بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده ازپودر پوست بادام زمینی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-15-1_004

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1400

Abstract:

چکیده مقدمه: صنایع نساجی یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ترکیبات آلی و رنگی می باشند. متیلن بلو رایج ترین ماده رنگی جهت رنگ آمیزی است. در مطالعه حاضر، پودر پوست بادام زمینی به عنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی مورداستفاده قرارگرفته است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، در مقیاس آزمایشگاهی اثر پارامترهای بهره برداری ازجمله  pH(۱۲-۲)، زمان تماس (۲۱۰-۵ دقیقه)، مقدار جاذب (۱-۱/۰ گرم بر لیتر) و غلظت اولیه رنگ (۱۲۰-۱۰میلی گرم بر لیتر) بر حذف رنگ از فاضلاب سنتتیک موردبررسی قرار گرفت. همچنین رفتار جذب رنگ توسط ایزوترم های فروندلیچ و لانگمویر ارزیابی شد. یافته ها: بالاترین راندمان حذف رنگ متیلن بلو از محلول در pH بهینه۱۱، زمان تماس۷۵ دقیقه و دوز جاذب ۸ گرم برلیتر و غلظت اولیه ۱۰ میلی گرم بر لیتر حاصل شد. وقتی که غلظت از ۱۰ به ۱۰۰  میلی گرم بر لیتر می رسد راندمان حذف از ۵/۹۹ به ۴۶/۹۶ درصد کاهش می یابد. نتایج بررسی ایزوترم های جذب نشان داد که فرآیند جذب متیلن بلو با استفاده از پودر پوست بادام زمینی از مدل لانگمویر (R۲=۰.۸۹۴) پیروی می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، پودر پوست بادام زمینی از توانایی مطلوبی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی و فاضلاب های صنعت نساجی برخوردار است.

Authors

محمود تقوی

Torbat Heydarieh, Iran

محسن امرالهی

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Gulnaz O, Sahmurova A, Kama S. Removal of Reactive Red ...
 • Ghaneian MT, Dehvari M, Taghavi M, Amrollahi M, Jamshidi B. ...
 • Samarghandy MR, Hoseinzade E, Taghavi M, Hoseinzadeh S. Biosorption of ...
 • Jaafari SJ, Shokouhi R, Zadeh EH, Taghavi M, Arezoumandi R, ...
 • Royer B, Cardoso NF, Lima EC, Macedo TR, Airoldi C. ...
 • Kaur S, Singh V. TiO ۲ mediated photocatalytic degradation studies ...
 • Banat F, Al-Asheh S, Al-Ahmad R, Bni-Khalid F. Bench-scale and ...
 • Brookstein DS. Factors associated with textile pattern dermatitis caused by ...
 • Bazrafshan E, Kord Mostafapour F. Evaluation of color removal of ...
 • ۱۰ Allegre C, Moulin P, Maisseu M, Charbit F. Treatment ...
 • Liu H-L, Chiou Y-R. Optimal decolorization efficiency of reactive red ...
 • Asgari G, Hoseinzadeh E, Taghavi M, Jafari J, Sidmohammadi A. ...
 • Shokouhi R. Study of Adsorption Equilibrium and Kinetics of direct ...
 • Vogelpohl A, Kim S-M. Advanced oxidation processes (AOPs) in wastewater ...
 • Órfão J, Silva A, Pereira J, Barata S, Fonseca I, ...
 • Liu C-H, Wu J-S, Chiu H-C, Suen S-Y, Chu KH. ...
 • Hasani Zm, Alavi Ms, Arami M. Removal of CI Acid ...
 • Sleiman M, Vildozo D, Ferronato C, Chovelon J-M. Photocatalytic degradation ...
 • Lorenc-Grabowska E, Gryglewicz G. Adsorption characteristics of Congo Red on ...
 • Bazrafshan E, Kord Mostafapour F, Rahdar S, Mahvi AH. Equilibrium ...
 • Fanchiang J-M, Tseng D-H. Degradation of anthraquinone dye CI Reactive ...
 • Madrakian T, Afkhami A, Ahmadi M. Adsorption and kinetic studies ...
 • Jafari Mansoorian H, Mahvi AH, Kord Mostafapoor F, Alizadeh M. ...
 • Ezechi EH, Kutty SRbM, Malakahmad A, Isa MH, Aminu N, ...
 • Tabrizi NS, Yavari M. Methylene blue removal by carbon nanotube-based ...
 • Ghanizadeh G, Asgari G. Removal of methylene blue dye from ...
 • Jahed B, Shaker Khatibi M, Baghapour MA, Khalili Nadji F. ...
 • Zazouli MA, Yousefi Z, Taghavi M, Akbari-adergani B, Cherati JY. ...
 • Ghaneian MT, Jamshidi B, Amrollahi M, Dehvari M, Taghavi M. ...
 • Zarrabi M, Noori Sepehr M, Amrollahi M, Taghavi M. Biosorption ...
 • Ai L, Zhang C, Liao F, Wang Y, Li M, ...
 • Khorramfar S, Mahmoodi N, Arami M, Gharanjig K. Dye removal ...
 • Yu S, Liu M, Ma M, Qi M, Lü Z, ...
 • Ertaş M, Acemioğlu B, Alma MH, Usta M. Removal of ...
 • Pavan FA, Mazzocato AC, Gushikem Y. Removal of methylene blue ...
 • ALzaydien AS. Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto ...
 • Amin NK. Removal of reactive dye from aqueous solutions by ...
 • Cengiz S, Cavas L. Removal of methylene blue by invasive ...
 • Yazdanshenas M, Farizadeh K, Ahmadi S, Fazilat A. Remove of ...
 • Gil A, Assis F, Albeniz S, Korili S. Removal of ...
 • Kushwaha AK, Gupta N, Chattopadhyaya M. Removal of cationic methylene ...
 • Shokohi R, Samarghandi M, Pourfarzi F, Shirzad Siboni M. Removal ...
 • Khattri S, Singh M. Removal of malachite green from dye ...
 • نمایش کامل مراجع