وضعیت ناتوانی در سالمندان روستایی ایلام

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOGE-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

Abstract:

مقدمه: ناتوانی موجب می شود تا استقلال و کیفیت زندگی سالمندان کاهش یافته و نیاز آنان به دریافت حمایت های مراقبتی افزایش یابد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ناتوانی سالمندان روستایی شهر ایلام صورت پذیرفت. روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بر روی ۷۰ نفر از سالمندان ۶۵ سال و بالاتر روستایی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴ انجام شد. پرسشنامه سنجش ناتوانی در سالمندان (WHODAS II) به منظور ارزیابی وضعیت ناتوانی سالمندان در انجام فعالیتهای روزمره استفاده گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی ۲۱ و با استفاده از آزمونهای آماریT-Test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که (۲۱/۴%) ۱۵ نفر از سالمندان مورد پژوهش بدون ناتوانی، (۲۵/۷%) ۱۸ نفر ناتوانی کم، (۴۷/۱%) ۳۳ نفر ناتوانی متوسط و تنها (۵/۸%) ۴ نفر دارای ناتوانی شدید بودند. بیشترین میزان ناتوانی به ترتیب مربوط به فعالیت شغلی و راه رفتن و کمترین میزان ناتوانی به ترتیب مربوط به فعالیت اجتماعی، خانوادگی و تعامل با مردم بود. همچنین میزان ناتوانی با سن، تاهل، تحصیلات و درآمد ارتباط معنی داری داشت (p/۰۵). نتیجه گیری: اکثریت سالمندان روستایی شهر ایلام دارای ناتوانی متوسط بودند، لذا لزوم ترویج برنامه های ارتقا سبک زندگی سالم توسط پرسنل بهداشتی- درمانی جهت کاستن و پیشگیری از ناتوانی در سالمندان احساس می شود.

Authors

مصیب مظفری

Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

ابراهیم سلیمی

Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

محمدرضا بسطامی

Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

میلاد اعظمی

Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

میلاد برجی

Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Habibi A, Nikpour S, Seiedoshohadaei M, Haghani H. Quality of ...
 • Mazloomymahmmodabad SS, Soltani T, Morowatisharifabad MA, H F. Activities of ...
 • Stats A. Federal Interagency Forum on Aging Related Statistics. Retrieved ...
 • Ayoubi Avaz K, Parvaneh S, Ghahari S, Ali Akbari Kamrani ...
 • Shumway-Cook A, Baldwin M, Polissar NL, Gruber W. Predicting the ...
 • Van Dieen JH, Pijnappels M. Falls in older people. Journal ...
 • Organization WH. A strategy for active, healthy ageing and old ...
 • De Leon CFM, Glass TA, Berkman LF. Social engagement and ...
 • Adib-Hajbaghery M, Akbari H. The severity of old age disability ...
 • l'Europe OmdlsBrd, Heikkinen E. What are the main risk factors ...
 • Dong X, Simon MA. Health and aging in a Chinese ...
 • Borji M AK, Sayehmiri K. Comparison between perceived misbehavior by ...
 • Babak A, Davari S, Aghdak P, Pirhaji O. Assessment of ...
 • Ahn YH, Kim MJ. Health care needs of elderly in ...
 • Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F. The Quality of Life ...
 • Rose MS, Koshman ML, Spreng S, Sheldon R. Statistical issues ...
 • Shahbazi M, Mirkhani M, Hatami Zadeh N, Rahgozar M. Assessment ...
 • Bastami M, Azami M, Tavan H, Solymanian L, M B. ...
 • Oman D, Reed D, Ferrara A. Do elderly women have ...
 • Taş Ü, Verhagen AP, Bierma-Zeinstra SM, Hofman A, Odding E, ...
 • Borji M, Bastami M, Bastami Y, Azami M, Tavan H. ...
 • AmirSadi A, Soleimani H. the phenomenon of aging in Iran ...
 • Parahyba MI, Veras R, Melzer D. Disability among elderly women ...
 • Otaghi M, Borji M, Naseri A, Tavan H, Azami M. ...
 • Kristjansson B, Helliwell B, Forbes WF, Hill GB. Marital status, ...
 • Hewitt B, Turrell G, Baxter J, Western M. Marriage dissolution ...
 • Adib-Hajbaghery M, Akbari H. The severity of old age disability ...
 • نمایش کامل مراجع