برخی نتایج و رویکردهای حل مسایل حمل و نقل خاکستری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 222

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS14_149

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

Abstract:

تعیین میزان عرضه و تقاضا در مساله های حمل ونقل، به دلیل تغییر شرایط اقتصادی ممکن است با عدم قطعیت مواجه شود. در این صورت به منظور مواجهه با عدم قطعیت داده ها و توصیف مناسب پارامترها در مساله حمل ونقل نیازمند استفاده از رویکردهای عدم قطعیت خواهیم بود. یکی از نظریه های مهم برای مقابله با عدم قطعیت های موجود در دنیای واقعی نظریه سیستم های خاکستری می باشد که توانایی حل مسایل با اطلاعات ضعیف ناقص و نادقیق را دارد. در این مقاله ضمن معرفی نظریه سیستم خاکستری، برخی مفاهیم و قضایای مربوط به حمل و نقل با پارامترهای خاکستری ارائه شده و در پایان به حل مساله ای از آن پرداخته شده است.

Keywords:

عدم قطعیت , نظریه ی سیستم های خاکستری , اعداد خاکستری بازه ای , حمل ونقل خاکستری.

Authors

فریده پورافقی

هیات علمی گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، گروه ریاضی، تهران، ایران

داود درویشی سلوکلایی

هیات علمی گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، گروه ریاضی، تهران، ایران