هویت حرفه ای خدشه دار: عامل بازدارنده یادگیری مراقبت های پرستاری در دانشجویان - یک مطالعه کیفی در ایران

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCNM-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: هویت حرفه ای خدشه دار باعث نارضایتی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری می شود و پیامدهای رفتاری آن عملکرد مراقبتی ضعیف در بالین، کاهش انگیزه، تلاش کمتر برای یادگیری مراقبت پرستاری و شادمانی کم در محیط یادگیری را در پی دارد و بر کیفیت مراقبت از بیمار و اثربخشی نظام آموزشی تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف تبیین اثرات هویت حرفه ای بر یادگیری مراقبت های پرستاری در دانشجویان انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی، ۲۵ دانشجوی پرستاری در مقطع لیسانس به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف از دانشکده های پرستاری مامایی تهران و شهید بهشتی انتخاب شدند. از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش آنالیز محتوی قراردادی، برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین الگوهای مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها یک الگو با عنوان هویت حرفه ای خدشه دار به دست آمد. این الگو شامل دو طبقه پایمال شدن شان و منزلت فردی- اجتماعی و بی صدایی پرستاران بود. نتیجه گیری: استفاده از الگوی هویت حرفه ای خدشه دار طراحی شده در این مطالعه در فرآیند یادگیری می تواند به مربیان و مدیران آموزشی کمک کند تا استراتژی هایی را برای تقویت هویت حرفه ای مثبت در دانشجویان پرستاری و به دنبال آن ارتقاء یادگیری آن ها به کار گیرند.

Authors

شهرام براز پردنجانی

Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

ربابه معماریان

Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

زهره ونکی

Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Gregg MF, Magilvy JK. Professional identity of Japanese nurses: bonding ...
 • Nursing & Health Sciences. ۲۰۰۱; ۳(۱): ۴۷-۵۵ ...
 • Hensel D, Middleton MJ, Engs RC. A cross-sectional study of ...
 • Pearcey P, Draper P. Exploring clinical nursing experiences: listening to ...
 • Nurse Education Today. ۲۰۰۸; ۲۸(۵): ۵۹۵-۶۰۱ ...
 • Slay HS, Smith DA. Professional identity construction :using narrative to ...
 • Ohlen J, Segesten K. The professional identity of the nurse: ...
 • Price SL. Becoming a nurse: a meta-study of early professional ...
 • Vaismoradi M, Salsali M, Ahmadi F. Perspectives of Iranian male ...
 • Japan Journal of Nursing Science. ۲۰۱۱; ۸(۲): ۱۷۴-۸۳ ...
 • Cook TH, Gilmer MJ, Bess CJ. Beginning students\' definitions of ...
 • Del Prato D. Students\' voices: the lived experience of faculty ...
 • Nursing NLf. Outcomes for graduates of practical/vocational, diploma, associate degree,baccalaureate, ...
 • Jordan ET, Van Zandt SE, Wright E. Doula care: nursing ...
 • Day RA, Field PA, Campbell IE, Reutter L. Students\' evolving ...
 • ۲۰۰۵; ۲۵(۸): ۶۳۶-۴۳ ...
 • Ravari A, Bazargan-Hejazi S, Ebadi A, Mirzaei T, Oshvandi K. ...
 • Hoeve YT, Jansen G, Roodbol P. The nursing profession: public ...
 • Thupayagale-Tshweneagae G, Dithole K. Unity among nurses: an evasive concept. ...
 • Solum EM, Maluwa VM, Severinsson E. Ethical problems in practice ...
 • Yazdannik A, Yekta ZP, Soltani A. Nursing professional identity: an ...
 • Adams K, Hean S, Sturgis P, Macleod Clark J. Investigating ...
 • Weis D, Schank MJ. Development and psychometric evaluation of the ...
 • Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: advancing the ...
 • Strauss A, Corbin J. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory ...
 • Green J, Thorogood N. Qualitative methods for health research. ۱st ...
 • Morse JM, Field PA. Nursing Research: The application of qualitative ...
 • Cheltenham, UK: Nelson Thornes Pub; ۱۹۹۵ ...
 • Gbrich C. Qualitative Data Analysis: An Introduction. ۱st Ed. London: ...
 • Hassandra M, Goudas M, Chroni S. Examining factors associated with ...
 • Cho SH, Jung SY, Jang S. Who enters nursing schools ...
 • ۲۰۱۰; ۳۰(۲): ۱۸۰-۶ ...
 • Yalden JB, McCormack B. Construction of dignity: apre-requisite for flourishing ...
 • Suikkala A, Leino-Kilpi H, Katajisto J. Factors related to the ...
 • Levett-Jones T, Lathlean J, Higgins I, McMillan M. Staff-student relationships ...
 • Del Prato D, Bankert E, Grust P, Joseph J. Transforming ...
 • Anthony M, Yastik J. Nursing students\' experiences with incivility in ...
 • Stanley KM, Martin MM, Nemeth LS, Michel Y, Welton JM. ...
 • Roxburgh M, Conlon M, Banks D. Evaluating Hub and Spoke ...
 • Levett-Jones T, Lathlean J, Higgins I, McMillan M. The duration ...
 • Yildirimi A, Ates M, Akinci F. Physician-nurse attitude toward collaboration ...
 • Levett-Jones T, Lathlean J. Belongingness: a prerequisite for nursing students\' ...
 • Sargent J, Williams R, Hagerty B, Lynch-Sauer J, Hoyle K. ...
 • Haggstrom E, Mbusa E, Wadensten B. Nurses\' workplace distress and ...
 • Khademi M, Mohammadi E, Vanaki Z. Nurses\' experiences of violation ...
 • Nursing Ethics. ۲۰۱۲; ۱۹(۳): ۳۲۸-۴۰ ...
 • Roberts SJ. Development of a positive professional identity: liberating oneself ...
 • Adib Hajbaghery M, Salsali M. A model for empowerment of ...
 • Nikbakht Nasrabadi A, Emami A, Yekta ZP. Nursing experience in ...
 • Dominiak MC. The concept of branding: is it relevant to ...
 • ۲۰۰۴; ۱۷(۴): ۲۹۵-۳۰۰ ...
 • Fletcher K. Image: changing how women nurses think about themselves. ...
 • Saberian M. [Survey the comparison of attitude of nursing students ...
 • LFK, MJPS. Nurses’ visibility according to the perceptions of the ...
 • Heung YY, Wong KY, Kwong WY, To SS, Wong HC. ...
 • Rodgers V, Gilmour J. Shaping student nurses\' attitudes towards older ...
 • Takase M, Kershaw E, Burt L. Nurse-environment misft and nursing ...
 • Tang KC, Duffield C, Chen XC, Choucair S, Creegan R, ...
 • Aiken LH, Sloane DM. Effects of specialization and client differentiation ...
 • نمایش کامل مراجع