پیامدهای امنیتی و دفاعی تغییرات جمعیت (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان اردبیل)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 150

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMG-2-5_003

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1400

Abstract:

سیاس تهایی که حکوم تها برای برقراری امنیت در مناطق مرزی اعمال م یکنندمتنوع است. یکی از مهم ترین این روش ها تثبیت جمعیت مرزنشین و جلوگیری ازمهاجرت آنان است؛ زیرا جمعیت نقش بسزایی در تامین امنیت دارد و دو واژه امنیتو مردم به هم گره خورده اند.استان اردبیل یکی از مهم ترین استان های کشور است که در شمال غرب واقع شدهو با جمهوری آذربایجان هم مرز است. آمارها نشان م یدهد بیشتر روستاهای این استانبه دلیل مهاجرت گسترده به شهرها با رشد ضعیف جمعیت مواجه هستند که اینعامل موجب ایجاد خلاهای جمعیتی به خصوص در مناطق مرزی شده است.سوال تحقیق این است که «تغییرات جمعیتی نواحی مرزی استان اردبیل چهپیامدهای امنیتی و دفاعی بر منطقه دارد؟ » جامعه آماری مورد مطالعه جمعیتساکن شهرستان های مرزی استان اردبیل است. روش تحقیق توصیفی  تحلیلی وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. اعتبار و پایایی پرسشنامه ها سنجش شد وداده های جمع آوری شده در محیط spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته هایتحقیق که به صورت توصیفی و تحلیلی بودند، با استفاده از آزمون تی مورد سنجشقرار گرفتند و مشخص شد تغیییرات جمعیتی نواحی مرزی استان طی دهه های اخیروضعیت مناسبی نداشته و اغلب سکونت گاه های مناطق مرزی با رشد منفی جمعیتمواجه بوده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که تغییرات جمعیتی نواحی مرزیاستان اردبیل موجب افزایش ترددهای غیرقانونی و قاچاق و کاهش توان دفاعیمردمی شده است.

Authors

منصور ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای نظامی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سید ابراهیم قلی زاده

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسدی، مهدی ) ۱۳۹۳ (، شبکه ارتباطی استان اردبیل و ...
 • اکبرنژاد بایی، ابولقاسم ) ۱۳۸۸ (، بررسی نقش توزیع فضایی ...
 • بادینلو، هادی و ابراهیم قلی زاده ) ۱۳۹۲ (، واکاوی ...
 • باقری، حسین) ۱۳۹۱ (، ملاحظات دفاع ی امنیتی در آمایش ...
 • پی هرد، گراهام ) « ،)۱۳۸۴ پیامدهای کاهش جمعیت بر ...
 • پیشگاهی فرد، زهرا و مهدی کوهشاهی) « ،)۱۳۹۲ تبیین عوامل ...
 • جان پرور، محسن و محمد قصری) « ،)۱۳۹۳ تبیین عوامل ...
 • چوخاچی زاده مقدم، محمدباقر و داوود امینی قشلاقی) « ،)۱۳۸۹ ...
 • حاففظ نیا، محمدرضا ) ۱۳۸۱ (، جغرافیای سیاسی ایران، تهران: ...
 • رضایی، ناصر و دیگران ) « ،)۱۳۹۰ نیازمندی های امنیتی ...
 • سعیدی، علی و محمدرضا کفاش جمشید ) ۱۳۹۲ (، نملاحظات ...
 • صفوی، سید یحیی رحیم) ۱۳۸۲ (، مقدمه ای بر جغرافیای ...
 • عبدالله خانی، علی ) ۱۳۸۱ (، نظریه های امنیت، مقدمه ...
 • پیامدهای امنیتی و دفاعی تغییرات جمعیت (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان اردبیل) [مقاله ژورنالی]
 • قالیباف، محمدباقر) « ،)۱۳۸۴ تحلیل سیستمی امنیت اجتماعی و راهبردهای ...
 • قلی زاده، ابراهیم ) « ،)۱۳۸۳ پراکندگی فضایی جمعیت ایران ...
 • قلی زاده، ابراهیم ) ۱۳۹۰ (، جغرافیای جمعیت، تهران: مرکز ...
 • کلارک، جان ) « ،)۱۹۷۳ جغرافیا، جمعیت شناسی و جمعیت ...
 • گندمکار، محمدجواد ) ۱۳۸۹ (، نقش جمعیت در دفاع سرزمینی ...
 • مجموع مقالات همایش آمایش و دفاع سرزمینی) ۱۳۸۱ (، تهران: ...
 • مصطفوی، رضا و محمدرضا آشتیانی) « ،)۱۳۹۲ راهبردهای بهر هگیری ...
 • میرلطفی، محمود رضا و دیگران ) « ،)۱۳۹۴ بررسی انسجام ...
 • نمایش کامل مراجع