آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WOST-7-18_006

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

Abstract:

با توجه به استفاده فراگیر از تلفن همراه و اینکه، این ابزار ارتباطی به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانوادههاست و میتواند کارکردهای متفاوت بر ساختار خانواده (روابط زوجین، روابط اعضای خانواده با یکدیگر) به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده گردد. بر این اساس دو سوال پژوهشی مطرح می گردد: آیا استفاده از تلفن همراه در تغییر مناسبات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی اثر گذار است؟ آیا استفاده از تلفن همراه منجر به مصرف گرایی و اعتیاد در خانواده ها می شود؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایشی و جامعه آماری کلیه ی زنان و مردان ۲۰- ۶۰ ساله ساکن در منطقه۶ شهرداری شهر تهران در سال ۱۳۹۴ می باشد. همچنین در پایان به ارائه راهکارهای اصلاحی جهت بهرهگیری مناسب از تلفن همراه در میان خانواده های ایرانی براساس ارتقای سطح سواد رسانهای شهروندان در این حوزه و توجه به کسب مهارت های لازم جهت زندگی در شهر الکترونیک پرداخته می شود.

Keywords:

تلفن همراه , مناسبات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی , مصرف گرایی , اعتیاد

Authors

بهاره نصیری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آمنه بختیاری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی