شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرآیند تونل سازی با بکارگیری از تکنیک آنالیز ایمنی شغل

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-11-3_010

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1400

Abstract:

  سابقه و اهداف: بدون تردید یکی از عوامل تاثیر گذار بر سلامت شاغلین پروژه های عمرانی مانند تونلسازی، خطرات بالقوه در حین اجرا می باشد که می­تواند خسارات جبران ناپذیری را ببار ­آورد. بنابراین شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایند تونلسازی با بکارگیری از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی در این مطالعه مد نظر می باشد.   روش بررسی: مطالعه توصیفی حاضر خطرات بالقوه فعالیتهای تونلسازی یکی از پروژه های بزرگ عمرانی سد و نیروگاه آبی در حال ساخت را با تکنیک آنالیز ایمنی شغلی Job Safety Analysis) ) را شناسایی و سپس سطح ریسک فعالیتها ارزیابی گردیده است. اجرای آنالیز ایمنی شغلی، طبق روش توصیه شده در استاندارد OSHA ۳۰۷۱ و تعیین سطح ریسک های موجود طبق استاندارد MIL-STD-۸۸۲E (ویرایش پنجم) انجام گرفته است. سطح ریسک هر فعالیت بر اساس چهار شاخص قضاوت شامل شدید، نسبتا شدید، متوسط و پایین ارائه گردیده است.   یافته ها: در مجموع ۲۳۲ خطربالقوه شناسایی گردید. نتایج نشان می­دهد ۹/۱۵% درصد از ریسکهای شناسایی شده در منطقه شدید، ۳/۱۷% نسبتا شدید، ۴/۳۸% متوسط و ۴/۲۸% در محدوده پائین قرار داشتند. بیش از یک سوم خطرات شناسایی در محدوده غیر قابل قبول قرار گرفته اند که علت عمده آن را می توان انجام کار در ارتفاع بدون استفاده از تجهیزات مناسب، تاخیر در تحکیمات سنگهای ناپایدار و کمبود تجهیزات رفتار شناسی تونل برشمرد.   نتیجه گیری: انتظار می رود با تامین اعتبار مالی، فراهم نمودن تجهیزات و ابزار کار و نظارت بر انجام کار به روش ایمن بتوان سطح ریسک های موجود را بطور چشمگیری کاهش داد.   

Authors

ابوالفضل برخورداری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

جواد شیرازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

غلامحسین حلوانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد