آشکارسازی اهداف حرارتی با دمای بالا با استفاده از الگوریتم در تصاویر ماهواره ای مودیس

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMG-2-5_005

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1400

Abstract:

سالیانه در ایران صدها آتشسوزیدر جنگلهاو مراتع اتفاق میافتدو هزاران هکتار از درختان، درختچههاو گیاهان را طعمه حریق میکند. آتشسوزیعالوه بر خسارات اقتصادی، آثار مخرب زیستمحیطیبه دنبال دارد. وقوع آتشسوزیهای مکرر در مناطق مختلف ایران در چند سال گذشته، پژوهشگران منابع طبیعی را بر آن داشته است تا پژوهشهای جدیدی در عرصههای با ارزش جنگلی انجام دهند.  در پژوهش حاضر از تصاویر ماهوارهای MODIS به منظور آشکارسازی شعلههای آتش چاههاینفت و گاز استفاده شده است. در روش پیشنهادی، برای شناسایی آتش، پس از انجام تصحیحات رادیومتری و هندسی، با استفاده از ماسک ابر و آب، پوشش گیاهی و پیکسلهای فاقد پتانسیل آتش از تصویر حذف شدند و سپس با تعیین حد آستانه مناسب، نواحی دارای پتانسیل آتش مشخص شدند. یافتههایاین پژوهش نشان میدهددر این نواحی پیکسلهاییکه درجه حرارت روشنایی آنها در باند ۲۲ کمتر از ۳۵۰ درجه کلوین و میزان انعکاس طیفی آنها در باند ۲ کمتر از ۰.۳ و اختالف دمایی باند ۲۲ و ۳۱ کمتر از ۱۰ درجه کلوین بود، به عنوان پیکسلهای دارای پتانسیل آتش عالمتگذاریشدند و با تعیین حد آستانه و آزمونهای مختلف، اقدام به استخراج پیکسلهایآتش شد. نتایج نشان میدهدبا استفاده از حد آستانه ۳۱۰ درجه کلوین برای باند ۲۲ که برای مقیاس جهانی در نظر گرفته شده است، نمیشوند؛از این رو از حد آستانه بهینه استفاده شد. یادگیری درختی نیز متدی برای تخمین توابع هدف گسستهمقدار است. در یادگیریدرختی، تابع تخمین زدهشده با یک درخت تصمیمگیری مشخص میشود. درختهایبه دستآمده را میتوان به صورت دستهای از دستورهای then-if نیز نمایش داد تا بررسی آن راحتتر باشد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :