تبیین چگونگی شکل گیری آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 155

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIITM-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

آرشیوها به عنوان یکی از محمل های اطلاعاتی ارزشمند به شمار می ر وند. از سوی دیگر پژوهش های تاریخ پزشکی کاستی منابع اطلاعاتی موجود در این زمینه را آشکار ساخته است، هدف از مطالعه حاضر تبیین مبانی نظری چگونگی شکل گیری آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران است تا از طریق شکل گیری و ساماندهی آن یکی از محمل های موثر اطلاعاتی حوزه تاریخ پزشکی به وجود آید و از این رو افق نوینی در پژوهش های تاریخ پزشکی گشوده شود. روش به کار رفته دراین مطالعه، پیمایش توصیفی است. تلاش نگارنده در این بررسی ارائه پیشنهاداتی در جهت طراحی آرشیو شفاهی تاریخ پزشکی ایران است تا ضمن حفظ تاریخ شفاهی پزشکی، دسترسی کاربران بالقوه به چنین اطلاعاتی ممکن و تسهیل شود. این پیشنهادات اصول کلی مجموعه سازی، سازمان دهی و حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی را در نظر دارد. لازم به ذکر است، مقاله حاضر تنها به ذکر اصول کلی بسنده کرده و به ذکر جزئیات در اجرایی شدن طرح نپرداخته است.

Keywords:

oral archive , oral history , history of medicine , archival material classification , the academy of medical sciences , آرشیو شفاهی , تاریخ شفاهی , تاریخ پزشکی , سازمان دهی منابع آرشیوی , فرهنگستان علوم پزشکی ایران