱) جاندار پنداری، (۲) سفر برای مفهوم زندگی، (۳) استفاده از جهت ها برای هستارهای مثبت و منفی، (۴) پدیده های طبیعی، (۵) حیوانات، (۶-) مزه ها، (۷) کشاورزی، (۸) اعضای بدن، (۹) مظروف بودن هستارهایی که ظرف نیستند، (۱۰) اشیا، (۱۱) افعال، (۱۲) شخصیت های انسانی و (۱۳) محل . هنگام ساخت استعاره ها، این حوزه های مفهومی در یک فضای دروندادی قرار گرفته و همراه با فضای دروندادی دیگری که هدف شاعر محسوب می شود، به فضای آمیخته فرافکنی شده و استعاره را می سازند. آنگونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ تمام استعاره های بوستان سعدی را می توان براساس حوزه های مفهومی که در ساخت فضاهای ذهنی مطرح شده در نظریه آمیزه مفهومی نقش دارند، مورد توصیف و تحلیل قرار داد.

Authors

عباسعلی آهنگر

استاد زبان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

محمد امیر مشهدی

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

سمیه دهمرده بهروز

کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابع­اصغرنژاد فرید، مرضیه و نسرین فقیه ملک مرزبان،. (۱۳۹۵). «آمیزه ...
 • برکت، بهزاد، روشن، بلقیس، محمدابراهیمی، زینت و لیلا اردبیلی. (۱۳۹۱). ...
 • خادم­زاده، وحید و محمد سعیدی مهر. (۱۳۹۳). «استعاره­های مفهومی علیت ...
 • خیری­کنگان، زهرا. (۱۳۹۰). بررسی و مقایسه کارایی نظریه استعاره مفهومی ...
 • ریچاردز، آیودآرمسترانگ. (۱۳۸۲). فلسفه بلاغت. ترجمه علی محمدآسیابادی. تهران: نشر ...
 • زنگویی، اسدالله، شعبانی ورکی، بختیار، فتوحی، محمود و جهانگیر مسعودی. ...
 • ساسانی، فرهاد. (۱۳۹۰). استعاره مبنای تفکر و زیبایی آفرینی. چاپ ...
 • سعدی، مصلح الدین. (۱۳۷۹). بوستان سعدی شیرازی. به تصحیح غلامحسین ...
 • شاملی، نصراله، فرزانه حاجی قاسمی. (۱۳۹۶). «شبکه شعاعی معنای دیدن ...
 • صادقی، لیلا. (۱۳۹۱). «ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی ...
 • کووچش، زلتون. (۱۳۹۳). مقدمه­ای کاربردی بر استعاره. ترجمه شیرین پورابراهیم. ...
 • موذنی، علی محمد و شهروز خنجری. (۱۳۹۳). «تحلیل برخی استعاره­های ...
 • ندیمی، نرجس. (۱۳۹۲). بررسی اخبار سه شبکه تلویزیون ایران براساس ...
 • Black, M. (۱۹۷۹). “More about Metaphors”. In Andrew Ortony (ed). ...
 • Black, M. (۱۹۶۲). Models and Metaphors. New York: Comell University ...
 • Chomsky, N. (۱۹۶۴). Aspects of The Theory of Syntax. Cambridge: ...
 • Descamp, M. (۲۰۰۷). Metaphor and Ideology. Netherland: Brill ...
 • Fauconnier, G. (۱۹۹۷). Mapping in Thought and Language. Cambridge: University ...
 • Fauconnier, G. & M. Turner. (۱۹۹۶). Blending as a CentralProcess ...
 • Fauconnier, G. & M. Turner. (۱۹۹۸). Conceptual Integration Networks. Cognitive ...
 • Fauconnier, G., & M. Turner. (۱۹۹۹). “Metonymy in Language and ...
 • Fauconnier, G., & Turner, M. (۲۰۰۲). The Way We Think: ...
 • Grady, J., Oakly, T., & S. Coulson. (۱۹۹۹). “Blebding and ...
 • Grice, H. P. (۱۹۷۵).“Logic and conversation”. In P. Cole & ...
 • Johnson, M. (۱۹۸۷). The Body of Mind: The Bodily Basis ...
 • Joy, A., Sherry, F. & J. Deschenes. (۲۰۰۹). “Conceptual blending ...
 • Lakoff, G. & M. Johnson. (۱۹۸۰). Metaphors We Live by. ...
 • Lakoff, G. (۱۹۹۲). “Metaphors and War: The Metaphor System Used ...
 • Lakoff, G., (۱۹۹۳). “The Contemporary theory of metaphor”. In Ortony, ...
 • Quinn, N. (۱۹۸۷). “Convergent evidence for a cultural model of ...
 • Richards, I.A., (۱۹۳۶). The Philosophy of Rhetoric. London: Oxford University ...
 • Reinhart, T., (۱۹۷۶). “On understanding poetic metaphor”. Poetics. ۵.۴: ۳۸۳-۴۰۲ ...
 • Searle, J. (۱۹۷۹). Expression and Meaning: Studies in the Theory ...
 • Turner, M. (۱۹۹۶). The Literary Mind. Oxford: University ...
 • Wickman, A. S., Daniels, M. H., White, L. J. & ...
 • Ziff, P. (۱۹۶۴). On Understanding Understanding. Michigan: Cornell University Press ...
 • نمایش کامل مراجع