ارزیابی و تحلیل سازمان عملکردی کالبدی هتل های پنج ستاره در جزیره قشم ( به روش انتروپی شانون و تاپسیس)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 262

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF13_008

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

ارزیابی عملکرد ،فرایند پیچیده ای است که در نگاه سیستمی ،ورودی و خروجی های متعدد و متنوعی راشامل می شود . در این پژوهش چارچوبی برای سنجش و ارزیابی عملکرد هتل ها ارایه شده است.این چهارچوب مفاهیم اساسی دو روش تحلیل پوششی داده ها و رویکرد امتیازی متوازن را در بر می گیرد.یکی از روش های که کالبد فضا را از منظر مطلوبیت سازمان عملکردی و ساختار کالبدی – فضایی مورد بررسی قرار می دهد تکنیک نحوه ی سازماندهی فضایی است . این رویکرد بیش از هرچیز به بررسی ساختار چیدمان فضا می پردازد و میزان راندمان یک ریز فضا بر پایه ساختار کالبدی ، شامل متغیرهای عملکردی که شامل عواملی چون کاربرد، پاسخ گویی ،نحوه استقرار، دسترسی ها و روابط را مورد تحلیل قرار می دهد.به عبارتی مطالعات نحوه فضا،خوانایی یک پلان معماری را مولود سازمان فضایی آن در نهایت قرارگیری فضاها در مجموعه فضایی پیکره بندی شده می داند.موضوع سنجش وارزیابی سازمان عملکردی بررسی کارایی هتل ها ازموضوع های مهمی است .بنابراین سلسله ای که در این پژوهش مورد بازنگری و واکاوی قرارگرفته این است که مدل و الگوی مناسب سنجش و ارزیابی سازمان عملکردی هتل چگونه باید یاشد!این پژوهش، ارایه یک تحلیل مفهومی از بررسی ساختار عملکردی –کالبدی فضاهای هتل جزیره قشم در کنش متقابل می باشد.لذا پژوهش سعی دارد به اهداف سازمان عملکرد کالبدی که مهمترین ان ایجاد کیفیت و ارتقاء از جهت رضایت مندی در مخاطبان می باشد بپردازد.این پژوهش به لحاظ کیفی ،به روش توصیفی –تحلیلی و به لحاظ کمی به روش انتروپی شانون وتاپسیس تحلیل و ارزیابی شده است.سازمان و ساختار مولفه های کالبدی هتل در سه حوزه فضایی عبارتند از : فضای داخلی و سرپوشیده ، مفصل اتصال فضای داخلی و خارج و فضای باز خارجی و لندسکیپ که مادر هرسه حوزه به پژوهش و تحلیل این ساختار و سازمان پرداخته شده که از میان سه معیار موردسنجش و ارزیابی ، معیار "کالبدی" با وزن ۰,۵۷۵ و رتبه ۰,۶۴ به عنوان معیار برتر قرارگرفت.

Authors

رضا میرزایی

استادیاردانشگاه ازاداسلامی واحد بیرجند

فیروز کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شاندیز.مشهد.ایران

طیبه جدیدالاسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شاندیز.مشهد.ایران