بررسی بافت پوششی خار دمی در رامک ماهی قهوه ای (Aetobatus flagellum)، سفره ماهی دم پری (Pastinachus sephen) و سفره ماهی پروانه ای (Gymnura poecilura) در خلیج فارس و دریای عمان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 263

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-21-3_007

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

Abstract:

سفره ماهیان روی دم شلاق مانند خود خار دارند. در این تحقیق به بررسی خار پشتی در ۳ گونه از سفره ماهیان خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شده است تا امکان وجود سلولهای ترشح کننده زهر در آنها مشخص شود. خارهای جدا شده درون فرمالین به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از محلول EDTA ۴ درصد، کلسیمزدایی انجام و سپس عملیات بافتشناسی روی آنها صورت گرفت. نتایج حاصل، نشان دادند که در گونه سفرهماهی دم پری سلولهای ترشح کننده زهر وجود دارد ولی در دو گونه سفرهماهی قهوهای و پروانهای این سلولها مشاهده نشدند. ساختار بافت پوششی خارها با بافت پوششی سایر قسمتهای بدن ماهیها مشابه است.

Keywords:

Cartilag fish , Venom secretory cells , Persian Gulf and Oman Sea , ماهیان غضروفی , سلول های ترشح کننده زهر , خلیج فارس و دریای عمان