مسئولیت و نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 421

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE10_016

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

Abstract:

بدون تردید ، نقش مدیران و معلمان در چگونه شدن دانش آموزان هم درعرصه ای علم آموزی ودانش افزایی ، و هم در عرصه ای تقویت بنیان های اعتقادی وگرایش به معنویت ازجمله نماز ، بسیار برجسته است؛ زیرا دانش آموزانی که در مدرسه در اختیار مدیران و معلمان قرار می گیرند، قلب ودل آنان مانند زمین صاف وزراعت نشده است که قابلیت پذیرش هرنوع بذر را دارند، مدیران و معلمان هستند که در سرزمین قلب و ذهن خالی دانش آموزان با چه مواد آموزشی و چگونه بذر افشانی می نمایند ؟ و از آنها چگونه محصولی را آماده برداشت می سازند؟، به این جهت است که مسئولیت مدیران ومعلمان سنگین و نقش آنها در این فرایند، کلیدی دانسته می شود. این مسئولیت تنها در آموزش کتاب های مدرسه خلاصه نمی شود، بلکه تغذیه اعتقادی و روحی دانش آموزان و آشنا ساختن آنها با عقاید و فرائض دینی از جمله نماز نیز ، از مسئولیت های مدیران و معلمان است. در این راستا ، راهکارهای در این مقاله بیان شده است که استفاده از آن ، مدیران ومعلمان را، در دعوت دانش آموزان به نماز ، کمک می کند. برخی از این راهکارها عبارتند از: تبیین رابطه ی عمیق معنویت گرایی از جمله نماز، با علم آموزی و فهم بهترمطالب علمی برای دانش آموزان ، استفاده از روش تشویق وبشارت و بیان آثار فوق العاده دنیوی و اخروی نماز ، استفاده از روش انذار و بیان پیامدهای خطرناک سهل انگاری در نماز وترک آن (که این هردو روش از روش های قرآن کریم برای دعوت مردم به خداپرستی است ،) و هماهنگ بودن گفتار ورفتار مدیران ومعلمان، در دعوت دانش آموزان به نماز

Authors

علی جمعه حیدری

دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان در سطح چهار .