یکپارچه سازی مدیریت احیای محلات تاریخی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU03_133

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1400

Abstract:

امروزه یکی از مشکلات موجود در مسیر احیای محلات تاریخی ایران، ناهماهنگی فعالیتهای طرفین درگیر در امر احیای چنین بافتهایی میباشد. برای کاهش خسارات مالی، زمانی و نیروی انسانی، میتوان به مدیریت یکپارچه که در آن سیاستی واحد نقش هماهنگ کننده عملکرد طرفین درگیر را دارد، به عنوان یک راه حل اندیشید. بنابراین مقاله پیشرو، در حیطه مقالات کاربردی و با استراتژی تفسیری- کیفی به آسیب شناسی مدیریت موجود محلات تاریخی بر مبنای مهمترین مسائل حاکم بر فرایند احیا، چگونگی نقش آفرینی گروه های درگیر در آن و نوع تعریف زمان در مراحل آن فرایند و همچنین نهاد سیاستگذار برای مدیریت این فرایند در ایران پرداخته است و در نهایت با تعریف مجدد سلسله مراتب مدیریت محلات تاریخی و ارائه راهکارهایی برای رفع نواقص موجود در فرایند احیا برای ایجاد هماهنگی میپردازد. به عنوان نتیجه نیز مراحل لازم برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه در محلات و بافتهای شهری تاریخی به صورت تعریف صحیح نهاد مدریتی تحت مفهوم مدیریت واحد برای مدیریت محلات و بافتهای تاریخی؛ ایجاد مفهوم مشارکت حداکثری ذینفوذان و ذینفعان احیا در اداره فرایند احیا؛ شرکت دادن تمام طرفین در ایجاد سیاست و برنامه احیا؛ و در نتیجه پیاده سازی مدیریت یکپارچه برای احیای محلات تاریخی با به کارگیری سیاست گذاشته شده به عنوان عنصر هماهنگ کننده، تعریف میگردد.

Authors

محمود پورسراجیان

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد