انتقال طب هندی به جهان اسلام

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIITM-3-3_012

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

مسئله تاثیرپذیری سنت های پزشکی در طول تاریخ، از یک دیگر امری پوشیده نیست،ا ز جمله می توان به سنت تاثیر طب اسلامی از طب هندی اشاره کرد. سرزمین هندوستان، به عنوان گهواره یکی از بزرگ ترین تمدن های بشری، با تنوع اقلیمی، قومی، مذهبی، فرهنگی، عرصه ظهور مکاتب پزشکی متفاوتی است. ویژگی های طبیعی، محیطی، جغرافیای آن و بهره مندی از پوشش گیاهی متنوع و نیز آمیختگی گونه های ابتدایی طبابت با مسائل روحی و دینی باعث شد، طب هندی در شکل های مختلف طبابت، جراحی، گیاه درمانی و داروشناسی بروز کند و دستاوردهای آن از طریق مراکز فکری و فرهنگی ملل مجاور آن روزگار، به حوزه تمدن اسلامی وارد شد. این مطالعه در صدد است تا از طریق روش کتابخانه ای و با تکیه بر منابع موجود، به بررسی راه های انتقال این علوم به حوزه تمدن اسلامی بپردازد. یافته های اساسی این بررسی نشان می دهد، که از دوره عباسیان به بعد، مسلمانان به طور گسترده، به اخذ و اقتباس علم پزشکی هندیان پرداخته اند، البته در این انتقال ایران و یونان به عنوان واسطه های غیر مستقیم نقش اساسی داشته اند و استفاده از دستاوردهای آنان، باعث غنی و عمق بخشیدن به این شاخه از دانش پزشکی مسلمانان شده است.