بررسی راهکارهای ارتقادهنده شادکامی در سالمندان ایران: یک مطالعه مروری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOGE-4-4_006

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1400

Abstract:

مقدمه: با توجه به افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندان در ایران، برنامه ریزی در حوزه ارتقای سلامت و رفاه سالمندان در ابعاد مختلف سلامتی حایز اهمیت می باشد. احساس شادکامی از مولفه های مهم در تامین سلامت روان افراد سالمند و تاثیرگذار بر سلامت جسمی، اجتماعی و معنوی می باشد و می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی سالمندان شود. با توجه به اهمیت سلامت سالمندان و لزوم توجه به برنامه ریزی و اجرای برنامه های اثربخش جهت ارتقای سلامت این گروه آسیب پذیر، این پژوهش با هدف مروری بر مداخلات انجام شده در زمینه احساس شادکامی سالمندان، نوع مداخلات و تعیین تاثیر آنها در ده سال اخیر طراحی می گردد. روش: در این پژوهش مروری روایتی، مقالات چاپ شده فارسی و انگلیسی بین سال های ۱۳۹۸-۱۳۸۸ با استفاده از ترکیب  کلیدواژه های Elderly، Older adult، Old، Aged، Iran، Happiness و همچنین کلید واژه های فارسی احساس شادکامی، سالمندان و ایران در بانک های اطلاعاتی: Magiran، SID، Science Direct، Ovid و PubMed بر اساس معیارهای: زمان انجام پژوهش، مکان انجام پژوهش (ایران)، مرتبط بودن با هدف پژوهش، برخورداری از چارچوب ساختاریافته پژوهش، تمام متن بودن مقاله و زبان فارسی یا انگلیسی جستجو شد. کیفیت مقالات با استفاده از چک لیست بررسی مقالات کمی، بررسی شد. یافته ها: در نهایت ۲۸ مقاله پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مداخلات ارتقادهنده احساس شادکامی در سالمندان در ۴ گروه: فعالیت های جسمی (۷ مقاله)، روانشناختی (۱۵ مقاله)، هنری (۴ مقاله) و فعالیت های ارتقادهنده سلامت (۲ مقاله) طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری: مداخلات متعددی با هدف ارتقا شادکامی سالمندان در ایران انجام و اثر بخشی آنها تایید شده است. با توجه به رشد جمعیت سالمندی، نیاز به برنامه ریزی بهداشتی در زمینه ارتقای سلامت سالمندان با تاکید بر تامین شادکامی آنها ضروری به نظر می رسد.

Authors

سارینا رامتین

School of Nursing Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences

نسرین نیک پیما

School of Nursing Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Barfarazi H, Pourghaznein T, Mohajer S, Mazlom SR, Asgharinekah SM. ...
 • Malmir M, Khanahmadi M, Farhud D. Dogmatism and happiness. Iranian ...
 • Luchesi BM, de Oliveira NA, de Morais D, de Paula ...
 • He Z, Cheng Z, Bishwajit G, Zou D. Wealth Inequality ...
 • Cooper C, Bebbington P, King M, Jenkins R, Farrell M, ...
 • Molashahri M, Nooripour layavali R, Hosseinian S, Alikhani M, Rasooli ...
 • Sithey G, Thow AM, Li M. Gross national happiness and ...
 • Hoseini S, Rezaei A, Keykhosravi Z. A comparison of old ...
 • Almasi M, Mahmoudiani S, Jafari M. Factors Associated with Feelings ...
 • Firozeh Moghadam S, Borjali A, Sohrabi F. The Efficiency of ...
 • Collins AL, Rodríguez G, Goldman N. Is Positive Well-Being Protective ...
 • Kim J, Song Y, Kim T, Park K. Predictors of ...
 • Sakamoto R, Okumiya K, Norboo T, Tsering N, Wada T, ...
 • North RJ, Holahan CJ, Moos RH, Cronkite RC. Family support, ...
 • Hui E, Chui BT-k, Woo J. Effects of dance on ...
 • Shahsavar R, Ghaffari M, R MN. Mediating Role of Psychological ...
 • Tse MMY, Lo APK, Cheng TLY, Chan EKK, Chan AHY, ...
 • chobforosh zadeh A, Ahmadi Ardakani Z, khadem alhosieni ardakani N. ...
 • Pourkamali T, Yazdkhasti F, Oreizi HR, Chitsaz A. Compare the ...
 • Jafari A, Behboodi M. The efficacy of aerobic exercises in ...
 • Tajik A, Rejeh N, Heravi Karimooi ۳, Majideh, Samady Kia ...
 • Kivani S, Zahedi H, Asgari A, Esmaeilvand R, Rasti P. ...
 • Khazaee‐Pool M, Sadeghi R, Majlessi F, Rahimi Foroushani A. Effects ...
 • Kivani S, Zahedi H, Asgari A, Esmaeilvandi R. The effect ...
 • Bayat S,Jafari A, Behboudi M.The effect of laughter therapy and ...
 • Motamedi A, Mostafapour V, Farokhi H. The Effectiveness of Hope ...
 • Jamalzadeh R, Golzari M.The Effectiveness of Hope Therapy on Increasing ...
 • Parvaneh E, Azizi K, Karimi P. The Effectiveness of Hope-Therapy ...
 • Khazan K, Younesi SJ, Foroughan M, Saadati H. The effectiveness ...
 • Nori pourlayavali R, Alikhani M, Hoseynian S, Soheylizadeh S, Mohammadifar ...
 • yousefi z, sharifi k, tagharrobi z, akbari h. The effect ...
 • Majzoobi MR, Momeni K, Amani R, Hojjat Khah M. The ...
 • Changizi F, Panahali A. Effectiveness of Group Narrative Therapy on ...
 • Hedayati M, Tabatabai SS, Mohammadi Arya A, Robatjazi E, Lchinani ...
 • Saadati H, Younesi J, Foroghan M, Lashani L. Effectiveness of ...
 • Ghadampour E, moradizadeh s, Shahkarami M. The Effectiveness of Mindfulness ...
 • Javadi M, Tavangar H, Khani M, Mohammadi M. Efficacy of ...
 • khodabakhshi-koolaee A, Zahmatkesh M, Barzeghar Khezri R. The effect of ...
 • Hosseini F-a, Khodabakhshi-koolaee A, Taghvaee D. Effectiveness of group film ...
 • ZabetiArani M, AnahitaKhodabakhshi-koolaee A. The Effectiveness of Making and Collection ...
 • Mohammadi Mehr M, Zamani-Alavijeh F, Hasanzadeh A, Fasihi T. Effect ...
 • Hamid N, Vatankhah M, Mehrabizadeh-Honarmad M.The efficacy of quality of ...
 • Tse MM, Tang SK, Wan VT, Vong SK. The effectiveness ...
 • Windle G, Hughes D, Linck P, Russell I, Woods B. ...
 • Stubbe JH, de Moor MHM, Boomsma DI, de Geus EJC. ...
 • safara m, Bakhshizade M. Effectiveness of Forgiveness Psychological well-being and ...
 • Amini S, Dehghani Cham A, Salehi A, Soltanizadeh M. The ...
 • Pouraboli B, Ilaghi T, Faroukh A, Kazemi M. The effectiveness ...
 • Rahimipour M, Shahgholian N, Yazdani M. Effect of hope therapy ...
 • Rajabzadeh F, Makvand Hosseini S, Talebian Sharif J, Ghanbari Hashemabadi ...
 • Bhargava R. The Use of Reality Therapy With a Depressed ...
 • Far NS, Sheikhi H, Pour Z. Effectiveness of group reality ...
 • Gorbanalipour M, Najafi M, Alirezalo Z, Nasimi M. The Effectiveness ...
 • Chin AMH. Clinical Effects of Reminiscence Therapy in Older Adults: ...
 • Tezerji FS, Pakdaman S. Effect of music therapy, reminiscence and ...
 • Pizarro J. The Efficacy of Art and Writing Therapy: Increasing ...
 • Diener E. Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and ...
 • Damirchi ES, Mohammadi N, Ramezani S, Amanzad Z. The Effectiveness ...
 • Zamaniyan S, Bolhari J, Naziri G, Akrami M, Hosseini S. ...
 • Vromans LP, Schweitzer RD. Narrative therapy for adults with major ...
 • Bahrarami F, Sodani M, Mehrabi-zade Honarmand M. The Effect of ...
 • Shirbeigi M, Esmaili Z, Sarmadi MR, Moradi A. Study and ...
 • Kakavand A. The Effectiveness of Mindfulness on Dysfunctional Attitudes and ...
 • Ghane S, Asadi J, Derakhshanpour F. Effect of mindfulness training ...
 • Kim SK. A randomized, controlled study of the effects of ...
 • Mössler K, Assmus J, Heldal TO, Fuchs K, Gold C. ...
 • Asgari M, Makvandi B, Naderi F. The Effectiveness of Music ...
 • Grobler L. An exploration of the use of positive psychology ...
 • Pongan E, Tillmann B, Leveque Y, Trombert B, Getenet JC, ...
 • Hamid N, Vatankhah M, Mehrabizadeh Honarmand M. The efficacy of ...
 • Veenhoven R. Quality-of-life and happiness: Not quite the same. ۲۰۰۱ ...
 • Measuring Quality of Life. Retrieved agust ۵, ۲۰۱۸, from world ...
 • http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/۷۶. Janani P, Momeni K, Karami J. The Relationship Between ...
 • نمایش کامل مراجع